קורסי החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

לימודי התואר הראשון

מגמת המזה"ת בעת החדישה

שנה א' - מסגרת 120

שנה ב'-מסגרת 122

פרו"סים-מסגרת 200

שיעורי בחירה לשנים ב' ג'- מסגרת 124

טקסטים מודרניים למתמחים- מסגרת 127

טקסטים מודרניים- מסגרת 127

טקסטים קלאסיים-מסגרת 127

טקסטים קלאסיים למתמחים- מסגרת 127

שנה ג'

סמינריונים- מסגרת 300

מגמת האסלאם

שנה א'- מסגרת 120

שנה ב'- מסגרת 122

פרו"סים-מסגרת 200

שיעורי בחירה לשנים ב' ג'-מסגרת 124

טקסטים-מסגרת 127

טקסטים למתמחים-מסגרת 127

שיעור חובה לשנים ב' ג'- מסגרת 122

שנה ג'

סמינרים-מסגרת 300

מסלול אפריקה

שנה א'-מסגרת 120

שנים ב' ג'-מסגרת 122

פרו"סים-מסגרת 200

שיעורי בחירה- מסגרת 124

שנה ג'

סמינרים- מסגרת 300

לימודי שפות

ערבית -מסגרת 121

מסגרת 997

סמסטר קיץ

לימודי התואר הראשון
מגמת המזה"ת בעת החדישה
שנה א' - מסגרת 120
0637.1100.01תולדות הערבים והאיסלאם 1500-600
ד"ר מירי שפרסמ' א'שיעורב'10-8גילמן144
ה'10-8גילמן144
0638.2110.01הרעיון הדתי באסלאם
ד"ר לאה קינברגסמ' א'שיעורא'16-14גילמן144
ד'16-14גילמן144
0638.1104.01מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר מאיר ליטבקסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן223
0638.1101.01תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר יואב אלוןסמ' ב'תרגילא'10-8גילמן306
ג'10-8גילמן306
0638.1101.02תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
פרופ' אייל זיסרסמ' ב'תרגילא'16-14גילמן362
ג'16-14גילמן362
0638.1101.03תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר מאיר ליטבקסמ' ב'תרגילב'12-10גילמן220
ד'12-10גילמן456
0638.1101.04תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
פרופ' אשר ססרסמ' ב'תרגילא'12-10גילמן362
ג'12-10גילמן362
0638.1101.05תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר משה גמרסמ' ב'תרגילב'18-16גילמן362
ה'18-16גילמן362
0638.1152.01מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית
פרופ' איימי סינגרסמ' ב'שו"תב'10-8גילמן278
ה'10-8גילמן278
0638.1152.02מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית
ד"ר מירי שפרסמ' ב'שו"תא'14-12גילמן304
ג'14-12גילמן304
0638.1152.03מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית
ד"ר מאיר ליטבקסמ' ב'שו"תב'16-14גילמן304
ד'16-14גילמן304
שנה ב'-מסגרת 122
0638.2246.01היסטוריה חברתית - תרבותית של המזה"ת
פרופ' קוסטינר יוסף,
פרופ' אהוד טולידאנו
סמ' ב'שו"תב'14-12גילמן282
ה'14-12גילמן282
פרו"סים-מסגרת 200
0638.2104.01ירדן בעת החדישה
ד"ר יואב אלוןסמ' א'פרו"סב'12-10רקנאטי301
ה'12-10רוזנברג002
0638.2106.01תורכיה בעת החדישה
פרופ' איימי סינגרסמ' א'פרו"סב'10-8גילמן455
ה'10-8גילמן455
0638.2141.01איראן בעת החדישה
פרופ' דוד מנשריסמ' א'פרו"סה'12-10גילמן456
סמ' ב'ה'12-10גילמן455
0638.2332.01בין מחמד למרקס אסיה המרכזית בהיסטוריה
ד"ר משה גמרסמ' א'פרו"סב'18-16גילמן450
ה'18-16גילמן450
0638.2325.01מרוקו בעת החדישה
מר דניאל זיסינוייןסמ' ב'פרו"סא'12-10גילמן455
ג'12-10גילמן455
שיעורי בחירה לשנים ב' ג'- מסגרת 124
0638.2283.01שבט, שבטיות ומדינה מודרנית במזה"ת
ד"ר יואב אלוןסמ' א'שו"תב'14-12גילמן362
ה'14-12גילמן456
0638.2254.01תולדות התנועה הלאומית הפלסטינית- עיון דקומנטרי
פרופ' אשר ססרסמ' א'שו"תא'12-10גילמן456
ג'12-10גילמן456
0639.2713.01נשים ומשפחות במזה"ת ובאפריקה-ניתוח סרטים**
מר פול ליפץסמ' א'שו"תב'20-16ווב001
ניתן ללמוד קורס אחד בלבד של ניתוח סרטים במהלך התואר
0638.2277.01מנהיגים ומנהיגות בעולם הערבי
פרופ' אייל זיסרסמ' א'שיעורא'18-16גילמן223
0638.2333.01הערבים בישראל-תהליכי שינוי פוליטי-חברתי
ד"ר אלי רכססמ' א'שו"תא'10-8גילמן317
ד'10-8גילמן317
0691.3622.01גיאוגרפיה של המזרח התיכון
ד"ר אמנון קרטיןסמ' ב'שו"תא'12-10יד אבנר 232
0638.2156.01המשחק הגדול-המלחמה הקרה הראשונה
ד"ר משה גמרסמ' א'שו"תב'20-18גילמן362
ה'20-18גילמן362
0638.2226.01דת ומדינה באיראן החדשה
ד"ר מאיר ליטבקסמ' א'שו"תב'14-12גילמן456
0638.2348.01נשים ומגדר במזה"ת ובאפריקה
ד"ר אירית בקסמ' ב'שו"תא'14-12גילמן456
0638.2345.01ישראל והפלסטינים-בין עימות להסדרים
פרופ' אייל זיסר,
ד"ר יואב אלון
סמ' א'שיעורה'20-18גילמן144
0638.2345.02ישראל והפלסטינים-בין עימות להסדרים
פרופ' אייל זיסר,
ד"ר יואב אלון
סמ' ב'שיעורה'20-18גילמן144
0638.2347.01המזה"ת בראי הקולנוע**
פרופ' אייל זיסר,
ד"ר יואב אלון
סמ' א'שיעורו'12-9גילמן449
הקורס נחשב 2 ש"ס
באישורו של ד"ר יואב אלון
0638.2334.01סוריה בהנהגת אסד
פרופ' אייל זיסרסמ' ב'שיעורג'18-16ווב001
0638.5000.01סיור לימודי לתורכיה
פרופ' איימי סינגרסמ' ב'שו"תב'20-18גילמן305
0638.2253.01גלגוליו של עלם: ידע,מדע וטכנולוגיה בעולם האסלאם לפני ואחרי
ד"ר מירי שפרסמ' ב'שו"תא'12-10גילמן456
ג'16-14גילמן361
0638.2343.01גיאוגרפיה של המזה"ת ומזרח אפריקה
פרופ' גדעון ביגרסמ' ב'שיעורד'18-16גילמן306
שיעור בחירה מומלץ
0638.2346.01פוליטיקה ושבטיות במזה"ת המודרני**
ד"ר יואב אלוןסמ' ב'שו"תא'12-10גילמןא362
לא מיועד לתלמידים שלמדו את הקורס שבט שבטיות 6382283
0662.2032.01באראכה - מיסטיקה צופית בעידן המודרני
ד"ר אירית בקסמ' ב'שיעורא'12-10גילמן326
0662.2102.01פוליטיקה ונשים פלסטינאיות בישראל: בין הפרטי לציבורי
גב' תגריד יחיא-יונססמ' ב'שיעורד'14-12גילמן282
טקסטים מודרניים למתמחים- מסגרת 127
0638.2201.01מהפכנים ואופוזיציונרים אחרים במזרח התיכון
פרופ' עמי אילוןסמ' א'שו"תג'16-14גילמן455
ה'18-16גילמן456
0638.2341.01האינטרנט בעולם הערבי בין דת ומודרנה
מר חיים נסיםסמ' ב'שו"תא'18-16
ד'18-16גילמן456
טקסטים מודרניים- מסגרת 127
0638.2340.01נשים באסלאם ובעולם הערבי המודרני
מר חיים נסיםסמ' א'שו"תא'18-16גילמן456
ד'18-16גילמן456
0638.2337.01סוגיות חברתיות בכתיבה הערבית
ד"ר עפרה בנגוסמ' ב'שו"תב'10-8גילמן456
ה'10-8גילמן456
0638.2295.01מיעוטים לאומיים כאתגר למדינה
ד"ר עפרה בנגוסמ' ב'שו"תב'12-10גילמן456
ה'12-10גילמן456
טקסטים קלאסיים-מסגרת 127
0637.2113.01עיונים בכתבי טברי ומסעודי ההיסטוריים
ד"ר נאסר בסלסמ' א'שו"תא'18-16גילמן362
ד'18-16גילמן362
0638.2339.01המסורת המוסלמית הקלאסית ככלי פוליטי
ד"ר לאה קינברגסמ' ב'שו"תא'14-12גילמן362
ד'14-12גילמן362
טקסטים קלאסיים למתמחים- מסגרת 127
0637.2114.01תאור סוריה וא"י בספרות הגיאוגרפית הערבית
ד"ר נאסר בסלסמ' ב'שו"תא'18-16גילמן362
ד'18-16גילמן362
שנה ג'
סמינריונים- מסגרת 300
0638.2344.01מחלוקות היסטוריוגרפיות בחקר המזה"ת
ד"ר מאיר ליטבקסמ' א'סמינרב'16-14גילמן362
ד'16-14גילמן455
0638.3012.01צדקה ורווחה בחברות מוסלמיות
פרופ' איימי סינגרסמ' א'סמינרב'14-12גילמן317
ה'14-12גילמןא319
0638.3021.01מגאולת המוסלים לגאולת האסלאם-הנקשבנדיה בהיסטוריה
ד"ר משה גמרסמ' ב'סמינרב'20-18גילמן450
ה'20-18גילמן455
0638.2293.01סוגיות בהיסטוריה הפלסטינית 1900-1948
פרופ' עמי אילוןסמ' ב'סמינרג'12-10גילמן319
ה'12-10גילמן319
לא מיועד לתלמידים שלמדו את הקורס כקורס טקסטים
0638.3106.01המפרץ הפרסי: בעיות יציבות ובטחון
פרופ' קוסטינר יוסףסמ' ב'סמינרב'16-14גילמן455
ה'18-16גילמן320
0654.7141.01סוריה ולבנון-חברה משטר ומדינה
פרופ' אייל זיסרשנתיסמינרה'18-16גילמן261
הרישום באישור המרצה
מגמת האסלאם
שנה א'- מסגרת 120
0637.1100.01תולדות הערבים והאיסלאם 1500-600
ד"ר מירי שפרסמ' א'שיעורב'10-8גילמן144
ה'10-8גילמן144
0638.2110.01הרעיון הדתי באסלאם
ד"ר לאה קינברגסמ' א'שיעורא'16-14גילמן144
ד'16-14גילמן144
0638.2010.01דת אסלאם - תרגיל
ד"ר לאה קינברגסמ' א'תרגילא'14-12גילמן307
0637.1205.01ההיסטוריה של המזה"ת בימה"ב
מר יוסף יעקבסמ' א'תרגילה'14-12גילמן317
0637.1205.02ההיסטוריה של המזה"ת בימה"ב
מר יוסף יעקבסמ' ב'תרגילה'14-12גילמן317
0638.1152.01מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית
פרופ' איימי סינגרסמ' ב'שו"תב'10-8גילמן278
ה'10-8גילמן278
0638.1152.02מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית
ד"ר מירי שפרסמ' ב'שו"תא'14-12גילמן304
ג'14-12גילמן304
0638.1152.03מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית
ד"ר מאיר ליטבקסמ' ב'שו"תב'16-14גילמן304
ד'16-14גילמן304
שנה ב'- מסגרת 122
0638.1104.01מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר מאיר ליטבקסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן223
0638.1101.01תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר יואב אלוןסמ' ב'תרגילא'10-8גילמן306
ג'10-8גילמן306
0638.1101.02תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
פרופ' אייל זיסרסמ' ב'תרגילא'16-14גילמן362
ג'16-14גילמן362
0638.1101.03תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר מאיר ליטבקסמ' ב'תרגילב'12-10גילמן220
ד'12-10גילמן456
0638.1101.04תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
פרופ' אשר ססרסמ' ב'תרגילא'12-10גילמן362
ג'12-10גילמן362
0638.1101.05תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר משה גמרסמ' ב'תרגילב'18-16גילמן362
ה'18-16גילמן362
פרו"סים-מסגרת 200
0637.2217.01רפואה ואתיקה בחברות מוסלמיות טרום מודרניות
ד"ר מירי שפרסמ' א'פרו"סב'12-10גילמן455
ה'12-10גילמן455
0638.2332.01בין מחמד למרקס אסיה המרכזית בהיסטוריה
ד"ר משה גמרסמ' א'פרו"סב'18-16גילמן450
ה'18-16גילמן450
שיעורי בחירה לשנים ב' ג'-מסגרת 124
0638.2253.01גלגוליו של עלם: ידע,מדע וטכנולוגיה בעולם האסלאם לפני ואחרי
ד"ר מירי שפרסמ' ב'שו"תא'12-10גילמן456
ג'16-14גילמן361
0677.3013.01המפגש התרבותי הראשון בין יהדות לאיסלאם
ד"ר יורם ארדרסמ' א'סמינרג'18-16גילמן320
ה'18-16גילמן324
0821.1330.01מבוא לאמנות האסלאם א'
ד"ר טרגן חנהסמ' א'שיעורא'18-16מכסיקו115
0821.1334.01מבוא לאמנות האסלאם ב'
ד"ר טרגן חנהסמ' ב'שיעורא'18-16מכסיקו115
0662.2032.01באראכה - מיסטיקה צופית בעידן המודרני
ד"ר אירית בקסמ' ב'שיעורא'12-10גילמן326
0623.1716.01מושגי יסוד באסלאם
פרופ' אורי רוביןסמ' א'שיעורב'12-10רוזנברג002
1411.5245.01מבוא למשפט מוסלמי
מר נאטור אחמדסמ' א'שיעורא'18-15טרובוביץ101
0821.4416.01קהיר בימי הביניים
ד"ר טרגן חנהשנתישיעורא'20-18מכסיקוא206
0821.2376.01חיי החצר והשתקפותם בעולם האסלאם
ד"ר הגר נעמישנתיפרו"סד'16-14קיקואיןכיתה2 קיקואין
0638.5000.01סיור לימודי לתורכיה
פרופ' איימי סינגרסמ' ב'שו"תב'20-18גילמן305
0821.6342.01המיניאטורה הפרסית: מלכים, נשים וגיבורים
ד"ר הגר נעמישנתישיעורד'12-10דן-דוד107
טקסטים-מסגרת 127
0637.2113.01עיונים בכתבי טברי ומסעודי ההיסטוריים
ד"ר נאסר בסלסמ' א'שו"תא'18-16גילמן362
ד'18-16גילמן362
0638.2339.01המסורת המוסלמית הקלאסית ככלי פוליטי
ד"ר לאה קינברגסמ' ב'שו"תא'14-12גילמן362
ד'14-12גילמן362
טקסטים למתמחים-מסגרת 127
0637.2114.01תאור סוריה וא"י בספרות הגיאוגרפית הערבית
ד"ר נאסר בסלסמ' ב'שו"תא'18-16גילמן362
ד'18-16גילמן362
שיעור חובה לשנים ב' ג'- מסגרת 122
0637.3154.01קוראן ופרשנות
ד"ר לאה קינברגסמ' ב'שו"תא'16-14גילמן307
ד'16-14גילמן307
תנאי כניסה: סיום הקורס ערבית למתקדמים
שנה ג'
סמינרים-מסגרת 300
0638.3012.01צדקה ורווחה בחברות מוסלמיות
פרופ' איימי סינגרסמ' א'סמינרב'14-12גילמן317
ה'14-12גילמןא319
0638.3021.01מגאולת המוסלים לגאולת האסלאם-הנקשבנדיה בהיסטוריה
ד"ר משה גמרסמ' ב'סמינרב'20-18גילמן450
ה'20-18גילמן455
מסלול אפריקה
שנה א'-מסגרת 120
0639.1104.01מבוא להיסטוריה של אפריקה
ד"ר גליה צברסמ' א'שיעורב'12-10גילמן277
ד'12-10גילמן456
0638.2110.01הרעיון הדתי באסלאם
ד"ר לאה קינברגסמ' א'שיעורא'16-14גילמן144
ד'16-14גילמן144
0638.1152.01מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית
פרופ' איימי סינגרסמ' ב'שו"תב'10-8גילמן278
ה'10-8גילמן278
0638.1152.02מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית
ד"ר מירי שפרסמ' ב'שו"תג'14-12גילמן304
א'14-12גילמן304
0638.1152.03מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית
ד"ר מאיר ליטבקסמ' ב'שו"תב'16-14גילמן304
ד'16-14גילמן304
0638.1104.01מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר מאיר ליטבקסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן223
0638.1101.01תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר יואב אלוןסמ' ב'תרגילא'10-8גילמן306
ג'10-8גילמן306
0638.1101.02תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
פרופ' אייל זיסרסמ' ב'תרגילא'16-14גילמן362
ג'16-14גילמן362
0638.1101.03תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר מאיר ליטבקסמ' ב'תרגילב'12-10גילמן220
ד'12-10גילמן456
0638.1101.04תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
פרופ' אשר ססרסמ' ב'תרגילא'12-10גילמן362
ג'12-10גילמן362
0638.1101.05תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר משה גמרסמ' ב'תרגילב'18-16גילמן362
ה'18-16גילמן362
שנים ב' ג'-מסגרת 122
0639.2191.01האימפריאליזם האירופי וחלוקת אפריקה
פרופ' מרדכי תמרקיןסמ' א'שיעורא'12-10גילמן362
ד'12-10גילמן361
0639.2115.01הטוב הרע והמכוער - סוגיות מרכזיות באפריקה המודרנית
ד"ר גליה צברשנתישיעורב'10-8גילמן279
פרו"סים-מסגרת 200
0639.2158.01לאומיות אפריקאית באפריקה הדרומית
מר פול ליפץסמ' א'פרו"סב'16-12גילמן455
0639.2133.01מזרח אפריקה בעת החדשה: קניה אוגנדה וטנזניה
ד"ר גליה צברסמ' ב'פרו"סב'12-10גילמן450
ד'12-10גילמן450
0638.2325.01מרוקו בעת החדישה
מר דניאל זיסינוייןסמ' ב'פרו"סא'12-10גילמן455
ג'12-10גילמן455
שיעורי בחירה- מסגרת 124
0639.1107.01קריאה במקורות מתחילים
ד"ר גליה צברסמ' א'שו"תד'14-12גילמן455
לתלמידים ממשיכים-קורס חובה
לתלמידי שנה א'-קורס בחירה
0639.2713.01נשים ומשפחות במזה"ת ובאפריקה-ניתוח סרטים**
מר פול ליפץסמ' א'שו"תב'20-16ווב001
ניתן ללמוד קורס אחד בלבד של ניתוח סרטים במהלך התואר
0662.2011.01מפגש תרבויות: התנגשות או הסתגלות - גישה אנתרופולוגית
פרופ' אלי דאבסמ' א'שיעורד'10-8גילמן306
0662.2032.01באראכה - מיסטיקה צופית בעידן המודרני
ד"ר אירית בקסמ' ב'שיעורא'12-10גילמן326
0621.1542.01תולדות הנצרות 1350-2004
פרופ' דוד כ"ץסמ' ב'שיעורה'18-16גילמן144
0638.2343.01גיאוגרפיה של המזה"ת ומזרח אפריקה
פרופ' גדעון ביגרסמ' ב'שיעורד'18-16גילמן306
0639.2160.01לבנים,הודים וצבעונים בדרום אפריקה
מר פול ליפץסמ' ב'שו"תב'20-16גילמן278
0639.1106.01קריאה במקורות מתקדמים
ד"ר גליה צברסמ' ב'שו"תד'14-12גילמן455
לתלמידים ממשיכים-קורס חובה
לתלמידי שנה א'-קורס בחירה
0638.2348.01נשים ומגדר במזה"ת ובאפריקה
ד"ר אירית בקסמ' ב'שו"תא'14-12גילמן456
שנה ג'
סמינרים- מסגרת 300
0639.2142.01דה קולוניזציה באפריקה
פרופ' מרדכי תמרקיןסמ' א'סמינרא'14-12גילמן455
ד'14-12גילמן262
0639.3136.01ההתיישבות הלבנה באפריקה
מר פול ליפץסמ' ב'סמינרב'14-12גילמן450
ב'16-14גילמן277
לימודי שפות
ערבית -מסגרת 121
0638.1711.01ערבית למתחילים
פרופ' דן בקרסמ' א'שיעורב'18-16רוזנברג103
ה'18-16רוזנברג103
סמ' ב'א'18-16רוזנברג103
ד'18-16רוזנברג103
0638.1711.02ערבית למתחילים
ד"ר לאה קינברגסמ' א'שיעורא'18-16גילמןא318
ד'18-16גילמןא318
סמ' ב'א'18-16גילמן361
ד'18-16גילמן361
0638.1711.03ערבית למתחילים
גב' עמליה השכלסמ' א'שיעורא'18-16גילמן450
ד'18-16גילמןא361
סמ' ב'א'18-16גילמןא361
ד'18-16גילמןא361
0638.1713.01ערבית למתקדמים
מר יוסף יעקבסמ' א'שיעורב'16-14גילמן456
ד'14-12גילמן305
סמ' ב'ב'16-14גילמן456
ד'14-12גילמן318
0638.1713.02ערבית למתקדמים
ד"ר עירית גטרוירסמ' א'שיעורג'14-12גילמן318
ה'14-12גילמן318
סמ' ב'ג'14-12גילמן361
ה'10-8גילמן361
0638.1713.03ערבית למתקדמים
גב' נעמי וייסבלטסמ' א'שיעורג'16-14גילמן361
ה'16-14גילמן361
סמ' ב'ג'16-14גילמן318
ה'16-14גילמן361
מסגרת 997
0638.1740.01פרסית למתחילים
ד"ר דויד ירושלמיסמ' א'שיעורב'14-12דן-דוד101
ה'14-12דן-דוד101
סמ' ב'ב'14-12דן-דוד101
ה'14-12דן-דוד101
0638.3640.01פרסית למתקדמים
ד"ר דויד ירושלמיסמ' א'שיעורב'18-14דן-דוד302
סמ' ב'ב'18-14דן-דוד302
0638.1730.01תורכית למתחילים
גב' מגי אזריאדסמ' א'שיעורא'12-10גילמן450
ג'12-10גילמןא362
סמ' ב'א'12-10גילמן323
ג'12-10גילמן450
0638.3630.01תורכית למתקדמים
גב' מגי אזריאדסמ' א'שיעורא'14-12גילמן323
ג'14-12גילמןא362
סמ' ב'א'14-12גילמןא361
ג'14-12גילמן450
סמסטר קיץ