בחינות החוג לגיאוגרפיה ולסביבת האדם בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
זרמים מתודולוגיים בגיאוגרפיהפרופ יצחק שנל 24/01/20059:0024/02/20059:00
יסודות עיבוד מידע גיאוגרפיהפרופ אייל בן - דור , מר ציון שתרוג 24/01/20059:0024/02/20059:00
קרקעות ישראלפרופ אייל בן - דור 25/01/20059:0025/02/20059:00
מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבהפרופ יובל פורטוגלי 26/01/20059:0004/03/20059:00
שימוש באיזוטופים וכליםד"ר דרור אבישר 26/01/20059:0004/03/20059:00
מבוא לאקולוגיה 27/01/20059:0010/03/20059:00
מבוא לתכנון עיר ואזור 27/01/20059:0010/03/20059:00
מטאורולוגיה סנופטיתד"ר הדס סערוני 30/01/20059:0011/03/20059:00
זיהום מים עיליים ותחתייםד"ר דרור אבישר 31/01/20059:0011/03/20059:00
מבוא לאקלים ובעיות הסובבד"ר קולין פרייס 31/01/20059:0017/03/20059:00
גיאוגרפיה חבלית של אזור אילתד"ר צבי רון 01/02/20059:0018/03/20059:00
הקמת מערכת מידעד"ר יצחק בננסון 01/02/20059:0018/03/20059:00
יסודות הקרטוגרפיהמר ציון שתרוג 02/02/20059:0018/03/20059:00
גיאוגרפיה עירונית-היסטורית של ירושליםפרופ גדעון ביגר 03/02/20059:0001/04/20059:00
תפיסות ארכיטקטוניות של מרחבגב טליה מרגלית 03/02/20059:0001/04/20059:00
תרגיל כללימר אמיר פורת 03/02/20059:0001/04/20059:00
מתודולוגיה של תכנון אקלימיד"ר עודד פוצטר 06/02/20059:0007/04/20059:00
שיטות מחקר א'ד"ר יצחק בננסון 06/02/20059:0007/04/20059:00
גיאולוגיה כלליתפרופ עקיבא פלכסר 07/02/20059:0008/04/20059:00
ניהול בתנאי מפגעים ואסונות טבע 07/02/20059:0007/04/20059:00
גיאוגרפיה מדיניתד"ר אמנון קרטין 08/02/20059:0008/04/20059:00
פוליטיקה של מיםד"ר אמנון קרטין 08/02/20059:0008/04/20059:00
אזורי אקלים עפ כדור הארץד"ר הדס סערוני 09/02/20059:0015/04/20059:00
מבוא לגיאוגרפיה רפואיתד"ר מיכאל הופ 10/02/20059:0020/04/20059:00
הידרוגיאולוגיהד"ר דרור אבישר 13/02/20059:0006/05/20059:00
חישה מרחוק אפרופ אייל בן - דור 13/02/20059:0006/05/20059:00
(GIS) 'מבוא למערכות מידע גיאוגרפי אד"ר יצחק בננסון 14/02/20059:0019/05/20059:00
מזרח אסיה 15/02/20059:0020/05/20059:00
סטטיסטיקה לגיאוגרפיםד"ר אלכס רוזנטל 15/02/20059:0020/05/20059:00
שיטות מחקרד"ר יצחק בננסון 15/02/20059:0020/05/20059:00
מבוא לחישה מרחוגב אלכסנדרה צודנובסקי 16/02/20059:0027/05/20059:00
גבולות ישראלפרופ גדעון ביגר 17/02/20059:0003/06/20059:00

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
GIS קבלת החלטות מרחביות וד"ר יצחק בננסון 07/06/20059:0010/07/20059:00
מבוא לגיאומורפולוגיה - נוף וסובבד"ר דרור אבישר 07/06/20059:0010/07/20059:00
גיאוגרפיה עירוניתד"ר יצחק אומר 08/06/20059:0011/07/20059:00
אקלים א"יד"ר הדס סערוני 09/06/20059:0012/07/20059:00
תצלומי אוויר בשירות התכנוןמר אהוד לוטם 09/06/20059:0012/07/20059:00
חישה מרחוק בפרופ אייל בן - דור 14/06/20059:0013/07/20059:00
חישה מרחוק בסביבה עירוניתגב אלכסנדרה צודנובסקי 14/06/20059:0013/07/20059:00
מבוא לג"ג של האדם וג"ג ישוביתד"ר טובה פנסטר 15/06/20059:0014/07/20059:00
גיאוגרפיה של ארצות הים התיכוןפרופ גדעון ביגר 16/06/20059:0017/07/20059:00
שיטות סטטיסטיות מתקדמות לניתוח מרחביד"ר יצחק בננסון 16/06/20059:0017/07/20059:00
גיאוגרפיה מדיניתפרופ משה ברוור 19/06/20059:0018/07/20059:00
מודלים מתמטיים בגיאוגרפיהד"ר יצחק בננסון 19/06/20059:0018/07/20059:00
תהליכים סביבתיים בחולות ישראלמר נועם לוין 20/06/20059:0019/07/20059:00
יחסי גומלין בין קרקע וסביבה בישראלפרופ אייל בן - דור 21/06/20059:0020/07/20059:00
GIS 'מבוא למערכות מידע גיאוגרפי בד"ר יצחק בננסון 22/06/20059:0021/07/20059:00
אירועי מזג אוויר קיצוניים והקשרם הסביבתיד"ר הדס סערוני 22/06/20059:0021/07/20059:00
סטטיסטיקה לגיאוגרפיםד"ר אלכס רוזנטל 23/06/20059:0025/07/20059:00
גיאוגרפיה היסטוריתפרופ גדעון ביגר 26/06/20059:0026/07/20059:00
ספקטרוסקופיה של החזרה לניטור סביבת האדםפרופ אייל בן - דור 26/06/20059:0026/07/20059:00
מטאורולוגיה יישומית בעידן של שינויי אקליד"ר ברוך זיו 27/06/20059:0028/07/20059:00
גיאוגרפיה חבלית של מטרופולין ת"אד"ר מיכאל רומן 28/06/20059:0031/07/20059:00
גיאוגרפיה רפואיתד"ר מיכאל הופ 28/06/20059:0031/07/20059:00
שינוי האקלים, אפקט החממה והשלכותיוד"ר הדס סערוני 29/06/20059:0001/08/20059:00
גיאוגרפיה של המזרח התיכוןד"ר אמנון קרטין 30/06/20059:0002/08/20059:00
גיאוגרפיה חברתיתד"ר יצחק אומר 03/07/20059:0003/08/20059:00
שיטות מחקר איכותיותפרופ יצחק שנל 03/07/20059:0003/08/20059:00
יחסי מיגדר במרחב הישראליד"ר טובה פנסטר 04/07/20059:0004/08/20059:00
שיטות מחקר בגיאוגרפיה ב'ד"ר יצחק אומר 05/07/20059:0007/08/20059:00
קלימטולוגיה יישומית : היבטים סביבתיים וד"ר עודד פוצטר 07/07/20059:0010/08/20059:00