מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.2605  אוטופיות בעת החדשה המוקדמת
פרופ' מירי אליב פלדוןסמינר
בשנת 1516 התפרסם החיבור "אוטופיה" של ההומניסט האנגלי, תומאס מור, ונולד מושג חדש: תיאור של חברה דמיונית אידיאלית, שהוקמה עלי אדמות בכוחות אנוש בלבד. בעקבותיו של תומאס מור החלו הוגי דעות נוספים כותבים על קהילות המוצגות כאידיאליות, כפתרון לכל המצוקות של החברה בת זמנם, אוטופיה, בגלל היותה תיאור של חברה שלמה על כל רכיביה, היא מקור מיוחד במינו המאפשר ללמוד בעת ובעונה אחת על צדדים שונים של המציאות החברתית ועל רגשות ותפישות של בני התקופה. בסמיניון ננתח את הטקסטים הללו וננסה לברר באמצעותם מה היו הבעיות החמורות ביותר בעיני הכותבים, מה היו החלומות שנחשבו אז כניתנים למימוש, במה היו שונים חזונות אלה מן השאיפות בימי-הביניים ומהתכניות לתיקון חברתי בתקופה המודרנית.
דרישות קדם: חברה משטר ותרבות הבעת החדשה המוקדמת
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.