מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

0621.1061  מסעי הצלב וממלכת ירושלים הצלבנית
פרופ' צבי רזישיעור
השיעור יעסוק בתולדות מסעות הצלב סוף המאה ה-11 לסוף המאה ה-13, בסיבות להיווצרותם, ביעדיהם ובאידיאולוגיה שלהם. כמו כן נתמקד בתולדות ממלכת ירושלים הצלבנית שנוסדה בארץ ישראל ב-1099 וחוסלה ב-1291 וננסה לברר את הסיבות לכישלון המפעל הצלבני. השיעור ילווה בסיור מודרך באתרים צלבניים.
ספר יסוד: י' פראוור, תולדות ממלכת הצלבנים בארץ ישראל, כרכים א' ו-ב', מוסד ביאליק, 1963.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 03/02/2005 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 18/03/2005 בשעה 9:00