בחינות החוג להיסטוריה כללית בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
תולדות הנצרות - מישו ועד ז'אן ד'ארקפרופ רון ברקאי 27/01/200516:0002/03/200518:00
חברה משטר ותרבות ביוון העתיקהד"ר סילבי הוניגמן , פרופ יונתן פרייס30/01/200516:0004/03/20059:00
המהפכה הצרפתיתפרופ אלי בר נביא 31/01/200512:3009/03/200518:00
חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקהד"ר אבשלום לניאדו01/02/20059:0011/03/20059:00
חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקהד"ר רחל וישניא01/02/20059:0011/03/20059:00
מזרח אירופה במאה ה-20 הקצרהד"ר רפאל א ווגו 02/02/200512:3016/03/200518:00
מסעי הצלב וממלכת ירושלים הצלבניתפרופ צבי רזי 03/02/200512:3018/03/20059:00
חברה, משטר ותרבות בימי הביניים פרופ רון ברקאי04/02/20059:0023/03/200518:00
חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמתמורים שונים06/02/200512:3030/03/200518:00
חברה משטר ותרבות במערב אירופה במאה ה-19פרופ שולמית וולקוב , ד"ר אלון רחמימוב , ד"ר נורית שלייפמן08/02/200512:3006/04/200518:00
ציד המכשפות בעת החדשה המוקדמתפרופ מרים אליאב-פלדון 09/02/200516:0008/04/20059:00
חברה, משטר ותרבות במאה ה-20מורים שונים10/02/200512:3013/04/200518:00
ארצות הברית בעידן המודרני 1945-1865פרופ אייל נווה 11/02/20059:0015/04/20059:00
חברה משטר ותרבות בארצות הבריתמורים שונים13/02/200512:3004/05/200518:00
מבוא להיסטוריה של נשים ומגדר בעת החדשהפרופ בלהה מלמן 15/02/20059:0018/05/200518:00
כל הדרכים מובילות מרומאד"ר רחל וישניא 16/02/200512:3025/05/200518:00
חברה משטר ותרבות באמריקה הלטיניתד"ר חררדו לייבנר 17/02/200516:0020/05/20059:00

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
חברה משטר ותרבות ביוון העתיקהמורים שונים14/06/20059:0012/07/20059:00
חומר למחשבה: פרקים בהיסטוריה של האוכלפרופ גדי אלגזי 15/06/200512:3014/07/200512:30
חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקהד"ר רחל פריג-וישניא, ד"ר סילבי הוניגמן17/06/20059:0017/07/200516:00
מיתוס ודת ביוון העתיקהפרופ עירד מלכין 19/06/200516:0019/07/200516:00
חברה, משטר ותרבות בימי הבינייםמורים שונים21/06/20059:0021/07/20059:00
הקולנוע כהסטוריה: פאשיזם, נאציזם וגזענותפרופ שלמה זנד 22/06/200512:3022/07/20059:00
חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמתמורים שונים23/06/200516:0024/07/200516:00
כיבושה של האימפריה האצטקית וראשית הקולונפרופ צבי מדין 24/06/20059:0025/07/200512:30
חברה משטר ותרבות במערב אירופה במאה ה-19מורים שונים26/06/20059:0027/07/20059:00
תולדות הנצרות:2004-1350פרופ דוד כץ 28/06/200512:3028/07/200512:30
מבוא לנאציזם - בחינת ביתד"ר בעז נוימן 29/06/20059:0004/08/20059:00
שרשי מלחמת העולם השניהפרופ גבריאל גורודצקי 30/06/200516:0031/07/200512:30
חברה משטר ותרבות באמריקה הלטיניתד"ר חררדו לייבנר 01/07/20059:0001/08/20059:00
חברה משטר ותרבות בארצות הבריתפרופ ארנון גוטפלד , ד"ר מיכאל זכים ,03/07/200516:0003/08/200516:00
מלנין עד פוטין - הקומוניזם ברוסיה כניסויד"ר מתתיהו מייזל 04/07/200516:0005/08/20059:00
חברה, משטר ותרבות במאה ה-20מורים שונים05/07/200512:3007/08/200512:30