מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.2400  מעמד שעובר בירושה וניידות חברתית באימפריה הביזנטית
ד"ר אבשלום לניאדוסמינר
הסמינר עוסק בחקיקה הענפה שמטרתה למנוע מקטגוריות מסוימות של אזרחים להתקדם במעלה הסולם החברתי. מדובר, בין השאר, בחברי מועצות הערים, פקידי הממשל בפרובינציות, בעלי אוניות המשמשות לאספקת התבואה לרומא וקונסטנטינופול, בעלי מלאכה למיניהם ואיכרים. היסטוריונים מודרניים ראו בחקיקה זו מאפיין של מדינה טוטאליטארית. חוקרים גרמניים אף טבעו את המושג "מדינת כפיה". במרכז הדיון ניצבת שאלת מטרתה של חקיקה זו, יעילותה, והצלחתה של המדינה באכיפתה. במקביל יערך דיון בהיבטים שונים של הניידות החברתית באותה התקופה.
דרישות קדם: אחד מהקורסים: חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה, חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקההערות: הסמינר מיועד הן לפרק העת העתיקה והן לפרק ימי הביניים
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.