מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.2616  גזענות וסובלנות בראשית העת החדשה
פרופ' מירי אליאב פלדוןסמינר
בתקופת הרנסאנס, התגליות הגיאוגרפיות והרפורמציה הפרוטסטנטית, הונחו באירופה היסודות לתפישות עולם שיעצבו את היחסים בין עמים ותרבויות עד ימינו אלה. מצד אחד, נוצרו נסיבות חדשות - גירוש היהודים והמוסלמים מחצי האי האיברי, ראשיתו של סחר העבדים האטלנטי והופעת הצוענים במערב-אירופה - שגרמו והופעתן של תפישות גזעניות מסוג חדש. מצד שני, הופעתן של כנסיות וכתות נוצריות חדשות במערב, ומלחמות הדת בין מדינות ובתוכן, הולידו תורות שונות בדבר סובלנות והשלמה עם הריבוי. בסמינריון נדון בתפישות החדשות הללו באמצעות חיבורים מסוגים שונים על "האחר", שנכתבו במרוצת המאות השש-עשרה והשבע-עשרה.
דרישות קדם: חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת, חברה משטר ותרבות במאה ה-19
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.