בחינות החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
ערבית למתקדמיםגב עירית גטרויר , גב נעמי וייסבלט , מר קובי יוסף 24/01/20059:0023/02/200518:00
ערבית למתחיליםפרופ דן בקר , גב עמליה השכל , ד"ר לאה קינברג 24/01/200516:0023/02/200518:00
נשים באסלאם ובעולם הערבי המודרנימר חיים נסים 25/01/200512:3025/02/20059:00
שבט,שבטיות ומדינה מודרנית במזה"תד"ר יואב אלון 26/01/200512:3002/03/200518:00
מבוא להסטוריה של אפריקהד"ר גליה צבר 27/01/20059:0004/03/20059:00
בין מחמד למרקס-אסיה המרכזית בהיסטוריהד"ר משה גמר 28/01/20059:0009/03/200518:00
מחלוקות היסטוריוגרפיות בחקר המזה"תד"ר מאיר ליטבק 28/01/20059:0025/05/200518:00
דה קולוניזציה באפריקה - בחינת ביתפרופ מרדכי תמרקין 30/01/20059:0001/04/20059:00
תולדות הערבים והאסלאם 600-1500ד"ר מרים שפר 31/01/200512:3016/03/200518:00
תולדות התנועה הלאומית הפלסטיניתפרופ אשר ססר 02/02/200512:3004/03/20059:00
בחינת סיווג - מתחילים + מתקדמיםמורי החוגמועד א': ב- 03.02.05 בשעה 9:00
מועד ב': בחינת בית
או עבודה
דת ומדינה באיראן החדישהד"ר מאיר ליטבק 03/02/200516:0025/05/200518:00
המשחק הגדול- המלחמה הקרה הראשונה - בחינת ביתד"ר משה גמר 04/02/20059:0018/03/20059:00
עיונים בכתבי טברי ומסעודי ההיסטורייםד"ר נאסר בסל 06/02/200512:3006/04/200518:00
האימפריאליזם האירופי וחלוקת אפריקה - בחינת ביתפרופ מרדכי תמרקין 07/02/20059:0018/05/200518:00
דת אסלאם - תרגילד"ר לאה קינברג08/02/200512:3023/03/200518:00
רפואה ואתיקה בחברות מוסלמיות טרום מודרניותד"ר מרים שפר 09/02/20059:0008/04/20059:00
צדקה ורווחה בחברות איסלמיותפרופ איימי סינגר 11/02/20059:0023/03/200518:00
לאומיות אפריקאית באפריקה הדרומיתמר פול ליפץ 13/02/20059:0015/04/20059:00
הרעיון הדתי באסלאםד"ר לאה קינברג 15/02/20059:0030/03/200518:00
מיבדק - הרעיון הדתי באסלאם - מועד מיוחדד"ר לאה קינברג 15/02/20059:0030/03/200518:00
הערבים בישראל-תהליכי שינוי פוליטי- חברתי - בחינת ביתד"ר אלי רכס 16/02/20059:0027/05/20059:00
אפריקה הקדם-קולוניאלית - מועד מיוחדפרופ' י' גרשוני17/02/20059:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
תורכיה בעת החדשהפרופ איימי סינגר17/02/20059:0013/04/200518:00
ירדן בעת החדישהד"ר יואב אלון 17/02/200512:3013/04/200518:00
ההיסטוריה של המזה"ת בימה"ב-תרגילמר קובי יוסף18/02/20059:0015/04/20059:00
מבדק-אימפריה עות'מאניתמורים שוניםמועד א': הבחינה ב- 04/03/05 ב- 9:00
מועד ב': {'date': '18/03/2005', 'shift': '9:00'}

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
ערבית למתקדמיםד"ר עירית גטרויר , גב נעמי וייסבלט , מר קובי יוסף06/06/20059:0010/07/20059:00
ערבית למתחיליםמורים שונים06/06/200512:3010/07/20059:00
הטוב הרע והמכוער-סוגיות מרכזיות באפריקה - מבחן ביתד"ר גליה צבר 07/06/20059:0013/07/20059:00
תורכית למתחילים שלב א-בגב מגי אזריאד 07/06/20059:0012/07/20059:00
תורכית למתקדמים,שלב א ו-בגב מגי אזריאד 07/06/20059:0012/07/20059:00
פוליטיקה ושיבטיות במזה"ת המודרניד"ר יואב אלון08/06/200512:3014/07/20059:00
מיעוטים לאומיים כאתגר למדינהד"ר עפרה בנגו 09/06/20059:0005/08/20059:00
תרגיל-מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשהמורים שונים10/06/20059:0017/07/20059:00
ההתישבות הלבנה באפריקהמר פול ליפץ 14/06/200512:3019/07/20059:00
איראן בעת החדישהפרופ דוד מנשרי 16/06/20059:0026/07/20059:00
מגאולת המוסלים לגאולת האסלאםד"ר משה גמר 16/06/20059:0026/07/200512:30
מרוקו בעת החדישהמר דניאל זיסינויין 16/06/200512:3026/07/200512:30
ההיסטוריה של המזה"ת בימה"ב - תרגילמר קובי יוסף17/06/20059:0021/07/20059:00
גיאוגרפיה של המזה"ת ומזרח אפריקה - בחינת ביתפרופ גדעון ביגר19/06/20059:0031/07/20059:00
סוגיות חברתיות בכתיבה הערביתד"ר עפרה בנגו 20/06/200512:3025/07/200512:30
מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית - שנה אמורים שונים21/06/200512:3024/07/20059:00
מזרח אפריקה במאה ה-20 קניה, טנזניה ואוגנדהד"ר גליה צבר 22/06/20059:0022/07/20059:00
גלגוליו של עלם: ידע, מדע וטכנולוגיה בעולם - מבחן ביתד"ר מרים שפר 23/06/20059:0027/07/20059:00
המפרץ הפרסי:סוגיות חברה ובטחון - בחינת ביתפרופ יוסף קוסטינר 26/06/20059:0028/07/20059:00
סוגיות בהיסטוריה הפלסטינית 1900-1948פרופ עמי איילון26/06/200512:3028/07/200512:30
היסטוריה חברתית של המזה"תפרופ אהוד טולידאנו , פרופ יוסף קוסטינר 28/06/200516:0002/08/200512:30
מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשהד"ר מאיר ליטבק 30/06/20059:0001/08/200512:30
נשים ומגדר במזה"ת ובאפריקהד"ר אירית בק30/06/20059:0007/08/20059:00
תיאור סוריה וא"י בספרות הגיאוגרפית הערביד"ר נאסר בסל 03/07/200512:3003/08/20059:00
האינטרנט בעולם הערבי בין דת ומודרנהמר חיים נסים 05/07/20059:0007/08/200512:30