מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.3371  גלובליזציה, טכנולוגיה ותרבות הקפיטליזם
ד"ר אסתר יוגבסמינר
תאגידים תעשיתיים רב-לאומיים ושינויים טכנולוגיים מהירים מופיעים בעולם המערבי בסוף המאה ה-19. כיום, לאחר יותר ממאה שנה נתפס הארגון התעשייתי המודרני ודפוסי הצריכה ההמוניים שהוא נושא עימו, כאחד הביטויים המהותיים של הזמן המודרני. מטרתו העיקרית של הקורס תהיה-מחקר ביקורתי בתהליכי הגלובליזציה הכלכלית והחברתית, בתרבות הצריכה ההמונית ובאופן שבו הטכנולוגיה מגדירה מחדש את המוסדות החברתיים ואת מושגי היסוד של התרבות: משפחה, מדינה, היסטוריה, שפה, אמונה, אידיאולוגיה ועוד. דגש מיוחד יושם על מקומו של החינוך כאלטרנטיבה מחזקת אפשרית.
מטרת הקורס: הכרת התהליכים ההיסטוריים בתחומי הכלכלה, החברה, התרבות והפוליטיקה העולמית אשר קידמו את היווצרות 'הכפר הגלובלי' וזיהוי מושכל של גילויו המרכזיים.
דרישות קדם: חברה משטר ותרבות במאה ה-19 , במאה ה-20 , בארה"ב
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.