מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.3149  יחסי סין והמערב, היבטים כלכליים
פרופ' אהרן שיסמינר
סמינר זה יעסוק ביחסים שבין סין לארצות העולם במהלך מאה וחמישים השנים האחרונות, בעיקר מבעד לנקודת המבט הכלכלית והמסחרית.
דרישות קדם: חברה, משטר ותרבות במאה ה-20, חברה, משטר ותרבות במאה ה-19
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.