מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.1501  חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת
פרופ' מרים אליאב-פלדון , פרופ' אלי בר נביא , פרופ' דוד כ"ץ, פרופ' בנימין ארבל, פרופ' יוסף מאליתרגיל
כללי: התמורות שהתחוללו במערב אירופה ובמרכזה בין שלהי ימי הביניים למהפכה הצרפתית (מאות 15-18) הן שעיצבו את העולם המודרני והניחו את היסודות להגמוניה המערבית. הקורס נועד להבהרת מושגי יסוד, ניתוח תעודות, היכרות עם אסכולות היסטוריוגרפיות שונות ואימון בקריאה ביקורתית ובכתיבה אקדמית.
חוברת תעודות: בני ארבל (עורך), מקורות לתולדות העת החדשה המוקדמת. חלק ראשון: תקופת הרנסאנס והרפורמציה. החוברת כוללת רשימה ביבליוגרפית שלמה של הספרות הקיימת בעברית ורשימה של ספרי יסוד מומלצים באנגלית.


פרופ' דוד כ"ץ
דגש על היסטוריה דתית ותרבותית. בין הנושאים שיידונו: הרנסאנס באיטליה ומחוצה לה, הרפורמציה הפרוטסטנטית לפלגיה השונים, גילוי העולם החדש והשלכותיו על חיי הרוח והחומר באירופה.

פרופ' מירי אליאב-פלדון
דגש על המאות ה-16 וה-17, ובעיקר על הנושאים הבאים: רנסאנס והומניזם – ערכים חדשים בעולם האמנות וההגות והשפעתם על ההתנהגות הפוליטית והחברתית; התמורות שחוללו ההמצאות הטכנולוגיות – אבק השריפה, אמצעי הניווט והדפוס; התגליות הגיאוגרפיות וראשיתו של הקולוניאליזם האירופי; הרפורמציה הפרוטסטנטית לגווניה ותגובת הכנסייה הקתולית; המהפכה המסחרית וראשית הקפיטליזם; התגבשות המדינה המודרנית; המהפכה המדעית.

פרופ' אלי בר נביא
התרגיל יעקוב, בסדר תמטי וכרונולוגי, אחר ההתפתחויות העיקריות במערב הקדם-מודרני בין
שלהי ימי הביניים עד ערב פרוץ המהפכה הצרפתית: הרנסנס וההומניזם, הרפורמציה,
התגליות הגדולות וכיבוש העולם החדש, התגבשותה של המדינה המודרנית והמודלים
השלטוניים הגדולים - אבסולוטיזם צרפתי, פרלמנטריזם בריטי, המהפכה המדעית
והתנועות האינטלקטואליות והחברתיות הגדולות המבשרות את עידן האורות והתפוררות
הסדר האבסולוטיסטי.
חוברת מקורות: בני ארבל (עורך), מקורות לתולדות העת החדשה המוקדמת. חלק ראשון:
תקופת הרנסנס והרפורמציה . החוברת כוללת רשימה ביבליוגרפית ממצה בעברית ובאנגלית ורכישתה חובה.

פרופ' בנימין ארבל
התקופה תיבחן מנקודת מבט של היסטוריה חברתית. סוגיות עיקריות: החברה הכפרית במערב; התפתחות החברה העירונית; אליטות וקבוצות אצולה; צמיחתה של המדינה המודרנית; רנסאנס והומניזם; דת וכנסיה ותקופת הרנסאנס והרפורמציה; התגליות והעידן הקולוניאלי; התפתחותה של כלכלה עולמית; "המהפכה המדעית"; תרבות ההשכלה.

פרופ' יוסף מאלי
התרגיל בנוי על הנחת היסוד שהעת החדשה המוקדמת היתה בעיקרה תקופה של "סקולריזציה" (חילון) של כל אורחות החיים והחשיבה באירופה. לאור הנחה זו נבחן את האירועים והתהליכים העיקריים שהתחוללו בה: הרנסאנס האיטלקי; ההומניזם הנוצרי; הרפורמציה הפרוטסטנטית; תגובת-הנגד הקתולית; המהפכה המדעית וביטוייה בתורת המדינה ובדת; תנועת ההשכלה.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 06/02/2005 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 30/03/2005 בשעה 18:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 23/06/2005 בשעה 16:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 24/07/2005 בשעה 16:00