בחינות החוג ללשון העברית והלשונות השמיות בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
יסודות הדקדוקד"ר אורה עמבר, גב' רעיה חזון24/01/20059:0023/02/200518:00
יסודות הלשון א'ד"ר אורה עמבר 24/01/20059:0023/02/200518:00
סדנת הבאה לדפוס מר שמואל פרץמועד א': הבחינה ב- 24/01/05 ב- 9:00
מועד ב': בחינת בית
או עבודה
ארמית מקראיתד"ר יחזקאל מוצפי 24/01/200512:3002/03/200518:00
תחביר למתקדמיםד"ר אסתר בורוכובסקי 26/01/200512:3025/02/20059:00
הלשון העברית לתקופותיה (תרגיל)ד"ר יחזקאל מוצפי, גב' רעיה חזון27/01/200512:3004/03/20059:00
תחביר לשון המקראד"ר אורה עמבר 28/01/20059:0009/03/200518:00
בחינת בקיאות מ"א-העת העתיקהד"ר משה פלורנטיןמועד א': הבחינה ב- 30/01/05 ב- 9:00
מועד ב': בחינת בית
או עבודה
תורת ההגהד"ר משה פלורנטין 30/01/20059:0011/03/20059:00
יסודות התחבירד"ר פנינה טרומר31/01/200512:3016/03/200518:00
מפת שפות העולםד"ר ברוך פודולסקי 01/02/200512:3018/03/20059:00
הדרכה ביבליוגרפיתגב' רעיה חזון03/02/200512:3008/04/20059:00
סמנטיקה ב' (פרגמטיקה)ד"ר פנינה טרומר 04/02/20059:0023/03/200518:00
הלשון העברית לתקופותיה (שיעור)ד"ר חיים כהן 06/02/200512:3030/03/200518:00
מושגי יסוד במדע הלשון ב'ד"ר עמנואל אלון 08/02/200512:3001/04/20059:00
מבוא ללשונות השמיותד"ר יחזקאל מוצפי 10/02/200516:0013/04/200518:00
קריאה מודרכת בספרות חז''למר שי היימנס 11/02/20059:0015/04/20059:00
ערבית למתחיליםמורים שונים16/02/200516:0004/05/200518:00
ערבית למתקדמיםמר טל קיטנפלון 16/02/200516:0004/05/200518:00
בחינת בקיאות מ"א-לשון חז"ל וארמית ד"ר חיים כהןמועד א': הבחינה ב- 30/03/05 ב- 18:00
מועד ב': בחינת בית
או עבודה

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
יסודות הדקדוקד"ר אורה עמבר06/06/20059:0010/07/20059:00
יסודות הלשון ב'ד"ר אורה עמבר 06/06/20059:0010/07/20059:00
קריאה מודרכת בטקסטים מלשון ימה"בגב' רעיה חזון07/06/200512:3011/07/200512:30
תורת הצורותד"ר משה פלורנטין 08/06/20059:0014/07/20059:00
הלשון העברית לתקופותיה (תרגיל)ד"ר פנינה טרומר, ד"ר יחזקאל מוצפי09/06/200516:0013/07/200516:00
מבוא ללשונות השמיות (תרגיל)ד"ר יחזקאל מוצפי 09/06/200516:0013/07/200516:00
יסודות התחבירד"ר פנינה טרומר , ד"ר אורה עמבר 14/06/200512:3017/07/20059:00
מדקדקי ימי הבינייםגב' רעיה חזון16/06/200512:3018/07/200512:30
בחינת בקיאות מ"א - ימי-הבינייםגב' רעיה חזוןמועד א': הבחינה ב- 07/06/05 ב- 12:30
מועד ב': בחינת בית
או עבודה
הלשון העברית לתקופותיה-פנורמיד"ר חיים כהן 19/06/200512:3020/07/200512:30
לשון חזלד"ר חיים כהן 19/06/200512:3020/07/200512:30
לשונות וכתבים במרחב השמיד"ר ברוך פודולסקי 24/06/20059:0022/07/20059:00
מושגי יסוד במדע הלשון א'ד"ר עמנואל אלון 26/06/200512:3027/07/200512:30
ערבית למתחיליםד"ר עירית גטרויר , מר טל קיטנפלון28/06/200516:0031/07/200516:00
ערבית למתקדמיםמר טל קיטנפלון 28/06/200516:0031/07/200516:00
הדרכה ביבליוגרפיתמר שי היימנס01/07/20059:0002/08/200516:00
מבוא ללשונות השמיות (שיעור)ד"ר יחזקאל מוצפי 03/07/200512:3007/08/200516:00
בחינת בקיאות בלשון עברית לתלמידי שנה א' 05/07/200516:0004/08/200516:00
בחינת בקיאות לתלמידי עריכה לשונית 05/07/200516:0004/08/200516:00