מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.1091  כיבושה של האימפריה האצטקית וראשית הקולוניאליזם
פרופ' צבי מדיןשיעור
השיעור יעסוק בכיבוש על ידי הספרדים של העמים ששכנו באזור הקריבה ובמכסיקו תוך התייחסות מיוחדת למפגש-התנגשות בין שתי הציביליזציות. תחילה יוצגו הקווים המאפיינים את ההתפתחות ההיסטורית, החברתית, הכלכלית והתרבותית הן של ספרד והן של ההתיישבות הספרדית באזור הקריבה בשנים הראשונות של הכיבוש, וכמו כן של העמים ששכנו באזור זה ושל האימפריה האצטקית. לאחר זאת נתקדם במסע הכיבוש של הרנן קורטס ו-500 האנשים שלו וננסה לענות על השאלה: מה היו הגורמים שאיפשרו להם את כיבושה של אימפריה אדירת מימדים ומה היו תוצאותיו של כיבוש זה. בחלק השלישי והאחרון של השיעור נתמקד בסקירה כללית של מאפייני המשטר הקולוניזטורי הספרדי ביבשת הלטינו-אמריקאית בכלותו.

מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 24/06/2005 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 25/07/2005 בשעה 12:30