קורסי המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

קורסים שנתיים

סמסטר א'

סמסטר ב'

קורסים שנתיים
0659.7001.01בעיית השכל במאה ה- יג' (שנתי)
ד"ר יוסף שורץשנתיסמינרג'12-10גילמן324
0659.7004.01מדע, עולם וטקסט במאה ה- יב' (שנתי)
ד"ר יוסף שורץשנתיסמינרג'10-8גילמןא319
סמסטר א'
0659.7000.01אדם,טבע ואל ברנסאנס:מיעקב בורקהרדט ועד הפוסט-מודרניזם
פרופ' רבקה פלדחיסמ' א'סמינרב'16-12גילמן449
0659.7011.01שאלות מחקר בתחום לימודי המדע והתרבות (סמינר מתודולוגי)
פרופ' רבקה פלדחיסמ' א'סמינרב'18-16גילמן319
0659.6230.02קריאה בטקסטים קלאסיים
פרופ' רבקה פלדחיסמ' א'ק"מג'14-12
0659.5291.01חקר החיים: ארגון ואבולוציה (קורס תשתית)
פרופ' חוה יבלונקהסמ' א'שיעורא'20-18גילמן278
0659.6153.01אבולוציה בארבעה ממדים
פרופ' חוה יבלונקהסמ' א'סמינרב'14-10גילמן450
0659.6230.06קריאה בטקסטים קלאסיים
פרופ' חוה יבלונקהסמ' א'ק"מב'18-16
0659.6228.01היסטוריה אינטלקטואלית:התפתחות המחשבה האירופית בימי הביניים )
ד"ר יוסף שורץסמ' א'שיעורב'18-16גילמן326
0659.6230.07קריאה בטקסטים קלאסיים
ד"ר יוסף שורץסמ' א'ק"מב'12-10
0618.1041.01מבוא לפילוסופיה של המדע
פרופ' מנחם פישסמ' א'שיעורב'16-14גילמן223
0659.7006.01המפנה הפוסט-אנליטי: מגמות עכשויות בפילוסופיה של הלשון
פרופ' מנחם פיש,
פרופ' ענת בילצקי
סמ' א'סמינרא'20-16גילמן262
0659.6230.12קריאה בטקסטים קלאסיים
פרופ' מנחם פישסמ' א'ק"מב'10-8
0659.6138.01פיזיקה ללא פיזיקאים (קורס תשתית)
ד"ר יואב בן דבסמ' א'שיעורג'20-18גילמן278
0659.6043.01גישות אלטרנטיביות בפילוסופיה של המדע
ד"ר יואב בן דבסמ' א'שיעורג'18-16גילמן221
0659.5162.01מבוא לפילוסופיה של המתמטיקה
ד"ר ליאו קוריסמ' א'שיעורב'14-12גילמן318
ג'12-10גילמן318
0659.7012.01הרברט ספנסר - ביולוגיה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה ופוליטיקה
ד"ר סנאית גיסיססמ' א'סמינרג'20-16גילמן317
0659.7017.01מבוא לתיאוריה וביקורת של התרבות (קורס תשתית)
פרופ' עדי אופירסמ' א'שיעורב'14-12גילמן223
0659.7009.01האונטולוגיה הפוליטית של ז'אן-לוק ננסי
פרופ' עדי אופירסמ' א'סמינרד'18-14גילמן277
0659.6230.03קריאה בטקסטים קלאסיים
פרופ' עדי אופירסמ' א'ק"מב'16-14
0659.6237.01גלגלים ומזלות
ד"ר עדו יעבץסמ' א'שיעורה'18-16גילמן318
0659.6236.01טכנולוגיה וחברה
ד"ר עדו יעבץסמ' א'סמינרד'20-16גילמן318
0659.6230.05קריאה בטקסטים קלאסיים
ד"ר עדו יעבץסמ' א'ק"מה'20-18
0659.7013.01השואה: טראומה ייחודית, קיבוצית, אישית ובין דורית
פרופ' ברונר ז'וזהסמ' א'סמינרה'20-16גילמן361
0659.6204.01ריכרד ואגנר - אמנות, פילוסופיה ואידיאולוגיה
פרופ' משה צוקרמןסמ' א'סמינרד'14-10גילמן221
0659.5155.01מבוא היסטורי לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס תשתית)
פרופ' משה צוקרמןסמ' א'שיעורד'18-16גילמן220
0672.4448.01אומנות כתיבת ההיסטוריה ביוון ורומא
פרופ' יונתן פרייס סמ' א'סמינרא'14-12גילמןא361
ג'18-16גילמן323
0659.6230.08קריאה בטקסטים קלאסיים
פרופ' משה צוקרמןסמ' א'ק"מה'14-12
0672.2541.01מושגי יסוד במטאפיסיקה של אריסטו
ד"ר אורנה הרריסמ' א'פרו"סג'18-16גילמןא317
ה'14-12גילמןא317
0618.3782.01אריסטו על שפה ומחשבה
ד"ר אורנה הרריסמ' א'סמינרג'16-14גילמן450
ה'16-14גילמן323
0659.6208.01הוכחות מדעיות לקיום עולם חיצון
פרופ' בן ישראל יצחקסמ' א'שיעורא'20-16גילמן361
0659.5397.01סמינר מחקר
ד"ר ליאו קורישנתיסמינרב'20-18גילמן496
סמסטר ב'
0659.6242.01היסטוריה אינלקטואלית של אירופה: דת, מדע ומדינה
פרופ' רבקה פלדחיסמ' ב'שיעורב'18-16גילמן326
0659.7010.01שאלות מחקר בתחום לימודי המדע והתרבות (סמינר מתודולוגי)
פרופ' רבקה פלדחיסמ' ב'סמינרג'16-14גילמן450
0659.7016.01מופעים שמימיים ומשברים בידע
פרופ' רבקה פלדחיסמ' ב'שיעורג'12-10גילמן361
0659.6231.02קריאה בטקסטים קלאסיים
פרופ' רבקה פלדחיסמ' ב'ק"מג'14-12
0659.7002.01בעיית ההתפתחות בעיני חוקרי האבולוציה (1940-2004)
פרופ' חוה יבלונקהסמ' ב'סמינרא'16-12גילמן361
0659.7003.01למאמרקיזם
פרופ' חוה יבלונקהסמ' ב'סמינרב'12-10גילמן361
0659.6231.06קריאה בטקסטים קלאסיים
פרופ' חוה יבלונקהסמ' ב'ק"מב'14-12
0659.7005.01מרויכלין לוכטר: הקבלה הנוצרית במאות טז-יז
ד"ר יוסף שורץסמ' ב'סמינרב'12-10גילמןא361
0659.6231.07קריאה בטקסטים קלאסיים
ד"ר יוסף שורץסמ' ב'ק"מב'14-12
0659.4613.01פילוסופיה של המדע המשך (קורס תשתית)
פרופ' מנחם פישסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן223
0659.7007.01מגמות אנטי רלטביסטיות בפילוסופיה עכשווית של המדע
פרופ' מנחם פישסמ' ב'סמינרא'20-16גילמןא317
0659.6231.12קריאה בטקסטים קלאסיים
פרופ' מנחם פישסמ' ב'ק"מב'12-10
0659.5287.01תרגיל בפילוסופיה של המדע (קורס תשתית)
גב' טל ארבלסמ' ב'תרגילה'20-18גילמן281
0659.6247.01מושגי יסוד במתמטיקה (קורס תשתית)
ד"ר ליאו קוריסמ' ב'שיעורג'18-16גילמן317
0659.7018.01מדע פילוסופיה וספרות ביצירתו של בורחס
ד"ר ליאו קוריסמ' ב'שיעורג'16-14גילמן305
0659.6108.01"גזע" וגזענות
ד"ר סנאית גיסיססמ' ב'סמינרג'20-16גילמן280
0659.6116.01נושאים בפילוסופיה של הרשת
ד"ר יואב בן דבסמ' ב'שו"סג'14-10גילמן326
0659.6245.01אסטרולוגיה מתמטית ואסטרונומיה פיזיקאלית בעולם העתיק
ד"ר עדו יעבץסמ' ב'סמינרד'20-16גילמן323
0659.6246.01חומר כח תנועה
ד"ר עדו יעבץסמ' ב'שיעורה'18-16גילמן323
0659.6231.05קריאה בטקסטים קלאסיים
ד"ר עדו יעבץסמ' ב'ק"מה'20-18
0659.7014.01מי היו מחוללי השואה? תשובות פסיכולוגיות וסוציולוגיות
פרופ' ברונר ז'וזהסמ' ב'סמינרה'20-16גילמןא317
0659.7015.01זיכרון קולקטיבי - היסטוריה, תרבות ואידיאולוגיה
פרופ' משה צוקרמןסמ' ב'שיעורה'12-10גילמן307
0659.6003.01עיונים במושג האידיאולוגיה
פרופ' משה צוקרמןסמ' ב'ס'ד'14-10גילמן449
0659.6231.08קריאה בטקסטים קלאסיים
פרופ' משה צוקרמןסמ' ב'ק"מד'16-14
0652.4381.01ההיסטוריון ומושג ה"עצמי"
ד"ר יגאל חלפיןסמ' ב'סמינרב'18-16גילמן450
ה'18-16גילמן450
0672.1525.01ידיעה ומדע בפילוסופיה היוונית
ד"ר אורנה הרריסמ' ב'שיעורג'18-16גילמן220
ה'12-10גילמן279
0618.2927.01מושג ההוכחה בפילוסופיה היוונית
ד"ר אורנה הרריסמ' ב'שיעורג'20-18גילמן305
0618.1030.02מבוא לפילוסופיה יוונית
ד"ר אורנה הרריסמ' ב'שיעורה'14-12גילמן223
0659.6132.01רציונליות ואתיקה במדע
פרופ' בן ישראל יצחקסמ' ב'סמינרא'20-16גילמן317