מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.2597  ערים כסמל תרבותי ופוליטי: מוסקבה וסן-פטרבורג
ד"ר נורית שלייפמןסמינר
בארצות רבות בעולם צמחו צמדי ערים שהיו לסמלים תרבותיים מנוגדים: ישן מול חדש, קודש מול חול, או מסורתית מול זרה , פרובינציאלית מול קוסמופוליטית "קדושה" מול פרוצה". צמדים אלה היו למוקד של מאבק על הזיכרון הלאומי, על זהות וכוח.
גורמים רבים סייעו להפוך עיר למטאפורה: מיקום גיאוגרפי, מאפיינים אקלימיים, אופי אוכלוסייה, עיצוב מרחבה, צביונה הארכיטקטוני ורישומה בספרות ובתרבות. מכאן שהעיר עצמה הופכת ל"טקסט" רב-אנפין ומורכב, הנכתב בידי כוחות חברתיים ופוליטיים, מונחים על-פי אוריינטציה ואינטרסים שונים. טקסט זה מגלם בתוכו יחסים מורכבים בין המרחב הסביבתי לזיכרון הקיבוצי.
מוסקבה וסן פטרבורג הן דוגמא מובהקת להתפתחות מרכזים סמליים מנוגדים שכאלה. בסמינר ייעשה ניסיון לעקוב אחר ההתפתחות הזאת של עיר לסמל, לזהות את הגורמים שעמדו מאחוריה, להשוותם עם הדוגמא המוכרת לנו של ירושלים ותל-אביב. כל זאת בעזרת צילומים ומפות, טקסטים ספרותיים ופולמוסים פוליטיים.
לקריאה מוקדמת:
נורית גוברין, "ארץ-ישראל: תל אביב. ירושלים ותל-אביב כמטאפורות בספרות העברית. התפתחותה
של תדמית" כתיבת הארץ: ארצות וערים על מפת הספרות העברית, ירושלים, 1998, ע"ע 64-42.
Sidney Monas, “St. Petersburg and Moscow as Cultural Symbols”, in Theofanis George
Stavrou, Art and Culture in Nineteenth-Century Russia, Bloomington, 1983, pp. 26-39.
דרישות קדם: חברה, משטר ותרבות במאה ה-19, חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 - אחד מהתרגילים האלה
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.