קורסי החוג ללימודי מזרח אסיה בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

שיעורים מונוגרפיים (בחירה) סמ' א' מסגרת 121

פרו"ס סמ' א' מסגרת 122

סמינרים סמ' א' מסגרת 123

שיעורים מונוגרפים בשפה

שיעורים מונוגרפיים (בחירה) סמ' ב' מסגרת 121

פרו"ס סמ' ב' מסגרת 122

סמינרים סמסטר ב' מסגרת 123

שיעורים מונוגרפיים בשפה

שיעורי שפה מסגרת 124

יפנית שנה א'

סינית שנה א'

יפנית שנה ב'

סינית שנה ב'

שיעורי מבוא מסגרת 120

תרגילי מבואיים

שיעורים מונוגרפיים בשפה

סנסקריט שנה א'

סנסקריט שנה ב'

הינדי שנה א'

הינדי שנה ב'

שיעורים מונוגרפיים (בחירה) סמ' א' מסגרת 121
0687.2010.01מבוא לפילוסופיה סינית
ד"ר שמיר גליהסמ' א'שיעורב'12-10גילמן223
0618.2223.01פילוסופיה הודית - שיעור המשך
מר דן רוהסמ' א'שיעורה'16-14גילמן280
0618.2224.01תרגיל צמוד לנ"ל - הודית
גב' מיה טבתסמ' א'תרגילא'18-16גילמן317
0618.2224.02תרגיל צמוד לנ"ל - הודית
גב' טל כורםסמ' א'תרגילג'20-18גילמן307
0618.2224.03תרגיל צמוד לנ"ל- הודית
גב' טל כורםסמ' א'תרגילד'10-8גילמן307
0618.1042.01מבוא לפילוסופיה ודתות בהודו
פרופ' שלמה בידרמןסמ' א'שיעורא'18-16גילמן144
0618.2225.01פילוסופיה מזרחית סינית - שיעור המשך
פרופ' יואב אריאלסמ' א'שיעורא'12-10גילמןא362
0618.2226.01תרגיל צמוד לנ"ל- סינית
גב' סיון תאניסמ' א'תרגילג'18-16גילמן361
0687.2115.01תולדות קוריאה המסורתית והמודרנית
מר אלון לבקוביץסמ' א'שיעורב'14-12גילמן304
ה'18-16גילמן279
0687.2095.01צורה וריקות- על מושג הריקות בבודהיזם ובדאואיזם
פרופ' יעקב רזסמ' א'שיעורב'12-10גילמן281
0687.2062.01אדריכלות וסביבה ביפן
מר אריה קוץסמ' א'שיעורד'20-18גילמן281
0687.2133.01סין בזירה הבינלאומית
פרופ' אלי יופהסמ' א'שיעורה'14-10גילמן280
0687.2098.01התיאטרון היפני
פרופ' סרפר צביקהסמ' א'שיעורב'14-12גילמן282
ד'14-12גילמן282
0687.2134.01מוות לידה ומה שבינהם
מר בועז עמיחיסמ' א'שיעורג'18-16גילמן326
0687.2103.01מחשבת המאהאיאנה
מר אביתר שולמןסמ' א'שיעורד'12-10גילמן261
סמ' ב'ד'12-10גילמן362
0687.2131.01סוגיות מרכזיות בחקר הבודהיזם
מר אביתר שולמןסמ' א'שיעורד'14-12גילמן280
0687.2117.01אתגר המערב בתרבות סין ממחצית המאה ה- 19 ועד ימנו
ד"ר מרק גמזהסמ' א'שיעורא'14-12גילמן220
ד'14-12גילמן281
0687.2001.01תולדות יפן המודרנית
ד"ר מירון מדזיניסמ' א'שיעורה'18-14גילמן281
0687.2120.01המזרח בעולם העתיק
ד"ר חן למפרטסמ' א'שיעורב'20-18גילמן282
0687.2119.01פילוסופיה של דרך
ד"ר שמיר גליהסמ' א'שיעורד'12-10גילמן307
0687.2118.01הפילוסופיה של הפרישות ההודית
מר דן רוהסמ' א'שיעורב'16-14גילמן326
0687.2222.22סינית עיסקית
שנתי ב'20-18גילמן262
ה'20-18גילמן262
0687.1111.11הקרנת מנגה
סמ' א' ד'18-16גילמן281
פרו"ס סמ' א' מסגרת 122
0687.2220.01דת עממית ביפן
ד"ר אירית אורבוךסמ' א'פרו"סא'14-12גילמן261
ג'12-10גילמן361
0687.2264.01יפן והמזרח התיכון: סוגיות ישנות, תגובות חדשות
ד"ר רחל שאולסמ' א'פרו"סא'12-10גילמן262
ה'12-10גילמן262
0687.2261.01הרומן הסיני המסורתי
ד"ר מאיר שחרסמ' א'פרו"סב'18-14גילמן261
0687.2260.01יופיו של הפגום, יופיו של העמום- על אסתטיקה יפנית
פרופ' יעקב רזסמ' א'פרו"סג'12-8גילמן260
0687.2263.01המדעים ותורת הידע בהודו
ד"ר יגאל ברונרסמ' א'פרו"סב'12-10גילמן261
ג'18-16גילמן261
0687.2254.01מין לאומיות ומדיה בהודו בת זמננו
גב' רוני פרצ'קסמ' א'פרו"סב'12-10גילמן260
ג'12-10גילמןא318
0687.2265.01על כנפי עוף החול: מבט על ספרות סינית מסורתית
גב' סופי כץסמ' א'פרו"סב'16-14גילמןא362
ד'16-14גילמן260
סמינרים סמ' א' מסגרת 123
0687.3305.01מסורת ביפן המודרנית- היבטים אנתרופולוגים
ד"ר גולדשטיין-גדעוני עפרסמ' א'סמינרב'16-14גילמן260
ג'16-14גילמן260
0621.3149.01יחסי סין והמערב, היבטים כלכליים
פרופ' אהרן שיסמ' א'סמינרג'18-14גילמן262
0687.3351.01דת יפן בראי האומנויות
ד"ר אירית אורבוךסמ' א'סמינרא'18-16גילמן261
ג'16-14גילמןא318
0687.3373.01טקסט, פרשנות ופרקטיקה
ד"ר שמיר גליהסמ' א'סמינרב'14-12גילמן261
ד'14-12גילמן261
0687.3363.01אומנות ודת זרה- אומנות זרה בסין
ד"ר הלפרין נילי סמ' א'סמינרג'12-10גילמן262
ה'12-10גילמןא319
0687.3367.01אהבה מוות ואובססיות בספרות של סין ויפן
פרופ' פלאקס אנדריוסמ' א'סמינרה'14-10גילמןא361
0687.3375.01איך השיחרור נראה?
מר דן רוהסמ' א'סמינרב'14-12גילמן260
ה'14-12גילמן260
0687.3376.01קאויה מאוחרת ואחרת
ד"ר יגאל ברונרשנתיסמינרו'12-8גילמן261
0687.3366.01במקדש הלשון: שירה פילוסופית בסין
גב' סופי כץסמ' א'סמינרב'14-12רוזנברג209
ד'14-12גילמן277
0687.3374.01יחסי סין רוסיה וצפ' מז' סין מעליית הצ'ינג עד נפילת מנצ'ו
ד"ר מרק גמזהסמ' א'סמינרא'16-14גילמן261
ד'16-14גילמן261
שיעורים מונוגרפים בשפה
0687.2077.01יפנית מדוברת
ד"ר מיקה לויסמ' א'שיעורב'16-14גילמן317
ד'16-14גילמן280
0687.9102.01סינית קלאסית ב
פרופ' יואב אריאלסמ' א'שיעורא'20-16
0687.2080.01השפה היפנית בסרטים ובשירים יפנים
ד"ר מיקה לוישנתישו"תא'12-10גילמן261
0687.9003.01סינית טקסטים- שנה ג'
ד"ר זנגווי ויישנתישו"תג'16-14גילמן304
שיעורים מונוגרפיים (בחירה) סמ' ב' מסגרת 121
0687.2135.01יפן: דיפלומטיה ומו"מ בינלאומי
ד"ר רחל שאולסמ' ב'שיעורא'12-10גילמן221
ה'12-10גילמן221
0687.2109.01יפן בזירה הבינלאומית
ד"ר רחל שאולסמ' ב'שיעורא'14-12גילמן307
ה'14-12גילמן278
0687.2132.01יחסי הגומלין בין ספרות ופוליטיקה בסין המודרנית
ד"ר מרק גמזהסמ' ב'שיעורא'14-12גילמן261
ד'14-12גילמן277
0687.2044.01מדיטציה ושינוי מצב תודעה בבודהיזם ההודי והטיבטי
מר בועז עמיחיסמ' ב'שיעורג'18-16גילמן262
0687.2130.01המזרח בעיניים מערביות
ד"ר חן למפרטסמ' ב'שיעורב'20-18גילמן281
0687.2096.01"הבודהיזם המשוגע" הזן בודהיזם הסיני והיפני
פרופ' יעקב רזסמ' ב'שיעורב'12-10גילמן144
0687.2070.01לדרוך את קשתו של ראמה: מבוא להינדואיזם פוליטי
גב' רוני פרצ'קסמ' ב'שיעורג'16-14גילמן278
0687.2124.01מדרך לדהרמה
ד"ר שמיר גליהסמ' ב'שיעורד'12-10גילמן221
0687.2125.01קונפוציאניזם ודיאלוג
ד"ר שמיר גליהסמ' ב'שיעורד'14-12גילמןא362
0687.2126.01הסובייקט היוצר: עיונים במטאפיסיקה ההודית והטיבטית
מר אביתר שולמןסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן326
0687.2129.01פולחן אבות- תרבות סין בצל האבות הקדמונים
מר עודד אבטסמ' ב'שיעורג'18-16גילמן326
0687.1111.12הקרנת מנגה
סמ' ב' ד'18-16גילמן282
0687.4444.44סינית מדוברת שנה ג'
סמ' א'שיעורג'21-19גילמן261
סמ' ב'ג'21-19גילמן277
0687.0000.01יפנית גינת
סמ' ב'שיעורא'18-16גילמן261
0687.0000.02יפנית איריס
סמ' ב'שיעורה'14-12גילמן261
0687.0000.03יפנית איריס
סמ' ב'שיעורה'20-18גילמן261
0687.0000.04יפנית אורן
סמ' ב'שיעורב'20-18גילמן261
0687.0000.05יפנית ברק
סמ' ב'שיעורג'20-18גילמן323
0687.0000.06סינית ירון
סמ' ב'שיעורה'16-14גילמן323
0687.0000.07סינית נועה
סמ' ב'שיעורה'18-16גילמן317
0687.0000.08סינית שולמית
סמ' ב'שיעורא'20-18גילמן260
0687.0000.09סינית שולמית
סמ' ב'שיעורב'18-16גילמןא318
0687.0000.10סינית שולמית
סמ' ב'שיעורג'12-10גילמן260
פרו"ס סמ' ב' מסגרת 122
0687.2269.01פילוסופיה של דרך
ד"ר שמיר גליהסמ' ב'פרו"סב'14-10גילמן260
0687.2204.01מבט אנתרופולוגי על מקומן של נשים ביפן המודרנית
ד"ר גולדשטיין-גדעוני עפרסמ' ב'פרו"סב'16-14גילמן260
ג'18-16גילמן261
0687.2259.01פרקטיקה ותיאוריה במסורת היוגה
מר דן רוהסמ' ב'פרו"סב'14-12רקנאטי301
ה'14-12גילמן260
0687.2268.01היבטים מתודולוגיים בחקר סין המודרנית
ד"ר מרק גמזהסמ' ב'פרו"סא'16-14גילמן262
ד'16-14גילמן262
סמינרים סמסטר ב' מסגרת 123
0687.3368.01דת ומיתולוגיה סינית
ד"ר מאיר שחרסמ' ב'סמינרב'18-14גילמן261
0687.3369.01יחסי החוץ והבטחון בחצי האי הקוריאני
מר אלון לבקוביץסמ' ב'סמינרב'14-12גילמן317
ה'18-16גילמן260
0687.3370.01הריקות והצורה- עיונים בסוטרת הלב
פרופ' יעקב רזסמ' ב'סמינרג'12-8גילמן261
0618.3793.01מיהו נגרג'ונה ?
פרופ' שלמה בידרמןסמ' ב'סמינרד'12-8גילמן262
0687.3364.01עיין ערך אהבה בספרות היפנית
ד"ר שונית שחל-פורתסמ' ב'סמינרב'14-12גילמןא318
ה'14-12גילמן262
0687.3377.01מבטו של האל, קולו של המוחלט: מן הריטואל ועד לאמנות הודית עכש
גב' רוני פרצ'קסמ' ב'סמינרב'12-10גילמן261
ג'12-10גילמן262
0687.3355.01הקולנוע היפני
פרופ' סרפר צביקהסמ' ב'סמינרב'14-12גילמן262
ד'14-12גילמן262
0687.3311.01מגשר מרקו פולו ועד הירושימה יפן במלחמת ה
ד"ר מירון מדזיניסמ' ב'סמינרה'18-14גילמן262
0687.3347.01הראמאיינה
ד"ר יגאל ברונרסמ' ב'סמינרב'12-10גילמן262
ג'16-14גילמן262
0687.3371.01קווים מקבילים: בודהיזם ופסיכואנליזה
גב' אסתר פלדסמ' ב'סמינרג'18-14גילמן456
0687.3372.01אשליה ומציאות במשנתו של שנקרה
מר דן רוהסמ' ב'סמינרא'18-16גילמן262
ה'18-16גילמן318
0618.3784.01האביב והסתו של מר לו - החלק השלישי
פרופ' יואב אריאלסמ' ב'סמינרא'12-8גילמןא319
0618.3788.01דאו וירטואלי** **
פרופ' יואב אריאלסמ' ב'סמינרה'20-16
שיעורים מונוגרפיים בשפה
0687.9002.01סינית קלאסית א
פרופ' יואב אריאלסמ' ב'שיעורא'20-16
שיעורי שפה מסגרת 124
יפנית שנה א'
0687.1680.01יפנית מתחילים
גב' ליטמן ניקישנתישו"תא'10-8גילמן278
גב' מסקו מוסקוביץב'12-10גילמן221
גב' ליטמן ניקיג'10-8גילמן278
0687.1680.02יפנית מתחילים
גב' ליטמן ניקישנתישו"תא'12-10דן-דוד302
ג'12-10דן-דוד302
גב' מסקו מוסקוביץה'12-10גילמן317
0687.1680.03יפנית מתחילים
ד"ר מיקה לוישנתישו"תא'10-8גילמןא318
גב' מסקו מוסקוביץג'12-10רקנאטי254
ה'10-8גילמןא318
0687.1680.04יפנית מתחילים
ד"ר מיקה לוישנתישו"תב'10-8גילמן318
ד'10-8גילמן318
גב' ליטמן ניקיה'10-8גילמן318
סינית שנה א'
0687.1700.01סינית מתחילים
מר ג'אנג פינגשנתישו"תא'10-8גילמן307
ג'10-8גילמן307
גב' לי ג'אנגה'10-8גילמן307
0687.1700.02סינית מתחילים
מר ג'אנג פינגשנתישו"תא'12-10דן-דוד101
ג'12-10דן-דוד101
גב' לי ג'אנגד'14-12דן-דוד101
0687.1700.03סינית מתחילים
גב' לי ג'אנגשנתישו"תב'18-16דן-דוד101
ד'18-16דן-דוד101
ה'18-16דן-דוד101
0687.1700.04סינית מתחילים
גב' לי ג'אנגשנתישו"תב'12-10דן-דוד101
ד'12-10דן-דוד101
ה'12-10דן-דוד101
יפנית שנה ב'
0687.2680.01יפנית מתקדמים
גב' ליטמן ניקישנתישו"תא'14-12רקנאטי254
גב' מסקו מוסקוביץב'14-12רקנאטי254
גב' ליטמן ניקיה'12-10רקנאטי254
0687.2680.02יפנית מתקדמים
גב' מסקו מוסקוביץשנתישו"תא'12-10רקנאטי254
ד"ר מיקה לויב'12-10רקנאטי254
ד'12-10רקנאטי254
0687.2680.03יפנית מתקדמים
גב' מסקו מוסקוביץשנתישו"תא'10-8רקנאטי254
ג'10-8רקנאטי254
גב' ליטמן ניקיה'14-12רקנאטי254
סינית שנה ב'
0687.2700.01סינית מתקדמים
מר ג'אנג פינגשנתישו"תא'16-14רקנאטי254
ג'16-14רקנאטי254
גב' לואו דזיהה'16-14דן-דוד302
0687.2700.02סינית מתקדמים
גב' לואו דזיהשנתישו"תב'12-10דן-דוד302
ד'12-10דן-דוד302
ה'18-16דן-דוד302
0687.2700.03סינית מתקדמים
גב' לואו דזיהשנתישו"תב'14-12דן-דוד302
גב' Chen Hong-Linד'14-12דן-דוד302
גב' לואו דזיהה'14-12דן-דוד302
0687.0000.00סמינר מחלקתי
שנתיסמינרג'14-12ווב103
שיעורי מבוא מסגרת 120
0687.1001.01מבוא לתולדות סין המסורתית ותרבותה
ד"ר מאיר שחרסמ' א'שיעורא'14-12גילמן144
סמ' ב'א'14-12גילמן223
0687.1002.01מבוא לתולדות יפן המסורתית ותרבותה
ד"ר שונית שחל-פורתשנתישיעורב'16-14גילמן144
0687.1003.01מבוא לתולדות הודו המסורתית ותרבותה
ד"ר יגאל ברונרסמ' א'שיעורב'14-12גילמן144
סמ' ב'ב'14-12גילמן223
תרגילי מבואיים
0687.1100.01תרגיל מבואי- סין
מר פרנקל אביבשנתיתרגילב'10-8גילמןא318
0687.1100.02תרגיל מבואי סין
מר פרנקל אביבשנתיתרגילד'10-8
0687.1100.03תרגיל מבואי- סין
גב' מרבך עינתשנתיתרגילב'12-10גילמןא318
0687.1100.04תרגיל מבואי- סין
גב' נועה גרסשנתיתרגילב'18-16גילמןא362
0687.1100.05תרגיל מבואי- סין
גב' סנדרוביץ שרוןשנתיתרגילג'18-16גילמן318
0687.1100.06תרגיל מבואי- סין
מר פורטוגלי עדיאלשנתיתרגילה'14-12גילמן361
0687.1100.07תרגיל מבואי סין
מר ליאון איצקרשנתיתרגילד'16-14גילמן361
0687.1200.01תרגיל מבואי-יפן
מר יוסקוביץ ארזשנתיתרגילד'10-8גילמן361
0687.1200.02תרגיל מבואי-יפן
גב' לוין נעמהשנתיתרגילד'12-10גילמןא318
0687.1200.03תרגיל מבואי יפן
מר אורן מגלשנתיתרגילג'18-16דן-דוד101
0687.1200.04תרגיל מבואי יפן
מר פיירברג איתןשנתיתרגילג'20-18גילמןא318
0687.1200.05תרגיל מבואי יפן
מר אורן מגלשנתיתרגילה'14-12גילמןא318
0687.1200.06תרגיל מבואי יפן
גב' לוין נעמהשנתיתרגילה'18-16גילמןא318
0687.1200.07תרגיל מבואי יפן
גב' הולצמן שרוןשנתיתרגילד'16-14גילמן318
0687.1300.01תרגיל מבואי- הודו
מר בן-חרות גילשנתיתרגילג'16-14גילמן307
0687.1300.02תרגיל מבואי- הודו
מר גרנות מתןשנתיתרגילה'14-12גילמן221
0687.1300.03תרגיל מבואי- הודו
גב' מאיה רייקסמ' א'תרגילד'12-10גילמן279
סמ' ב'ד'12-10גילמן318
0687.1300.04תרגיל מבואי- הודו
גב' לוי-שחם אילניתשנתיתרגילה'12-10גילמן318
0687.1300.05תרגיל מבואי- הודו
מר אביב נעמןשנתיתרגילג'20-18גילמן279
0687.1300.06תרגיל מבואי- הודו
מר אביב נעמןשנתיתרגילה'18-16גילמן305
0687.1300.07תרגיל מבואי- הודו
גב' מאיה רייקשנתיתרגילד'16-14גילמן220
שיעורים מונוגרפיים בשפה
0687.9009.01טקסטים ביפנית לתארים מתקדמים
ד"ר מיקה לויסמ' א'שיעורב'14-12גילמןא361
סמ' ב'ב'14-12גילמן362
0687.9004.01כתיבה, חיבור, טקסטים ביפנית
ד"ר מיקה לוישנתישו"תד'14-12רקנאטי254
סנסקריט שנה א'
0687.9000.01סנסקריט שנה א'
מר אלכס צרניאקשנתישו"תא'18-16גילמן306
ג'16-14דן-דוד302
מר גרנות מתןה'12-10גילמןא318
סנסקריט שנה ב'
0687.9010.01סנסקריט שנה ב'
מר אלכס צרניאקשנתישו"תא'14-12דן-דוד302
מר בועז עמיחיה'12-10גילמן261
סמ' ב'ג'20-18גילמן261
הינדי שנה א'
0687.9200.01הינדי שנה א'
ד"ר גנאדי שלומפרשנתישו"תא'18-16דן-דוד101
ג'16-14דן-דוד101
ה'16-14דן-דוד101
הינדי שנה ב'
0687.9210.01הינדי שנה ב'
ד"ר גנאדי שלומפרשנתישו"תא'16-14דן-דוד302
ג'18-16גילמןא318
ה'18-16גילמן221