קורסי החוג לצרפתית בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

שנה א'(מסגרת 168)

סמ' א'

לרמה א'+ב'

רמה ג' בצרפתית (168)

סמ' ב' (מסגרת 168)

לרמה א'+ב'

רמה ג' בצרפתית (168)

שיעורי לשון (מסגרת 568)

סמ' א'

רמה א' (ללא ידע בצרפתית)

רמה ב'

סמ' ב'

רמה א' (ללא ידע בצרפתית)

רמה ב'

רמה א'+ב' ( מסגרת 568)

רמה ג' מתקדמים (מסגרת 555) סמ' א'

סמ' ב'

שיעורים נוספים שלא יכללו במנין השעות

חובה שנה ב'

(מסגרת 123)

פרקים מן הספרות הצרפתית

מסגרת 123 שיעורי בחירה (שו"ת)

סמ' א'

סמ' ב'

שיעורי תרגום (מסגרת 123)

שיעורים מתקדמים בבלשנות (שו"ת)

(מסגרת 124)

שיעורי שפה (מסגרת 126)

חובה שנה ב'

סמינריונים (מסגרת 127)

בלשנות סמ' א'

סמ' א'

ספרות (מסגרת 127)

סמ' ב'

שנים ב' ו-ג' שיעורים מתקדמים בתרבות צרפת

מסגרת 224 (שו"ת)

חובה בשנה ב'

סמ' א' בעברית בלבד

על בסיס טקסטים במקור הצרפתי

סמ' ב' בעברית בלבד

על בסיס טקסטים במקור הצרפתי

שיעורי לשון קריאה מודרכת

מסגרת 225 (ק"מ)

סמ' א'

סמ ב'

שיעורי לשון (מסגרת 229)

חובה שנה ב'

סמ' א'

סמ' ב'

שיעורים נוספים שלא יכללו במניין השעות

שנים ב' ו-ג'

סמינריונים

מסגרת 227

סמ' א'

בעברית בלבד

על בסיס טקסטים במקור הצרפתי

סמ ב'

בעברית בלבד

על בסיס טקסטים במקור הצרפתי

תואר שני

מסגרת 620

סמ' א'

קורס זה ניתן לקחת כבחירה לתלמידי מ.א שנה ב'

הסמינר יינתן במשך ששה שבועות וייחשב ל-2 ש"ס

סמ' ב'

לימודי השלמה (שיעורים מומלצים)

שיעורי תרגום

מסגרת 624

סמ' א'

סדנאות בתרגום ספרות צרפתית

סמ' ב'

שנה א'(מסגרת 168)
סמ' א'
0668.1250.01תרבות צרפת מימי הביניים ועד המהפכה הצרפתית**
ד"ר מישל קאהןסמ' א'שיעורב'16-14ווב001
(בעברית על בסיס טקסטים מתורגמים)
לרמה א'+ב'
0668.1251.01תרגיל לשיעור הנ"ל (בעברית על בסיס טקסטים מתורגמים)
גב' ענת פלדמןסמ' א'תרגילא'12-10ווב102
0668.1251.02תרגיל לשיעור הנ"ל (בעברית על בסיס טקסטים מתורגמים)
מר אורקיבי איתןסמ' א'תרגילה'18-16רוזנברג002
רמה ג' בצרפתית (168)
0625.1251.01תרגיל בצרפתית לשיעור הנ"ל
ד"ר מישל קאהןסמ' א'תרגילה'16-14ווב102
סמ' ב' (מסגרת 168)
0668.1252.01תרבות צרפת מהמהפכה הצרפתית ועד ימינו**
ד"ר דניס שרביטסמ' ב'שיעורג'16-14ווב001
(בעברית על בסיס טקסטים מתורגמים)
לרמה א'+ב'
0668.1254.01תרגיל לשיעור הנ"ל (בעברית על בסיס טקסטים מתורגמים)
מר אורקיבי איתןסמ' ב'תרגילא'12-10ווב102
0668.1254.02תרגיל לשיעור הנ"ל (בעברית על בסיס טקסטים מתורגמים)
מר אורקיבי איתןסמ' ב'תרגילד'14-12רוזנברג105
רמה ג' בצרפתית (168)
0625.1254.01תרגיל בצרפתית לשיעור הנ"ל
ד"ר גליה ינושבסקיסמ' ב'תרגילא'18-16ווב102
שיעורי לשון (מסגרת 568)
סמ' א'
רמה א' (ללא ידע בצרפתית)
0668.1511.01אימון בקריאה ודקדוק א'
מר איב והלסמ' א'תרגילד'18-16רוזנברג106
א'16-12ווב101
0668.1511.02אימון בקריאה ודקדוק א'
גב' סוניה מנדלסוןסמ' א'תרגילג'14-10ווב101
ה'14-12ווב101
רמה ב'
0668.1512.01אימון בקריאה ודקדוק א'
ד"ר סוזן שטינברגסמ' א'תרגילה'14-10ווב102
ב'12-10רוזנברג205
סמ' ב'
רמה א' (ללא ידע בצרפתית)
0668.1513.01אימון בקריאה ודקדוק ב'
מר איב והלסמ' ב'תרגילא'16-12ווב102
ד'12-10ווב102
0668.1513.02אימון בקריאה ודקדוק ב'
גב' סוניה מנדלסוןסמ' ב'תרגילד'18-14רוזנברג102
ב'16-14ווב102
רמה ב'
0668.1545.01אימון בקריאה ודקדוק ב'
ד"ר סוזן שטינברגסמ' ב'תרגילה'14-12ווב101
ב'14-12ווב101
רמה א'+ב' ( מסגרת 568)
(בעברית על בסיס טקסטים במקור הצרפתי)
0668.1350.01צרפת במאה ה-20: לשון, מוסדות ותרבות**
ד"ר סוזן שטינברגסמ' ב'שו"תב'12-10ווב101
0668.1351.01צרפת במאה ה-20: לשון, מוסדות ותרבות**
ד"ר סוזן שטינברגסמ' ב'שו"תה'16-14ווב102
רמה ג' מתקדמים (מסגרת 555) סמ' א'
0625.1114.01דקדוק שימושי
גב' סוניה מנדלסוןסמ' א'שו"תה'12-10ווב103
0625.1645.01הבעה בכתב
ד"ר סוזן שטינברגסמ' א'תרגילד'16-14ווב102
0625.1105.01הבעה בע"פ א'
ד"ר סוזן שטינברגסמ' א'תרגילב'14-12גילמן280
סמ' ב'
0625.1115.01דקדוק שימושי
גב' סוניה מנדלסוןסמ' ב'שו"תה'14-12רוזנברג106
0625.1641.01הבעה בכתב
גב' נעמי רוביןסמ' ב'תרגילד'10-8ווב102
0625.1213.01הבעה בעל-פה ב'
גב' סוניה מנדלסוןסמ' ב'תרגילה'12-10ווב102
שיעורים נוספים שלא יכללו במנין השעות
0625.0000.01צרפתית מדוברת רמה ג' שנה א'
סמ' א'תרגילה'18-16ווב101
0625.0000.03צרפתית מדוברת רמה ג' שנה א'
סמ' ב'תרגילב'20-18ווב101
חובה שנה ב'
(מסגרת 123)
0625.2230.01ניתוח טקסטים מן הספרות הצרפתית
ד"ר מישל קאהןסמ' א'שיעורה'18-16ווב001
0625.2231.01מבוא לבלשנות
פרופ' חוה שילדקרוטסמ' ב'שיעורב'12-10ווב102
פרקים מן הספרות הצרפתית
מסגרת 123 שיעורי בחירה (שו"ת)
סמ' א'
0625.2240.01תאטרון וקולנוע של סופרים צרפתיים
ד"ר דפנה שניצרסמ' א'שו"תה'16-14רוזנברג205
0625.2241.01טקסט ותמונה - יחסי גומלין (מאה 18-מאה 20)
גב' קולט רחל ליינמןסמ' א'שו"תא'16-14גילמן277
0625.2245.01ספרות נשים ולאומיות
ד"ר דינה חרוביסמ' א'שו"תד'20-18ווב102
סמ' ב'
0625.2242.01פרקים בתולדות השירה הצרפתית
ד"ר מוניק יוטרןסמ' ב'שו"תד'14-12רוזנברג207
0625.2243.01הסיפור הקצר ברנסנס הצרפתי
ד"ר נדין קופרטי-צורסמ' ב'שו"תג'12-10ווב101
0625.2244.01המעשיה הפילוסופית אצל וולטר
ד"ר מישל קאהןסמ' ב'שו"תה'16-14רוזנברג106
0625.2246.01ספרות בלגית: מרכז ופריפריה
גב' נעמי רובין,
פרופ' פול ארון
סמ' ב'שו"תא'18-16ווב101
שיעורי תרגום (מסגרת 123)
0625.2250.01תרגומי הגות
מר נעם ברוךסמ' ב'סדנהג'20-18ווב105
0625.2251.01סדנה לתרגום ספרות ילדים
ד"ר ניצה בן אריסמ' ב'סדנהב'16-14גילמן320
שיעורים מתקדמים בבלשנות (שו"ת)
(מסגרת 124)
0625.2580.01מבנה השפה א'
פרופ' חוה שילדקרוטסמ' א'שו"תב'12-10ווב101
0625.2581.01מבנה השפה ב'
גב' רות בן שמעוןסמ' ב'שו"תג'10-8ווב102
0625.3307.01תולדות הלשון הצרפתית
פרופ' חוה שילדקרוטסמ' א'שו"תד'14-12ווב102
0625.3106.01מבוא לסמנטיקה
פרופ' חוה שילדקרוטסמ' ב'שו"תד'18-16ווב102
שיעורי שפה (מסגרת 126)
חובה שנה ב'
0625.2202.01הבעה בכתב א'
גב' סוניה מנדלסוןסמ' א'תרגילב'14-12ווב101
0625.2001.01הבעה בעל-פה ג'
גב' סילבי עוזיאלסמ' א'תרגילד'18-16רוזנברג102
0625.2204.01הבעה בכתב ב'
גב' סוניה מנדלסוןסמ' ב'תרגילב'18-16ווב101
0625.2205.01הדרכה בכתיבת עבודות
מר איב והלסמ' ב'תרגילב'14-12ווב103
סמינריונים (מסגרת 127)
בלשנות סמ' א'
0625.3380.01משמעויות פעלי העזר
פרופ' חוה שילדקרוטסמ' א'סמינרב'14-12ווב102
0625.4089.01מילות קישור וחיבור: תהליכי היווצרות והתפתחות
פרופ' חוה שילדקרוטסמ' א'סמינרד'18-16ווב102
סמ' א'
ספרות (מסגרת 127)
0625.3382.01צחוק וחברה ברנסנס: יצירתו של רבלה
ד"ר נדין קופרטי-צורסמ' א'סמינרה'14-12ווב105
0625.3383.01סיפורי חיים בספרות הצרפתית המודרנית
פרופ' אלישבע רוזןסמ' א'סמינרד'18-16ווב101
סמ' ב'
0625.3384.01דידרו, פילוסוף וסופר בעידן הנאורות
ד"ר מישל קאהןסמ' ב'סמינרה'18-16ווב301
0625.3385.01מלחמת המינים וטיעוניה מימי הביניים ועד הרנסנס
ד"ר נדין קופרטי-צורסמ' ב'סמינרה'12-10ווב301
0625.3386.01גיום אפולינר:בין חידוש למסורת
ד"ר מוניק יוטרןסמ' ב'סמינרד'12-10ווב401
שנים ב' ו-ג' שיעורים מתקדמים בתרבות צרפת
מסגרת 224 (שו"ת)
חובה בשנה ב'
0668.2120.01ספרות,תרבות,חברה: הרומן בצרפת המודרנית
פרופ' אלישבע רוזןסמ' א'שו"תג'16-14ווב102
סמ' א' בעברית בלבד
0668.2121.01האשה והאומה בתרבות הצרפתית (1914-1930):רטוריקה והיסטוריה
פרופ' רות א עמוסיסמ' א'שו"תב'16-14ווב103
0668.2122.01התפתחות הימין הלאומני בצרפת 1870-1914
גב' סיון כהן ויזנפלדסמ' א'שו"תג'20-18ווב102
0668.2123.01פדגוגיה שיכנוע ולאומיות בצרפת 1870-1914
גב' ענת פלדמןסמ' א'שו"תא'14-12ווב103
0668.2125.01רטוריקה בתרבות הצרפתית
ד"ר גליה ינושבסקיסמ' א'שו"תא'20-18ווב102
0668.2126.01חיי הבוהמה בפריז
גב' קולט רחל ליינמןסמ' א'שו"תא'12-10גילמן277
0621.1627.01המהפכה הצרפתית
פרופ' אלי בר נביאסמ' א'שיעורג'16-14גילמן144
על בסיס טקסטים במקור הצרפתי
0668.2128.01התרבות הצרפתית בראי הקולנוע
ד"ר סוזן שטינברגסמ' א'שו"תד'14-12רוזנברג206
0668.2129.01חשיבותו של העיתון היומי בחדשות בצרפת
גב' רות בן שמעוןסמ' א'שו"תה'10-8ווב102
סמ' ב' בעברית בלבד
0668.2130.01מסורת החידוש בתאטרון הצרפתי בן זמננו
ד"ר יערי נורית סמ' ב'שו"תא'12-10ווב103
0668.2124.01יחסי צרפת ישראל 1948-2004
ד"ר דניס שרביטסמ' ב'שו"תג'18-16רוזנברג001
0668.2131.01מגריט והסוריאליזם הבלגי
גב' קולט רחל ליינמןסמ' ב'שו"תא'14-12גילמן277
0668.2132.01סימון דה בובאר: פילוסופית, מסאית, סופרת
ד"ר דינה חרוביסמ' ב'שו"תד'16-14ווב103
0668.2133.01ריאליזם ואנטי ריאליזם בספרות הצרפתית המודרנית
ד"ר דפנה שניצרסמ' ב'שו"תה'18-16ווב102
0668.2134.01תולדות העיתונות הצרפתית מ-1944 ועד היום
גב' רות בן שמעוןסמ' ב'שו"תד'12-10גילמן220
על בסיס טקסטים במקור הצרפתי
0668.2136.01תאטרון וחברה : מולייר
ד"ר מוניק יוטרןסמ' ב'שו"תב'14-12רוזנברג209
0668.2138.01מיתוסים של אהבה בצרפת בימי הביניים
פרופ' חוה שילדקרוטסמ' ב'שו"תד'14-12ווב102
שיעורי לשון קריאה מודרכת
מסגרת 225 (ק"מ)
סמ' א'
0668.2160.01ספרות ילדים מפרו ועד ימינו חובה שנה ב'
מר איב והלסמ' א'ק"מב'14-12גילמן279
0668.2161.01היחסים בין צרפת לגרמניה בין השנים 1870-1914
גב' סיון כהן ויזנפלדסמ' א'ק"מה'12-10רוזנברג103
0668.2164.01אפקט התמונה במדיה הצרפתית
גב' רות בן שמעוןסמ' א'ק"מד'10-8ווב101
סמ ב'
0668.2162.01ייצוגי הכיבוש הנאצי בספרות ובקולנוע
ד"ר סוזן שטינברגסמ' ב'ק"מג'12-10ווב102
0668.2163.01צרפת בתקופת ה"בל אפוק" 1879-1914
גב' סיון כהן ויזנפלדסמ' ב'ק"מב'12-10רוזנברג102
שיעורי לשון (מסגרת 229)
חובה שנה ב'
סמ' א'
0668.1546.01אימון ב בקריאה ודקדוק ג'
גב' סוניה מנדלסוןסמ' א'תרגילב'12-10ווב102
0668.2701.01הבנת הנשמע והבעה בע"פ
גב' נעמי רוביןסמ' א'תרגילא'18-16ווב102
ג'10-8ווב102
0668.2750.01הבנת טקסטים באמצעות תרגום (מומלץ בשנה ב')
ד"ר ניצה בן אריסמ' א'תרגילב'18-16גילמן362
סמ' ב'
0668.1547.01אימון ב בקריאה ודקדוק ד'
ד"ר סוזן שטינברגסמ' ב'תרגילג'16-14רוזנברג102
שיעורים נוספים שלא יכללו במניין השעות
שנים ב' ו-ג'
0668.0000.01צרפתית מדוברת רמה א+ב
סמ' א'תרגילה'20-18ווב102
סמ' ב'ה'20-18ווב102
סמינריונים
מסגרת 227
סמ' א'
בעברית בלבד
0668.3130.01בלזק בראי המגדר
פרופ' רות א עמוסיסמ' א'סמינרב'18-16ווב103
ד"ר דינה חרוביב'20-18ווב103
על בסיס טקסטים במקור הצרפתי
0668.3131.01ארוטיקה והשיח הדתי ברנסנס
ד"ר נדין קופרטי-צורסמ' א'סמינרג'14-10ווב301
סמ ב'
בעברית בלבד
0668.3132.01וולטר:הגות וספרות
ד"ר מישל קאהןסמ' ב'סמינרב'18-14ווב103
על בסיס טקסטים במקור הצרפתי
0668.3133.01הסעודה בתרבות הצרפתית המודרנית
פרופ' אלישבע רוזןסמ' ב'סמינרג'14-12ווב301
ד'18-16ווב301
תואר שני
מסגרת 620
סמ' א'
0625.4090.01האני והאחר:ריבוי קולות בשיח ובספרות (קורס תאורטי חובה)
פרופ' רות א עמוסיסמ' א'סמינרג'16-14ווב103
קורס זה ניתן לקחת כבחירה לתלמידי מ.א שנה ב'
0625.4091.01ספרות,תרבות והיסטוריה:"בצל עלמות מלבלבות" למרסל פרוסט
פרופ' אלישבע רוזןסמ' א'סמינרג'14-12ווב401
0625.4092.01"יחסים מסוכנים" לקלו :סוגיות ברומן הצרפתי
ד"ר מישל קאהןסמ' א'סמינרב'18-16ווב301
0625.4097.01מכתבי אהבה: נשים כותבות במאה ה-18
פרופ' זיס יורגןסמ' א'סמינרב'16-14ווב301
ג'20-18ווב301
הסמינר יינתן במשך ששה שבועות וייחשב ל-2 ש"ס
0625.4089.01מילות קישור וחיבור: תהליכי היווצרות והתפתחות
פרופ' חוה שילדקרוטסמ' א'סמינרד'18-16ווב102
סמ' ב'
0625.4093.01הליריקה המודרנית בצרפת
ד"ר מוניק יוטרןסמ' ב'סמינרב'12-10ווב103
0625.4094.01ז'אן פול סארטר כמבקר ספרות
פרופ' אלישבע רוזןסמ' ב'סמינרג'16-14ווב103
0625.4095.01ספרויות שואה בצרפת
ד"ר דפנה שניצרסמ' ב'סמינרג'12-10ווב103
0625.4096.01הרפתקה, אהבה וכיבוש:הרומן בימי הביניים
ד"ר נדין קופרטי-צורסמ' ב'סמינרג'14-12ווב501
0625.4398.01חלקי הדיבר בראי ההיסטוריה
פרופ' חוה שילדקרוטסמ' ב'סמינרב'14-12ווב102
לימודי השלמה (שיעורים מומלצים)
0608.3112.01דלז וגואטרי: אנטי אדיפוס
ד"ר ליאת פרידמן סמ' ב'סמינרא'16-12גילמן318
0625.9999.99פורום מורי ותלמידי תואר שני ושלישי (שנתי השתתפות חובה)
שנתי ג'18-16ווב103
שיעורי תרגום
מסגרת 624
סמ' א'
0625.4098.01סדנה בתרגום ספרותי מצרפתית
ד"ר ניצה בן אריסמ' א'סדנהד'14-12ווב301
0625.4139.01סדנת תרגום
גב' ארזה אפלרויטסמ' א'סדנהד'16-14ווב301
0628.2418.01מבוא לתורת התרגום
ד"ר ניצה בן אריסמ' א'שיעורב'16-14גילמן281
סדנאות בתרגום ספרות צרפתית
סמ' ב'
0625.4140.01סמינריון מחקר בתרגום
פרופ' סילביו ישועהסמ' ב'סדנהד'18-16ווב103
0625.4141.01סדנה בתרגום יצירות ספרותיות
גב' אירית עקרביסמ' ב'סדנהד'16-14ווב301
0625.4142.01סדנה בתרגום דרמה
ד"ר ניצה בן אריסמ' ב'סדנהד'20-18ווב301
06681111מבוא תשסו
ד"ר מישל קאהןסמ' א' א'12-10
06251111שות
ד"ר נדין קופרטי-צורסמ' א' א'10-8
06251112סמינר ש.ס
ד"ר נדין קופרטי-צורסמ' א' א'12-10
06683333סמינר תרבות
ד"ר נדין קופרטי-צורסמ' ב' א'16-12
06254444סמינר מא
ד"ר נדין קופרטי-צורסמ' א' א'18-16
06252222שות
ד"ר נדין קופרטי-צורסמ' ב' א'10-8
06251113תרגיל בצרפתית
ד"ר גליה ינושבסקיסמ' ב' ב'10-8
06681114תרגיל בצרפתית מבוא לסיפורת
ד"ר גליה ינושבסקיסמ' ב' ב'12-10
066681112תרגיל בצרפתית מבוא לסיפורת
ד"ר גליה ינושבסקיסמ' א' ב'10-8