מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.2015  המזרח התיכון באימפריה הרומית
פרופ' יונתן פרייססמינר
בכל האימפריה הרומית, הפרובינקיות במזרח התיכון - Iudaea, Syria, Arabia - היוו האיזור המסובך והעשיר ביותר מהרבה בחינות: פוליטית-מנהלית, חברתית, תרבותית, דתית, לשונית, אתנית. על סמך מקורות ספרותיים, אפיגרפיים, נומיסמטיים, וארכיאולוגיים ילמדו התלמידים בסמינר את הבעיות המיוחדות לאזור תוסס זה.
דרישות קדם: חברה משטר ותרבות ביוון העתיקה, חברה משטר ותרבות באימפריה הרומית
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.