קורסי ביה"ס להיסטוריה בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

קורס היסטוריוגראפי חובה בביה"ס להיסטוריה

קורסים מתודולוגיים

סדנאות מחקר

קורס סיור

העת העתיקה

לימודים קלאסים

ימי הביניים

העת החדשה המוקדמת

אמריקות

אירופה בעת החדשה

היסטוריה צבאית דיפלומטית

סמינרים ** נוספים במגמה מהתכנית ללימודי ביטחון

המזרח התיכון בעת החדישה

לימודי האסלאם ותרבותו

אפריקה בעת החדישה

המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות (חלקית )

קורס היסטוריוגראפי חובה בביה"ס להיסטוריה
סמינר חובה לתלמידי שנה א' או שנה ב' ( 4 ש"ס )
(התלמידים יבחרו סמינר היסטוריוגראפי אחד מתוך ההיצע של
סמינרים היסטוריוגראפיים בשנה א' או ב' ללימודיהם )
0652.4394.01ההיסטוריוגראפיה של הלאומיות
ד"ר אלון רחמימובסמ' א'סמינרב'20-18גילמן278
ד'20-18גילמן278
0659.7000.01אדם,טבע ואל ברנסאנס:מיעקב בורקהרדט ועד הפוסט-מודרניזם
פרופ' רבקה פלדחיסמ' א'סמינרב'16-12גילמן449
0672.4448.01אומנות כתיבת ההיסטוריה ביוון ורומא
פרופ' יונתן פרייס סמ' א'סמינרא'14-12גילמןא361
ג'18-16גילמן323
קורסים מתודולוגיים
0722.4215.01היסטוריה תרבותית והיסטוריה של החינוך
ד"ר אבנר בן עמוסשנתיסמינרב'18-16
0652.4354.01"בעיניים מערביות":זהות,תרבות וחברה בעידן הקולוניאליזם 1950-1
פרופ' בלהה מלמןסמ' א'סמינרה'14-10גילמן277
0652.4395.01הנאציזם:היסטוריה והיסטוריונים (ב')
פרופ' שולמית וולקובסמ' א'סמינרג'18-14גילמן324
0659.5328.01ההשכלה ומתנגדיה
פרופ' יוסף מאלי סמ' ב'סמינרג'12-8גילמן318
סדנאות מחקר
סדנת מחקר במסגרת המכון להיסטוריה של אירופה ע"ש פרד ו.לסינ
0652.4400.01גבולות ומה שביניהם
ד"ר רפאל ווגו,
פרופ' גדעון ביגר
שנתי ה'18-16גילמן220
קורס סיור
0638.5000.01סיור לימודי לתורכיה
פרופ' איימי סינגרסמ' ב'שו"תב'20-18גילמן305
העת העתיקה
0656.4173.01בחירות ותעמולת בחירות ברומא הרפובליקאית
ד"ר רחל פייג וישניאסמ' א'הדרכה אישיתא'12-10
0656.4174.01בחירות ומנויים בכנסיה הנוצרית הקדומה (מאות א-ז לספירה)
ד"ר אבשלום לניאדוסמ' ב'סמינרא'18-14גילמן450
**יום ושעת הדרכה אישית ייקבעו אישית עם המרצה
לימודים קלאסים
0672.3474.01קריאה בתוקידידס
ד"ר רחל צלניק-אברמוביץסמ' א'סמינרב'16-14גילמן324
ד'12-10גילמן324
0672.3228.01מבחר משירת הוראטיוס
פרופ' רחל בירנבאוםסמ' א'סמינרא'14-12גילמן324
ד'14-12גילמן324
0672.4450.01נבואה ונביאים בשירה האפית הקדומה
פרופ' פינקלברג מרגליתסמ' ב'סמינר
0672.3473.01שירת המשתה ביוון העתיקה
פרופ' נטע זגגיסמ' ב'סמינרב'14-12גילמן324
ה'14-12גילמן324
0672.3475.01טקיטוס
פרופ' דוד וייסרטסמ' ב'סמינרא'14-10גילמן324
0672.3477.01קטקליסמוס- אסונות טבע בעולם היווני והרומי
פרופ' ישראל רולסמ' ב'סמינרא'18-16גילמן324
ג'18-16גילמן324
0672.3478.01ירושלים וקיסריה-ארכיאולוגיה של שתי בירות
פרופ' משה פישרסמ' ב'סמינרב'18-16גילמן317
ד'12-10גילמן324
ימי הביניים
0657.0001.01סמינר מחלקתי: שיטות מחקר ובעיות
פרופ' גדי אלגזישנתיסמינרב'16-14גילמן497
0657.5178.01מרידות איכרים באירופה הפרה-מודרנית
פרופ' גדי אלגזיסמ' א'סמינרב'12-10גילמןא319
ג'12-10גילמןא317
0677.1196.01עלילת הדם בימה"ב
פרופ' גרמי כהןסמ' א'סמינרא'20-16גילמן324
0657.5179.01מדע ודת בספרד של ימי הביניים
פרופ' רון ברקאיסמ' ב'הדרכה אישיתד'16-14
**יום ושעת הדרכה אישית ייקבעו אישית עם המרצה
העת החדשה המוקדמת
0698.0001.01סמינר מחלקתי
פרופ' מרים אליאב-פלדוןשנתיסמינרג'18-16
0698.1030.01החברה הוונציאנית בתקופת הרנסאנס
פרופ' בנימין ארבל סמ' א'סמינרה'20-16גילמן277
0698.1043.01דת ומדינה בראשית העת החדשה
פרופ' אלי בר נביאסמ' ב'הדרכה אישיתד'14-12
0659.5328.01ההשכלה ומתנגדיה
פרופ' יוסף מאלי סמ' ב'סמינרג'12-8גילמן318
0698.1042.01בין עבדות לחסות:סוגיית החרות ברוסיה בעת החדשה המוקדמת
ד"ר ורה קפלןסמ' ב'סמינרב'14-12גילמן323
ה'14-12גילמן323
אמריקות
0632.8016.01מחקר וכתיבה היסטורית איברו-אמריקנית תשס"ה/א'
ד"ר חררדו לייבנר סמ' א'סמינרד'18-16ווב401
0632.9016.01מחקר וכתיבה היסטורית איברו אמריקנית תשס"ה/ב'
ד"ר חררדו לייבנר סמ' ב'סמינרד'18-16ווב401
0632.1026.01הגות ופוליטיקה באמריקה הלטינית במאה ה-20
פרופ' צבי מדיןסמ' א'סמינרד'16-12רוזנברג207
0632.1021.01לקראת הגוף המודרני:כיצד הבורגנות המציאה מחדש את הטבע האנושי
ד"ר מיכאל זכיםסמ' א'סמינרב'14-12גילמן324
ה'14-12גילמן324
0652.4354.01"בעיניים מערביות":זהות,תרבות וחברה בעידן הקולוניאליזם 1950-1
פרופ' בלהה מלמןסמ' א'סמינרה'14-10גילמן277
0632.1027.01פופוליזם באמריקה הלטינית
פרופ' רענן רייןסמ' ב'סמינרב'14-10ווב105
0632.1028.01ספרות ופוליטיקה באמריקה הלטינית
פרופ' צבי מדיןסמ' ב'הדרכה אישיתא'12-10
אירופה בעת החדשה
0652.0001.01סמינר מחלקתי העת החדשה
ד"ר אלון רחמימובשנתיסמינר
0722.4215.01היסטוריה תרבותית והיסטוריה של החינוך
ד"ר אבנר בן עמוסשנתיסמינרב'18-16
0722.8008.01דת ומדינה בחינוך בצרפת, גרמניה וישראל
ד"ר אבנר בן עמוסשנתיסמינרב'16-14
0652.4395.01הנאציזם:היסטוריה והיסטוריונים (ב')
פרופ' שולמית וולקובסמ' א'סמינרג'18-14גילמן324
0652.4354.01"בעיניים מערביות":זהות,תרבות וחברה בעידן הקולוניאליזם 1950-1
פרופ' בלהה מלמןסמ' א'סמינרה'14-10גילמן277
0652.4390.01רוסיה ו"המלחמה הפטריוטית" הגדולה-זיכרון ופוליטיקה
ד"ר נורית שלייפמןסמ' א'סמינרב'18-16גילמן324
ה'18-16גילמן278
0652.4385.01קולנוע והיסטוריה-סוגיות תאורטיות
פרופ' שלמה זנדסמ' א'הדרכה אישיתג'16-14
0632.1021.01לקראת הגוף המודרני:כיצד הבורגנות המציאה מחדש את הטבע האנושי
ד"ר מיכאל זכיםסמ' א'סמינרב'14-12גילמן324
ה'14-12גילמן324
0653.4289.01האמנה לאי-הפצת נשק גרעיני
ד"ר דוד טלסמ' א'סמינרב'18-16גילמן320
ד'18-16גילמן320
0653.4290.01שרשי מלחמת העולם השנייה בראי ההיסטוריוגראפיה החדשה
פרופ' גבריאל גורודצקיסמ' ב'סמינרד'14-10גילמן261
0652.4381.01ההיסטוריון ומושג ה"עצמי"
ד"ר יגאל חלפיןסמ' ב'סמינרב'18-16גילמן450
ה'18-16גילמן450
0653.4291.01היסטוריה של הדיכוי בבריה"מ
ד"ר מתתיהו מייזלסמ' ב'סמינרב'14-10גילמן455
0652.4399.01מזרח אירופה בעת מלחמת העולם השנייה
ד"ר רפאל ווגוסמ' ב'הדרכה אישיתד'18-16
0652.4398.01תרבות וחברה בעידן האמפריאליזם
פרופ' בלהה מלמןסמ' ב'הדרכה אישית
0652.4349.01גרמנית להיסטוריונים
סמ' א'שיעורא'16-12דן-דוד101
סמ' ב'א'16-12דן-דוד101
**יום ושעת הדרכה אישית ייקבעו אישית עם המרצה
היסטוריה צבאית דיפלומטית
0653.4275.01היסטוריה דיפלומטית חדשה - באישור המרצה
פרופ' אהרן שיסמ' א'סמינרג'12-8גילמן450
0653.4289.01האמנה לאי-הפצת נשק גרעיני
ד"ר דוד טלסמ' א'סמינרב'18-16גילמן320
ד'18-16גילמן320
0653.4288.01הפייסנות הבריטית:אילוץ או בחירה מרצון?
פרופ' גבריאל גורודצקיסמ' א'הדרכה אישית
0653.4290.01שרשי מלחמת העולם השנייה בראי ההיסטוריוגראפיה החדשה
פרופ' גבריאל גורודצקיסמ' ב'סמינרד'14-10גילמן261
0653.4291.01היסטוריה של הדיכוי בבריה"מ
ד"ר מתתיהו מייזלסמ' ב'סמינרב'14-10גילמן455
1052.0032.01מודיעין והפתעה אסטרטגית: מלחמת יום הכיפורים
ד"ר יגאל שפיסמ' ב'סמינרב'21-17נפתלי422
0653.4292.01בעיות נבחרות בהיסטוריה של הסטאניליזם
ד"ר מתתיהו מייזלסמ' ב'הדרכה אישית
**יום ושעת הדרכה אישית ייקבעו אישית עם המרצה
סמינרים ** נוספים במגמה מהתכנית ללימודי ביטחון
1052.0045.01שש שנים מעצבות: 1967- 1973
מר תמרי דבסמ' א'סמינרא'20-17נפתלי420
1052.0011.01תפיסת הביטחון של מדינות ערב
ד"ר קם אפריםסמ' א'סמינרד'17-14נפתלי104
הקורסים הבאים וקורסים נוספים מהתכנית ללימודי ביטחון
ניתן לבחור בהתאם לאישור יועץ המגמה
1052.0074.01מדע טכנולוגיה וביטחון
פרופ' בן ישראל יצחקסמ' א'סמינרג'17-14נפתלי104
1052.0064.01העידן הגרעיני
ד"ר פדהצור ראובןסמ' ב'סמינרד'21-18נפתלי421
1052.0089.01בקרת נשק בתחום הבלתי קונבנציונאלי
ד"ר לנדאו אמיליסמ' ב'סמינרב'20-17נפתלי425
1052.0098.01אסטרטגיה אוירית מודרנית
ד"ר גורדון שמואלסמ' ב'סמינרה'16-13נפתלי104
**סטודנטים הנרשמים ליותר מסמינר אחד מהתכנית ללימודי
ביטחון ( 3 ש"ס ) ישלימו את מנין השעות החסרות בהתייעצות
עם מזכירות ביה"ס
המזרח התיכון בעת החדישה
0654.0010.01סמינר מחלקתי- מזה"ת (אחת לשבועיים)
פרופ' אהוד טולידאנוסמ' א'סמינרה'16-14גילמן449
0654.0020.01סמינר מחלקתי- מזה"ת (אחת לשבועיים)
פרופ' אהוד טולידאנוסמ' ב'סמינרה'16-14
0654.7216.01פורום חברתי-תרבותי בענייני המזרח התיכון
פרופ' אהוד טולידאנו,
פרופ' קוסטינר יוסף
סמ' א'סמינרה'16-14
0654.7217.01פורום חברתי-תרבותי בענייני המזרח התיכון
פרופ' אהוד טולידאנו,
פרופ' קוסטינר יוסף
סמ' ב'סמינרה'16-14
0654.7215.01איראן החדשה
פרופ' דוד מנשרישנתיהדרכה אישיתה'18-16
0654.7141.01סוריה ולבנון-חברה משטר ומדינה
פרופ' אייל זיסרשנתיסמינרה'18-16גילמן261
0654.7188.01קריאה בטקסטים עות'מאניים
פרופ' איימי סינגרשנתיסמינרה'18-16גילמן455
0821.4416.01קהיר בימי הביניים
ד"ר טרגן חנהשנתישיעורא'20-18מכסיקוא206
0638.2104.01ירדן בעת החדישה
ד"ר יואב אלוןסמ' א'פרו"סב'12-10רקנאטי301
ה'12-10רוזנברג002
0654.7218.01פלסטין 1948-1850
פרופ' עמי אילוןסמ' א'סמינרג'12-10גילמן455
ה'12-10גילמן320
0654.7210.01שאיפות לאומיות של מיעוטים אתניים:המקרה של הברברים בצ' אפריק
ד"ר ברוס מדי וייצמן סמ' א'סמינרג'18-16גילמן450
ה'18-16גילמןא362
0821.5409.01אמנות חצרונית ואמנות "אחרת" באסלאם בימי הביניים
ד"ר טרגן חנהסמ' א'סמינרג'20-16מכסיקוג206
0652.4354.01"בעיניים מערביות":זהות,תרבות וחברה בעידן הקולוניאליזם 1950-1
פרופ' בלהה מלמןסמ' א'סמינרה'14-10גילמן277
1052.0011.01תפיסת הביטחון של מדינות ערב
ד"ר קם אפריםסמ' א'סמינרד'17-14נפתלי104
0638.3106.01המפרץ הפרסי: בעיות יציבות ובטחון
פרופ' קוסטינר יוסףסמ' ב'סמינרב'16-14גילמן455
ה'18-16גילמן320
0654.7154.01היסטוריה והיסטוריוגרפיה:תולדות סכסוך ישראל-ערב
פרופ' אשר ססרסמ' ב'סמינרא'18-16גילמן455
ד'18-16גילמן455
0654.7219.01יישויות שבטיות וחשיבותן בהיסטוריה האסלאמית
פרופ' קוסטינר יוסףסמ' ב'הדרכה אישית
0654.7220.01קריאה במקורות היסטוריים ותרבותיים במאות ה-18 וה-19 **
ד"ר דויד ירושלמיסמ' ב'סמינרה'20-16גילמן361
**ליודעי פרסית בלבד
0638.1740.01פרסית למתחילים
ד"ר דויד ירושלמיסמ' א'שיעורב'14-12דן-דוד101
ה'14-12דן-דוד101
סמ' ב'ב'14-12דן-דוד101
ה'14-12דן-דוד101
0638.3640.01פרסית למתקדמים
ד"ר דויד ירושלמיסמ' א'שיעורב'18-14דן-דוד302
סמ' ב'ב'18-14דן-דוד302
0638.1730.01תורכית למתחילים
גב' מגי אזריאדסמ' א'שיעורא'12-10גילמן450
ג'12-10גילמןא362
סמ' ב'א'12-10גילמן323
ג'12-10גילמן450
0638.3630.01תורכית למתקדמים
גב' מגי אזריאדסמ' א'שיעורא'14-12גילמן323
ג'14-12גילמןא362
סמ' ב'א'14-12גילמןא361
ג'14-12גילמן450
0654.0001.01סמינר דוקטורנטים - א'
פרופ' אהוד טולידאנושנתיסמינרא'20-18גילמן261
0654.0002.01סמינר דוקטורנטים - ב'
פרופ' אהוד טולידאנושנתיסמינרא'20-18
לימודי האסלאם ותרבותו
0623.4244.01המדיניות הדתית של העבאסים הראשונים
ד"ר קמילה אדנגסמ' א'סמינרא'12-10ווב401
ה'12-10ווב301
0623.4203.01עיון ב"אדב" המוקדם והמאוחר
פרופ' יוסף סדןסמ' א'סמינרג'20-18ווב101
0623.4245.01מקומות קדושים באסלאם
פרופ' אורי רוביןסמ' ב'סמינרב'14-12ווב501
0654.7219.01יישויות שבטיות וחשיבותן בהיסטוריה האסלאמית
פרופ' קוסטינר יוסףסמ' ב'הדרכה אישית
אפריקה בעת החדישה
0654.0011.01סמינר מחלקתי-אפריקה (אחת לשבועיים)
ד"ר גליה צברשנתיסמינרה'16-14
0654.7210.01שאיפות לאומיות של מיעוטים אתניים:המקרה של הברברים בצ' אפריק
ד"ר ברוס מדי וייצמן סמ' א'סמינרג'18-16גילמן450
ה'18-16גילמןא362
0654.7203.01אתניות או לאומיות אפריקנרית בדרום אפריקה
פרופ' מרדכי תמרקיןסמ' ב'סמינרא'14-10גילמן450
**יום ושעת הדרכה אישית ייקבעו אישית עם המרצה
המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות (חלקית )
0659.7013.01השואה: טראומה ייחודית, קיבוצית, אישית ובין דורית
פרופ' ברונר ז'וזהסמ' א'סמינרה'20-16גילמן361
0659.6204.01ריכרד ואגנר - אמנות, פילוסופיה ואידיאולוגיה
פרופ' משה צוקרמןסמ' א'סמינרד'14-10גילמן221
0659.7005.01מרויכלין לוכטר: הקבלה הנוצרית במאות טז-יז
ד"ר יוסף שורץסמ' ב'סמינרב'12-10גילמןא361
0659.6108.01"גזע" וגזענות
ד"ר סנאית גיסיססמ' ב'סמינרג'20-16גילמן280
0659.7014.01מי היו מחוללי השואה? תשובות פסיכולוגיות וסוציולוגיות
פרופ' ברונר ז'וזהסמ' ב'סמינרה'20-16גילמןא317
0659.6003.01עיונים במושג האידיאולוגיה
פרופ' משה צוקרמןסמ' ב'ס'ד'14-10גילמן449
(תכנית מלאה של מכון כהן מופיעה בנפרד )