קורסי החוג לפילוסופיה בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

לימודי התואר הראשון

שיעורי שנה א'

סמסטר א'

שיעורי חובה (מסגרת 120)

מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)

סמסטר ב'

שיעורי חובה (מסגרת 120)

מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)

שיעורי שנים ב'-ג'

סמסטר א'

שיעורי חובה (מסגרת 220)

סמסטר ב'

שיעורי חובה (מסגרת 220)

תחומי לימוד:

א. מטאפיסיקה ותורת ההכרה

ב. לוגיקה ופילוסופיה של הלשון

ג. פילוסופיה מזרחית ומושווית

ד. פילוסופיה של הדת

ה. תורת המוסר ופילוסופיה פוליטית

ו. אסתטיקה

ז. פילוסופית המדע והתרבות הדיגיטאלית

לימודי התואר השני

סמינרי חובה (מסגרת 630)

סמינרי בחירה (מסגרת 620)

שיעורי חובה (מסגרת 120)

מבוא בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)

שיעורי חובה (מסגרת 220)

לימודי התואר הראשון
שיעורי שנה א'
סמסטר א'
שיעורי חובה (מסגרת 120)
0618.1032.01מבוא לפילוסופיה חדשה
ד"ר נועה נעמן צאודררסמ' א'שיעורג'14-12גילמן144
0618.1030.01מבוא לפילוסופיה יוונית
ד"ר אריה פינקלברגסמ' א'שיעורה'16-14גילמן144
0618.1012.01מבוא ללוגיקה
פרופ' רות מנורסמ' א'שיעורא'16-14גילמן223
קבוצות תרגיל צמודות לנ"ל
0618.1012.02מבוא ללוגיקה
מר נדב ארביבסמ' א'תרגילא'20-18גילמן320
0618.1012.03מבוא ללוגיקה
מר רן לנצטסמ' א'תרגילא'20-18גילמןא319
0618.1012.04מבוא ללוגיקה
מר שמואל אלמכיאססמ' א'תרגילב'10-8גילמן320
0618.1012.05מבוא ללוגיקה
מר אסף וקסלרסמ' א'תרגילב'14-12גילמן319
0618.1012.06מבוא ללוגיקה
מר אסף וקסלרסמ' א'תרגילב'20-18גילמן320
0618.1012.07מבוא ללוגיקה
גב' סיגל רונןסמ' א'תרגילג'16-14גילמן261
0618.1012.08מבוא ללוגיקה
מר רן לנצטסמ' א'תרגילג'18-16גילמןא361
0618.1012.09מבוא ללוגיקה
גב' סיגל רונןסמ' א'תרגילד'12-10גילמןא361
0618.1012.10מבוא ללוגיקה
גב' ליעד מודריקסמ' א'תרגילד'14-12גילמן320
0618.1012.11מבוא ללוגיקה
גב' ליעד מודריקסמ' א'תרגילה'10-8גילמן320
0618.1012.12מבוא ללוגיקה
גב' ענת אשרסמ' א'תרגילה'18-16גילמןא317
0618.1012.13מבוא ללוגיקה
מר יהונתן מאורסמ' א'תרגילה'18-16גילמן262
קריאה מודרכת א'
0618.1068.01ק"מ א' - קבוצה א'
גב' ענת אשרסמ' א'תרגילא'14-12גילמן320
0618.1068.02ק"מ א' - קבוצה ב'
גב' הילי שפיראסמ' א'תרגילג'10-8גילמן320
0618.1068.03ק"מ א' - קבוצה ג'
גב' מיכל גלייטמןסמ' א'תרגילג'16-14גילמן319
0618.1068.04ק"מ א' - קבוצה ד'
מר רם טובולסקיסמ' א'תרגילג'20-18גילמן320
0618.1068.05ק"מ א' - קבוצה ה'
גב' אריאנה גוטמןסמ' א'תרגילד'14-12גילמן319
0618.1068.06ק"מ א' - קבוצה ו'
מר תדהר נירסמ' א'תרגילד'16-14גילמן319
0618.1068.07ק"מ א' - קבוצה ז'
מר נועם הופרסמ' א'תרגילה'18-16גילמןא319
מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)
0618.1016.01מבוא לפילוסופיה של הדת
ד"ר רחל שיחורסמ' א'שיעורא'12-10גילמן282
0618.1042.01מבוא לפילוסופיה ודתות בהודו
פרופ' שלמה בידרמןסמ' א'שיעורא'18-16גילמן144
0687.2010.01מבוא לפילוסופיה סינית
ד"ר שמיר גליהסמ' א'שיעורב'12-10גילמן223
0618.1041.01מבוא לפילוסופיה של המדע
פרופ' מנחם פישסמ' א'שיעורב'16-14גילמן223
0618.1037.01מבוא למטאפיסיקה ולתורת ההכרה
ד"ר ירון סנדרוביץסמ' א'שיעורב'18-16גילמן223
0618.1018.01מבוא לתורת המוסר
ד"ר עובדיה עזראסמ' א'שיעורה'14-12גילמן223
סמסטר ב'
שיעורי חובה (מסגרת 120)
0618.1032.02מבוא לפילוסופיה חדשה
ד"ר נועה נעמן צאודררסמ' ב'שיעורג'18-16גילמן144
0618.1030.02מבוא לפילוסופיה יוונית
ד"ר אורנה הרריסמ' ב'שיעורה'14-12גילמן223
קריאה מודרכת א'
0618.1068.09ק"מ א' - קבוצה א'
גב' הילי שפיראסמ' ב'תרגילא'18-16גילמן277
0618.1068.10ק"מ א' - קבוצה ב'
מר נדב ארביבסמ' ב'תרגילב'18-16גילמןא361
0618.1068.11ק"מ א' - קבוצה ג'
מר איתי אהרהסמ' ב'תרגילג'16-14גילמן319
0618.1068.12ק"מ א' - קבוצה ד'
מר רם טובולסקיסמ' ב'תרגילג'20-18גילמן262
0618.1068.13ק"מ א' - קבוצה ה'
גב' אריאנה גוטמןסמ' ב'תרגילד'12-10גילמןא361
0618.1068.14ק"מ א' - קבוצה ו'
גב' נוגה נץסמ' ב'תרגילה'12-10גילמןא317
0618.1068.15ק"מ א' - קבוצה ז'
גב' מיכל סגלסמ' ב'תרגילה'16-14גילמן320
מבואות בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)
0618.1059.02מבוא לאסתטיקה
ד"ר חגי כנעןסמ' ב'שיעורא'12-10גילמן144
0618.1016.02מבוא לפילוסופיה של הדת
ד"ר רחל שיחורסמ' ב'שיעורא'14-12גילמן282
0618.1037.02מבוא למטאפיסיקה ולתורת ההכרה
ד"ר רות ויינטראובסמ' ב'שיעורא'16-14גילמן144
0618.1018.02מבוא לתורת המוסר
ד"ר מירי רוזמריןסמ' ב'שיעורא'20-18גילמן144
0618.1010.02מבוא ללוגיקה פילוסופית**
פרופ' רות מנורסמ' ב'שיעורב'14-12גילמן278
** תנאי קדם: מבוא כללי ללוגיקה
0618.1015.02מבוא לפילוסופיה של הלשון
פרופ' ענת בילצקיסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן144
0618.1019.02מבוא לפילוסופיה פוליטית
ד"ר צבי טאוברסמ' ב'שיעורה'18-16גילמן223
שיעורי שנים ב'-ג'
סמסטר א'
שיעורי חובה (מסגרת 220)
0618.2200.01פילוסופיה במאות ה-19 וה-20
ד"ר ענת מטרסמ' א'שיעורב'12-10גילמן282
קריאה מודרכת ב' (מסגרת 220)
0618.2068.01ק"מ ב' - קבוצה א'
גב' גלית ענבר ישראליסמ' א'תרגילא'12-10גילמן319
ג'12-10גילמן319
0618.2068.02ק"מ ב' - קבוצה ב'
גב' זואי גוטצייטסמ' א'תרגילא'16-14גילמן319
ג'18-16גילמן319
0618.2068.03ק"מ ב' - קבוצה ג'
מר עירא אבנריסמ' א'תרגילג'10-8גילמן319
ד'10-8גילמן319
0618.2068.04ק"מ ב' - קבוצה ד'
גב' ליאור לויסמ' א'תרגילב'16-14גילמן319
ה'16-14גילמןא361
0618.2068.05ק"מ ב ' - קבוצה ה'
מר עידן שמעוניסמ' א'תרגילג'20-18גילמן319
ה'20-18גילמן319
קריאה מודרכת ג' (מסגרת 220)
0618.2069.07ק"מ ג' - קבוצה א'
מר מנחם גולדנברגסמ' א'תרגילב'18-16גילמןא319
0618.2069.08ק"מ ג' - קבוצה ב'
מר איתמר צדוקסמ' א'תרגילג'14-12גילמן320
0618.2069.09ק"מ ג' - קבוצה ג'
מר ניצן הדססמ' א'תרגילג'20-18גילמן262
סמסטר ב'
שיעורי חובה (מסגרת 220)
0618.2200.02פילוסופיה במאות ה-19 וה-20
ד"ר ענת מטרסמ' ב'שיעורב'18-16גילמן144
קריאה מודרכת ב' (מסגרת 220)
0618.2068.07ק"מ ב' - קבוצה א'
מר דני טנאסמ' ב'תרגילא'20-18גילמן319
ג'20-18גילמןא319
0618.2068.08ק"מ ב' - קבוצה ב'
גב' הגר קוטףסמ' ב'תרגילב'12-10גילמן320
ד'12-10גילמן319
0618.2068.09ק"מ ב' - קבוצה ג'
מר גיא אלגת סמ' ב'תרגילג'14-12גילמן319
ה'14-12גילמן319
קריאה מודרכת ג' (מסגרת 220)
0618.2069.01ק"מ ג' - קבוצה א'
גב' דנה ריזנפלד סמ' ב'תרגילא'12-10גילמן319
0618.2069.02ק"מ ג' - קבוצה ב'
גב' הגר קוטףסמ' ב'תרגילא'20-18גילמןא319
0618.2069.03ק"מ ג' - קבוצה ג'
גב' מיכל גלסמ' ב'תרגילב'16-14גילמןא319
0618.2069.04ק"מ ג' - קבוצה ד'
מר ניצן הדססמ' ב'תרגילד'12-10גילמן260
0618.2069.05ק"מ ג' - קבוצה ה'
מר יפתח גולדמןסמ' ב'תרגילה'12-10גילמן262
0618.2069.06ק"מ ג' - קבוצה ו'
מר יפתח גולדמןסמ' ב'תרגילה'14-12גילמןא361
תרגיל קריאה מודרכת ב' לתלמידי החוג ללימודים כלליים
0618.2268.02קריאה מודרכת ב' לתלמידי החוג ללימודים כלליים
מר איתמר צדוקסמ' ב'תרגילג'12-10גילמןא319
תחומי לימוד:
שיעורי המשך+תרגיל צמוד (מסגרת 122)
שיעורי בחירה (מסגרת 124)
א. מטאפיסיקה ותורת ההכרה
סמסטר א'
0618.2350.01תורת ההכרה ומטאפיסיקה - שיעור המשך**
ד"ר רות ויינטראובסמ' א'שיעורד'14-12גילמן279
0618.2351.01תרגיל צמוד לנ"ל - מטאפיסיקה
מר גיא אלגת סמ' א'תרגילה'12-10גילמן279
** רצויה השתתפות קודמת בקורס "מבוא ללוגיקה"
שיעורי בחירה
0618.2170.01החיפוש אחר האמת
ד"ר רחל שיחורסמ' א'שיעורא'14-12גילמן305
0618.2093.01פרקים במשנתו של אריסטו
ד"ר אריה פינקלברגסמ' א'שיעורא'16-14גילמן306
0618.2773.01מושגי יסוד בפילוסופיה של הרוח
ד"ר ירון סנדרוביץסמ' א'שיעורג'18-16גילמן306
0618.2789.01הפילוסופיה של האני: קאנט עד פיכטה
מר יוסף ממרודסמ' א'שיעורג'14-12גילמן280
סמינרים
0618.3790.01האידיאליזם של ברקלי
ד"ר רות ויינטראובסמ' א'סמינרא'16-14גילמן320
ד'16-14גילמןא319
0618.3785.01אינטרפרטציה, הבנה וגבולותיהן
פרופ' מרסלו דסקלסמ' א'סמינרב'16-14גילמןא319
ד'14-12גילמןא319
0608.3111.01זהות ושינוי
ד"ר מירי רוזמריןסמ' א'סמינרד'16-14גילמן262
ד'18-16גילמן319
הסמינריון ימשך 7 שבועות מ-5 בדצמבר יחשב 2 ש"ס
סמסטר ב'
שיעורי בחירה
0618.2265.01ניטשה - הולדת הטרגדיה
ד"ר רחל שיחורסמ' ב'שיעורא'12-10גילמן278
0618.2752.01לנפש סיבות משלה
גב' תמר פלגסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן307
0618.2913.01נסויי מחשבה בפילוסופיה
מר ניצן הדססמ' ב'שיעורג'16-14גילמן306
0618.2929.01ביקורת המחשבה הדיכוטומית
פרופ' מרסלו דסקלסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן307
0608.1110.01מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים
ד"ר מירי רוזמריןסמ' ב'שיעורה'16-14גילמן223
0618.2914.01אקסטרנליזם
גב' תמר פלגסמ' ב'שיעורה'18-16גילמן307
סמינרים
0618.3746.01קאנט: הידיעה וגבולותיה
ד"ר ירון סנדרוביץסמ' ב'סמינרב'20-18גילמן319
ג'20-18גילמן319
0618.3786.01לייבניץ - סוגיות נבחרות
ד"ר נועה נעמן צאודררסמ' ב'סמינרה'14-10גילמן320
0618.4699.01דקארט: אשליה וממשות
ד"ר חנוך בן ימיסמ' ב'סמינרג'14-10גילמן320
** סמינר מ.א. פתוח לב.א.
ב. לוגיקה ופילוסופיה של הלשון
סמסטר א'
0618.7458.01לוגיקה - שיעור המשך **
ד"ר אלי דרזנרסמ' א'שיעורג'12-10גילמן317
0618.7458.02תרגיל צמוד לנ"ל - לוגיקה
מר עפר שמאיסמ' א'תרגילה'18-16גילמן362
**תנאי קדם: מבוא כללי ללוגיקה+מבוא ללוגיקה פילוסופית
0618.2401.01פילוסופיה של הלשון - שיעור המשך
פרופ' מרסלו דסקלסמ' א'שיעורב'14-12גילמן306
0618.2402.01תרגיל צמוד לנ"ל - לשון
גב' דנה ריזנפלד סמ' א'תרגילה'14-12גילמן306
שיעורי בחירה
0618.2935.01דונלד דוידסון ושפת הפילוסופיה החדשה **
גב' דנה ריזנפלד סמ' א'שיעורה'12-10גילמן278
** תנאי קדם: מבוא לפילוסופיה של הלשון
1411.6572.01מבוא לתורת המשחקים
פרופ' רובינשטיין אריאלסמ' א'שיעורה'20-19טרובוביץ102
** תאור הקורס מפורסם על לוח המודעות של החוג לפילוסופיה
0618.2937.01בין רטוריקה ולוגיקה
פרופ' ענת בילצקיסמ' א'שיעורג'18-16גילמן279
0618.1450.01יסודות הרטוריקה
ד"ר שי פרוגלסמ' א'שיעורד'10-8גילמן281
סמינרים
0618.3791.01בעיות בלוגיקה
פרופ' רות מנורסמ' א'סמינרא'12-10גילמן320
ד'12-10גילמן319
0618.3785.01אינטרפרטציה, הבנה וגבולותיהן
פרופ' מרסלו דסקלסמ' א'סמינרב'16-14גילמןא319
ד'14-12גילמןא319
0618.3782.01אריסטו על שפה ומחשבה
ד"ר אורנה הרריסמ' א'סמינרג'16-14גילמן450
ה'16-14גילמן323
סמסטר ב'
שיעורי בחירה
0618.2930.01תפישות מודרניסטיות של השפה
ד"ר ענת מטרסמ' ב'שיעורב'14-12גילמן279
0618.2927.01מושג ההוכחה בפילוסופיה היוונית
ד"ר אורנה הרריסמ' ב'שיעורג'20-18גילמן305
0618.2929.01ביקורת המחשבה הדיכוטומית
פרופ' מרסלו דסקלסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן307
0618.2934.01אמנות פוגשת את השפה
גב' מיכל גלסמ' ב'שיעורד'16-14גילמן278
סמינרים
0618.3794.01פואטיקה ורטוריקה של אריסטו
ד"ר אריה פינקלברגסמ' ב'סמינרא'16-14גילמןא361
ה'18-16גילמןא361
0618.3792.01בעיות נוספות בלוגיקה
פרופ' רות מנורסמ' ב'סמינרב'12-10גילמן277
ד'12-10גילמן277
0618.3557.01חישוב ומחשבה
ד"ר אלי דרזנרסמ' ב'סמינרג'18-14גילמןא361
0618.3789.01השם הפרטי
ד"ר ענת מטרסמ' ב'סמינרה'18-14גילמן277
ג. פילוסופיה מזרחית ומושווית
תלמיד שיבחר בתחום זה, ישתתף במהלך לימודיו בשני מבואות:
מבוא לפילוסופיה הודית ומבוא לפילוסופיה סינית.
התלמיד יתמחה רק באחד מאלה.
סמסטר א'
0618.2223.01פילוסופיה הודית - שיעור המשך
מר דן רוהסמ' א'שיעורה'16-14גילמן280
0618.2224.01תרגיל צמוד לנ"ל - הודית
גב' מיה טבתסמ' א'תרגילא'18-16גילמן317
0618.2224.02תרגיל צמוד לנ"ל - הודית
גב' טל כורםסמ' א'תרגילג'20-18גילמן307
0618.2224.03תרגיל צמוד לנ"ל- הודית
גב' טל כורםסמ' א'תרגילד'10-8גילמן307
0618.2225.01פילוסופיה מזרחית סינית - שיעור המשך
פרופ' יואב אריאלסמ' א'שיעורא'12-10גילמןא362
0618.2226.01תרגיל צמוד לנ"ל- סינית
גב' סיון תאניסמ' א'תרגילג'18-16גילמן361
שיעורי בחירה
0687.2103.01מחשבת המאהאיאנה
מר אביתר שולמןסמ' א'שיעורד'12-10גילמן261
סמ' ב'ד'12-10גילמן362
0687.2118.01הפילוסופיה של הפרישות ההודית
מר דן רוהסמ' א'שיעורב'16-14גילמן326
0687.2120.01המזרח בעולם העתיק
ד"ר חן למפרטסמ' א'שיעורב'20-18גילמן282
0687.2119.01פילוסופיה של דרך
ד"ר שמיר גליהסמ' א'שיעורד'12-10גילמן307
0687.2131.01סוגיות מרכזיות בחקר הבודהיזם
מר אביתר שולמןסמ' א'שיעורד'14-12גילמן280
סמינרים
0687.3373.01טקסט, פרשנות ופרקטיקה
ד"ר שמיר גליהסמ' א'סמינרב'14-12גילמן261
ד'14-12גילמן261
0687.3375.01איך השיחרור נראה?
מר דן רוהסמ' א'סמינרב'14-12גילמן260
ה'14-12גילמן260
סמסטר ב'
שיעורי בחירה
0687.2130.01המזרח בעיניים מערביות
ד"ר חן למפרטסמ' ב'שיעורב'20-18גילמן281
0618.2931.01לשאת את העולם כולו על כתפיך: הפילוסופיה של הדהרמה
גב' מיה טבתסמ' ב'שיעורג'14-12גילמן278
0687.2124.01מדרך לדהרמה
ד"ר שמיר גליהסמ' ב'שיעורד'12-10גילמן221
0687.2125.01קונפוציאניזם ודיאלוג
ד"ר שמיר גליהסמ' ב'שיעורד'14-12גילמןא362
0687.2126.01הסובייקט היוצר: עיונים במטאפיסיקה ההודית והטיבטית
מר אביתר שולמןסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן326
0618.2942.01דמיון, יצירתיות ומציאות - היבטים הודיים
גב' מיה טבתסמ' ב'שיעורה'12-10גילמן278
סמינרים
0618.3784.01האביב והסתו של מר לו - החלק השלישי
פרופ' יואב אריאלסמ' ב'סמינרא'12-8גילמןא319
0687.3372.01אשליה ומציאות במשנתו של שנקרה
מר דן רוהסמ' ב'סמינרא'18-16גילמן262
ה'18-16גילמן318
0687.3377.01מבטו של האל, קולו של המוחלט: מן הריטואל ועד לאמנות הודית עכש
גב' רוני פרצ'קסמ' ב'סמינרב'12-10גילמן261
ג'12-10גילמן262
0687.3347.01הראמאיינה
ד"ר יגאל ברונרסמ' ב'סמינרב'12-10גילמן262
ג'16-14גילמן262
0618.3793.01מיהו נגרג'ונה ?
פרופ' שלמה בידרמןסמ' ב'סמינרד'12-8גילמן262
0618.3788.01דאו וירטואלי** **
פרופ' יואב אריאלסמ' ב'סמינרה'20-16
הסמינר מתקיים בכיתת המחשבים 002 בבניין ווב
ד. פילוסופיה של הדת
סמסטר א'
0618.2209.01פילוסופיה של הדת - שיעור המשך
ד"ר נחמה ורביןסמ' א'שיעורא'14-12גילמן278
0618.2213.01תרגיל צמוד לנ"ל - דת
מר אורן מגלסמ' א'תרגילב'18-16גילמן279
שיעורי בחירה
0618.2901.01קירקגור - על התפתחות דתית-רוחנית
ד"ר תמר אילת יגוריסמ' א'שיעורא'12-10גילמן221
0616.1402.01מהי יהדות ומי הם היהודים - מבוא להגות היהודית ח"א
ד"ר רון מרגוליןסמ' א'שיעורא'14-12גילמן282
0616.1407.01הקולמוס והמעדר: תבונה וטבע אצל שפינוזה וא"ד גורדון
מר יובל ג'ובניסמ' א'שיעורב'16-14רוזנברג002
ד'16-14רוזנברג002
0662.2028.01דת ומוסר בתרבות היהודית והכללית
ד"ר שי פרוגלסמ' א'שיעורד'12-10גילמן282
0616.1200.01מבוא לפילוסופיה היהודית של ימה"ב
פרופ' שרה קליין ברסלביסמ' א'שיעורב'18-16רוזנברג002
ד'18-16רוזנברג002
0616.1215.01קריאה במורה נבוכים
ד"ר מנחם לורברבוים סמ' א'שיעורד'14-12גילמן326
סמ' ב'ד'14-12גילמן281
סמינרים
0618.3762.01הוידויים של אוגוסטינוס
ד"ר אליזבט אופנהיימרסמ' א'סמינרג'12-8גילמןא361
0616.3225.01הדמיון התיאולוגי-פוליטי אצל הרמב"ם, הובס ושפינוזה*
ד"ר מנחם לורברבוים שנתיסמינרג'14-12רוזנברג206
סמסטר ב'
שיעורי בחירה
0616.1408.01מהי יהדות ומי הם היהודים - מבוא להגות היהודית ח"ב
ד"ר רון מרגוליןסמ' ב'שיעורא'14-12רוזנברג001
0618.2921.01ניטשה בירושלים: על יהודים ויהדות בפילוסופיה הניטשאנית
מר יובל ג'ובניסמ' ב'שיעורג'10-8גילמן280
0618.2922.01האמת שמבעד לערפל: ביקורת הדת של שפינוזה
מר יובל ג'ובניסמ' ב'שיעורג'12-10גילמן280
0618.2479.01בקורת הדת בכתבי פרויד
ד"ר צבי טאוברסמ' ב'שיעורג'16-14גילמן279
0662.2022.01אדם ללא אלוהים
ד"ר שי פרוגלסמ' ב'שיעורד'12-10גילמן144
0616.2366.01שורשי המיסטיקה היהודית בעת העתיקה
ד"ר מיכאל מאךסמ' ב'שיעורד'12-10גילמן326
סמינרים
0618.3787.01הובס וויטגנשטיין על הדת
פרופ' ענת בילצקיסמ' ב'סמינרא'18-16גילמן319
ה'18-16גילמן319
0618.3781.01אמונה ורציונליות
ד"ר נחמה ורביןסמ' ב'סמינרב'16-14גילמן319
ד'14-12גילמן260
0618.3786.01לייבניץ - סוגיות נבחרות
ד"ר נועה נעמן צאודררסמ' ב'סמינרה'14-10גילמן320
ה. תורת המוסר ופילוסופיה פוליטית
תלמיד שיבחר בתחום זה, ישתתף במהלך לימודיו בשני המבואות:
מבוא לפילוסופיה פוליטית ומבוא לתורת המוסר.
התלמיד יתמחה רק באחד מאלה.
סמסטר א'
0618.2601.01תורת המוסר - שיעור המשך
מר יוסף ממרודסמ' א'שיעורג'16-14גילמן279
0618.2602.01תרגיל צמוד לנ"ל- מוסר
מר יואב מירבסמ' א'תרגילב'20-18גילמן279
0618.7585.01פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך
ד"ר עובדיה עזראסמ' א'שיעורד'16-14גילמן278
0618.7584.01תרגיל צמוד לנ"ל - פוליטית
מר ערן ליבןסמ' א'תרגילא'20-18גילמן307
0618.7584.02תרגיל צמוד לנ"ל -פוליטית
מר ערן ליבןסמ' א'תרגילב'16-14גילמן307
שיעורי בחירה
0659.7017.01מבוא לתיאוריה וביקורת של התרבות (קורס תשתית)
פרופ' עדי אופירסמ' א'שיעורב'14-12גילמן223
0662.2028.01דת ומוסר בתרבות היהודית והכללית
ד"ר שי פרוגלסמ' א'שיעורד'12-10גילמן282
1411.6600.01משפט, מוסר ופוליטיקה - סדנה
פרופ' הראל אלוןסמ' א'סדנהג'16-15טרובוביץ103
**הרישום יתבצע בחוג לפילוסופיה. תאור הקורס על לוח המודעות
0618.2909.01מעגליות האוטופיה
מר יפתח גולדמןסמ' א'שיעורה'14-12גילמן307
0618.2908.01הביקורת של מרטין בובר על תורת המהפכה של קארל מארקס
מר יפתח גולדמןסמ' א'שיעורה'12-10גילמן362
סמינרים
0618.3762.01הוידויים של אוגוסטינוס
ד"ר אליזבט אופנהיימרסמ' א'סמינרג'12-8גילמןא361
0618.3563.01מהי ביקורת? מרקס, פופר ופוקו
ד"ר אילנה ארבלסמ' א'סמינרג'14-12גילמןא319
ד'16-14גילמןא361
0618.3528.01דיון בבעיות אקטואליות
ד"ר עובדיה עזראסמ' א'סמינרד'12-10גילמן277
ה'16-14גילמןא319
0608.3111.01זהות ושינוי
ד"ר מירי רוזמריןסמ' א'סמינרד'16-14גילמן262
ד'18-16גילמן319
הסמינר ימשך 7 שבועות. מיום 5 בדצמבר ויחשב 2 ש"ס
סמסטר ב'
שיעורי בחירה
0628.2660.01כתוב בעתון ב': ניתוח השיח הפוליטי והתקשורתי
ד"ר רן הכהןסמ' ב'שיעורא'16-14גילמן281
0628.2658.01כתוב בעתון: תקשורת ואידיאולוגיה
פרופ' טניה רינהרטסמ' ב'שיעורד'18-16גילמן144
1411.5684.01ניתוח מוסרי של בעיות ציבוריות
פרופ' גנז חייםסמ' ב'שיעורא'16-15טרובוביץ203
**הרישום בחוג לפילוסופיה. תאור הקורס על לוח המודעות.
0618.2761.01אינדיוידואליות פוסטמודרנית
ד"ר מירי רוזמריןסמ' ב'שיעורא'18-16גילמן282
0618.2479.01בקורת הדת בכתבי פרויד
ד"ר צבי טאוברסמ' ב'שיעורג'16-14גילמן279
0618.2919.01צדק חברתי במדינת הרווחה
פרופ' יעל תמירסמ' ב'שיעורה'12-10גילמן280
0618.2905.01מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית
ד"ר דניאל חי מישוריסמ' ב'שיעורה'14-12גילמן456
0608.1110.01מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים
ד"ר מירי רוזמריןסמ' ב'שיעורה'16-14גילמן223
0608.1135.01אתיקה פמיניסטית
ד"ר מירי רוזמריןסמ' ב'שיעורה'18-16גילמן282
סמינרים
0618.3558.01לוינס: פילוסופיה והאינסופי
ד"ר חגי כנעןסמ' ב'סמינרא'14-12גילמן320
ב'14-12גילמן320
0608.3112.01דלז וגואטרי: אנטי אדיפוס
ד"ר ליאת פרידמן סמ' ב'סמינרא'16-12גילמן318
0618.3763.01מלחמות צודקות ובלתי צודקות
ד"ר עובדיה עזראסמ' ב'סמינרא'16-14גילמן277
ד'16-14גילמן277
0618.3787.01הובס וויטגנשטיין על הדת
פרופ' ענת בילצקיסמ' ב'סמינרא'18-16גילמן319
ה'18-16גילמן319
0618.3781.01אמונה ורציונליות
ד"ר נחמה ורביןסמ' ב'סמינרב'16-14גילמן319
ד'14-12גילמן260
ו. אסתטיקה
סמסטר א'
0618.2400.01אסתטיקה - שיעור המשך
ד"ר חגי כנעןסמ' א'שיעורד'12-10גילמן220
0618.2300.01תרגיל צמוד לנ"ל- אסתטיקה
גב' נעמה צאלסמ' א'תרגילא'16-14גילמן362
0618.2300.02תרגיל צמוד לנ"ל- אסתטיקה
גב' מירב אלמוגסמ' א'תרגילג'14-12גילמן307
שיעורי בחירה
0618.2932.01אמנות, ראייה, פסיכואנליזה
גב' אפרת ביברמןסמ' א'שיעורה'16-14גילמן306
0618.2933.01פילוסופיה ורפרזנטציה
מר חיים דעואל-לוסקיסמ' א'שיעורה'18-16גילמן306
0618.2940.01פשטותו של השיפוט האסתטי
מר מנחם גולדנברגסמ' א'שיעורב'16-14גילמן318
סמינרים
0618.4681.01אסתטיקה ללא גבולות של זמן, מקום או תרבות
פרופ' בן-עמי שרפשטייןשנתיסמינרב'14-12גילמןא319
**סמינר מ.א. פתוח לתלמידי ב.א. באישור המרצה
0618.3795.01קריאה במקרים של פרויד
פרופ' רות רונןסמ' א'סמינרב'14-12גילמן361
ד'14-12גילמן361
0618.3783.01היידגר
ד"ר חגי כנעןסמ' א'סמינרג'20-16גילמן277
סמסטר ב'
שיעורי בחירה
0618.2936.01כוח השיפוט ויצירת האמנות
מר מנחם גולדנברגסמ' ב'שיעורג'12-10גילמן305
0618.2939.01קאנט: בקורת כוח השיפוט האסתטי
ד"ר שי פרוגלסמ' ב'שיעורג'14-12גילמן282
0618.2801.01מדיום ותיאוריה מודרניזם ופורמליזם
גב' מיכל גלסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן361
0618.2934.01אמנות פוגשת את השפה
גב' מיכל גלסמ' ב'שיעורד'16-14גילמן278
סמינרים
0618.3558.01לוינס: פילוסופיה והאינסופי
ד"ר חגי כנעןסמ' ב'סמינרא'14-12גילמן320
ב'14-12גילמן320
0618.3794.01פואטיקה ורטוריקה של אריסטו
ד"ר אריה פינקלברגסמ' ב'סמינרא'16-14גילמןא361
ה'18-16גילמןא361
0668.3132.01וולטר:הגות וספרות
ד"ר מישל קאהןסמ' ב'סמינרב'18-14ווב103
ז. פילוסופית המדע והתרבות הדיגיטאלית
סמסטר א'
שיעורי בחירה
0659.6208.01הוכחות מדעיות לקיום עולם חיצון
פרופ' בן ישראל יצחקסמ' א'שיעורא'20-16גילמן361
0659.5291.01חקר החיים: ארגון ואבולוציה (קורס תשתית)
פרופ' חוה יבלונקהסמ' א'שיעורא'20-18גילמן278
0659.5162.01מבוא לפילוסופיה של המתמטיקה
ד"ר ליאו קוריסמ' א'שיעורב'14-12גילמן318
ג'12-10גילמן318
0659.6228.01היסטוריה אינטלקטואלית:התפתחות המחשבה האירופית בימי הביניים )
ד"ר יוסף שורץסמ' א'שיעורב'18-16גילמן326
0659.6043.01גישות אלטרנטיביות בפילוסופיה של המדע
ד"ר יואב בן דבסמ' א'שיעורג'18-16גילמן221
סמינרים
0659.6153.01אבולוציה בארבעה ממדים
פרופ' חוה יבלונקהסמ' א'סמינרב'14-10גילמן450
0618.3555.01הדיאלוג הפילוסופי כמעצב סגנון חיים
פרופ' נתנאל לאורסמ' א'סמינרד'12-8גילמןא319
סמסטר ב'
0659.4613.01פילוסופיה של המדע המשך (קורס תשתית)
פרופ' מנחם פישסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן223
0659.5287.01תרגיל בפילוסופיה של המדע (קורס תשתית)
גב' טל ארבלסמ' ב'תרגילה'20-18גילמן281
שיעורי בחירה
0662.2023.01הרטוריקה של התבונה: האישה כמשבצת ריקה
ד"ר נעה גדיסמ' ב'שו"תב'14-12גילמן221
0659.6242.01היסטוריה אינלקטואלית של אירופה: דת, מדע ומדינה
פרופ' רבקה פלדחיסמ' ב'שיעורב'18-16גילמן326
0618.2913.01נסויי מחשבה בפילוסופיה
מר ניצן הדססמ' ב'שיעורג'16-14גילמן306
0672.1525.01ידיעה ומדע בפילוסופיה היוונית
ד"ר אורנה הרריסמ' ב'שיעורג'18-16גילמן220
ה'12-10גילמן279
0618.2938.01אפיסטמולוגיה טכנולוגית
מר איתמר צדוקסמ' ב'שיעורא'14-12גילמן305
סמינרים
0659.6116.01נושאים בפילוסופיה של הרשת
ד"ר יואב בן דבסמ' ב'שו"סג'14-10גילמן326
0618.3557.01חישוב ומחשבה
ד"ר אלי דרזנרסמ' ב'סמינרג'18-14גילמןא361
0618.4699.01דקארט: אשליה וממשות
ד"ר חנוך בן ימיסמ' ב'סמינרג'14-10גילמן320
סמינר מ.א. פתוח לתלמידי ב.א.
לימודי התואר השני
0618.0001.01סמינר מחלקתי
שנתיסמינרד'18-16גילמן449
תוכנית מפורטת תפורסם בתחילת כל סמסטר באתר החוג באינטרנט
סמינר זה מארח את מורי החוג וכן פילוסופים אורחים. לא נכלל
במספר השעות לתואר.
סמינרי חובה (מסגרת 630)
סמסטר א'
סמינרי מחקר (מסגרת 630)
0618.4693.01סמינר מחקר א' - על הפרשנות**
פרופ' ענת בילצקיסמ' א'סמינר
** מיועד רק לתלמידים החייבים 2 ש"ס סמינר מחקר א'
0618.4694.01סמינר מחקר - בין המסורות: פילוסופיה אנליטית וקונטיננטלית
ד"ר ענת מטרסמ' א'סמינר
0618.4007.01סמינר מחקר - תיאוריה ופרקסיס
ד"ר נועה נעמן צאודררסמ' א'סמינר
0618.4398.01סמינר מחקר - הומניזם במאה ה-20
ד"ר מירי רוזמריןסמ' א'סמינר
0618.4696.01סמינר מחקר - רטוריקה וכשלים
פרופ' רות מנורסמ' א'סמינר
סמסטר ב'
סמינרי מחקר (מסגרת 630)
0618.4685.01סמינר מחקר - פילוסופיה ואמנות
ד"ר חגי כנעןסמ' ב'סמינר
0618.4002.01סמינר מחקר - סוגיות קיומיות בפרספקטיבה אנליטית
ד"ר רות ויינטראובסמ' ב'סמינר
0618.4684.01סמינר מחקר - טקסט, פרשנות וביקורתה
ד"ר אריה פינקלברגסמ' ב'סמינר
0618.4309.01סמינר מחקר - בעיות באסתטיקה
פרופ' רות רונןסמ' ב'סמינר
0618.4686.01סמינר מחקר - תולדות תפיסת הנפש
ד"ר חנוך בן ימיסמ' ב'סמינר
סמינרי בחירה (מסגרת 620)
(רפראטים - מסגרת 620, עבודות סמינריוניות - מסגרת 640)
שנתי
0618.4791.01הרצון והרציונליות
ד"ר רות ויינטראובסמ' א'סמינרא'14-12גילמןא319
סמ' ב'ד'16-14גילמן319
0618.4681.01אסתטיקה ללא גבולות של זמן, מקום או תרבות
פרופ' בן-עמי שרפשטייןשנתיסמינרב'14-12גילמןא319
0659.7004.01מדע, עולם וטקסט במאה ה- יב' (שנתי)
ד"ר יוסף שורץשנתיסמינרג'10-8גילמןא319
0618.4691.01שפינוזה: הפילוסופיה וגאולת הנפש
ד"ר נועה נעמן צאודררסמ' א'סמינרג'12-10גילמן261
סמ' ב'ג'16-14גילמן261
0659.7001.01בעיית השכל במאה ה- יג' (שנתי)
ד"ר יוסף שורץשנתיסמינרג'12-10גילמן324
0697.4034.01הרוע בדתות
פרופ' איתמר גרינולד,
פרופ' שלמה בידרמן
שנתיסמינרג'20-18גילמן449
0616.4110.01הפילוסופיה של הטוהרה והטומאה*
פרופ' איתמר גרינולדשנתיסמינרד'18-16רוזנברג104
סמסטר א'
0659.7006.01המפנה הפוסט-אנליטי: מגמות עכשויות בפילוסופיה של הלשון
פרופ' מנחם פיש,
פרופ' ענת בילצקי
סמ' א'סמינרא'20-16גילמן262
0618.4683.01תפיסת הנפש בפילוסופיה היוונית
ד"ר אריה פינקלברגסמ' א'סמינרא'18-16גילמן319
ה'18-16גילמן319
0669.4060.01מעבר לאדיפוס - פסיכואנליזה ותרבות
פרופ' רות רונןסמ' א'סמינרב'12-10גילמן362
ד'12-10גילמן362
0618.4688.01מושג הסובייקט של הוסרל
ד"ר ירון סנדרוביץסמ' א'סמינרב'16-14גילמןא361
ג'16-14גילמןא361
0618.4682.01מודרניזם ופוסט מודרניזם
פרופ' יוסף אגסיסמ' א'סמינרב'20-16גילמןא318
0659.6204.01ריכרד ואגנר - אמנות, פילוסופיה ואידיאולוגיה
פרופ' משה צוקרמןסמ' א'סמינרד'14-10גילמן221
0659.7009.01האונטולוגיה הפוליטית של ז'אן-לוק ננסי
פרופ' עדי אופירסמ' א'סמינרד'18-14גילמן277
0618.4695.01פרגה
ד"ר ענת מטרסמ' א'סמינרה'16-12גילמן319
0618.4687.01פילוסופיה סינית במקור ובעברית**
פרופ' יואב אריאלסמ' א'סמינרה'20-16
** ליודעי סינית קלאסית למתקדמים ובאישור המרצה 316 ווב
סמסטר ב'
0618.4692.01ספר המדינה לאפלטון
ד"ר עובדיה עזראסמ' ב'סמינרא'12-10גילמןא361
ד'14-12גילמןא361
0659.7002.01בעיית ההתפתחות בעיני חוקרי האבולוציה (1940-2004)
פרופ' חוה יבלונקהסמ' ב'סמינרא'16-12גילמן361
0659.7007.01מגמות אנטי רלטביסטיות בפילוסופיה עכשווית של המדע
פרופ' מנחם פישסמ' ב'סמינרא'20-16גילמןא317
0659.6132.01רציונליות ואתיקה במדע
פרופ' בן ישראל יצחקסמ' ב'סמינרא'20-16גילמן317
0659.7003.01למאמרקיזם
פרופ' חוה יבלונקהסמ' ב'סמינרב'12-10גילמן361
0618.4690.01היבטים של הרציונליזם של לייבניץ
פרופ' מרסלו דסקלסמ' ב'סמינרב'16-12גילמןא361
0618.4689.01תודעה עצמית
ד"ר ירון סנדרוביץסמ' ב'סמינרב'18-16גילמן319
ג'18-16גילמןא319
0669.4050.01קוגיטו, לא-מודע, שפה
פרופ' רות רונןסמ' ב'סמינרב'14-12גילמן261
ד'14-12גילמן324
0618.4233.01פרקים ב"פנומנולוגיה של הרוח" מאת היגל
ד"ר צבי טאוברסמ' ב'סמינרג'14-12גילמןא319
ה'14-12גילמןא319
0618.4699.01דקארט: אשליה וממשות
ד"ר חנוך בן ימיסמ' ב'סמינרג'14-10גילמן320
0618.4697.01סימבוליזם בהגותו של קאנט
ד"ר עפרה רכטרסמ' ב'סמינרג'20-16גילמןא317
0618.4361.01החוויה הדתית - היבטים פילוסופיים ופסיכולוגיים
פרופ' נתנאל לאורסמ' ב'סמינרד'12-8גילמןא319
0659.6003.01עיונים במושג האידיאולוגיה
פרופ' משה צוקרמןסמ' ב'ס'ד'14-10גילמן449
סמסטר קיץ
שיעורי חובה (מסגרת 120)
מבוא בתחומי הלימוד השונים (מסגרת 121)
שיעורי חובה (מסגרת 220)