מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.3220  מלחמת האזרחים הספרדית
פרופ' רענן רייןסמינר
לאחר דיון קצר בקונפליקטים הפוליטיים והחברתיים שפיצלו את החברה הספרדית בשנות הרפובליקה השנייה (1936-1931), יעסוק הקורס בדרך אל מלחמת האזרחים, בגיוס הפוליטי של האוכלוסיה לתמיכה ברפובליקה או במחנה המתקוממים, באופן בניית המנהיגות של הגנרל פרנסיסקו פרנקו ובמעורבות הזרה במלחמה. בין הנושאים שייבחנו בסמינר: סוגיות של מגדר ותפקידן של נשים בזמן המלחמה, זהויות אזוריות מול זהות לאומית, תפקידה של הכנסייה בהפיכתה של ההתקוממות ל"מסע-צלב" ותהליכים מהפכניים שהתחוללו באיזור הרפובליקני. לא יהיה בסמינר דיון של ממש בהיסטוריה הצבאית של המלחמה. התלמידים יתבקשו להעביר מדי שבוע, באמצעות הדואר האלקטרוני, התייחסות בת עמוד אחד לקבוצת הדיון של הקורס.

חומר ממולץ לקריאה מוקדמת:

יצחק אביב, מהפכה ומהפכה שכנגד בספרד, תל אביב, משרד הבטחון 1991.
רענן ריין (עורך), הפשיזם לא יעבור: מלחמת האזרחים בספרדית 1939-1936 . תל אביב, זמורה 2000.
דרישות קדם: חברה משטר ותרבות במאה ה -19 , חברה משטר ותרבות במאה ה-20 , חברה משטר ותרבות באמריקה הלטינית, חברה מש
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.