קורסי החוג לשפה וספרות ערבית בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

שנה א'

לימודי יסוד (מסגרת 120)

מבואות (מסגרת 120)

שנה ב'

לימודי יסוד (מסגרת 122)

תרגילים טקסטואלים (מסגרת 122)

שנה ג'

לימודי יסוד (מסגרת 123)

סמינרים (מסגרת 125)

ספרות ערבית קלאסית

ספרות ערבית מודרנית

דת והסטוריוגרפיה אסלאמית

בלשנות ערבית

שיעורי העמקה (מסגרת 124)

ספרות ערבית קלאסית

ספרות ערבית מודרנית

דת והסטוריוגרפיה אסלאמית

בלשנות ערבית

תואר שני (מסגרת 620)

שנה א'
לימודי יסוד (מסגרת 120)
0623.1120.01דקדוק א'
מר מאדי קבלאןסמ' ב'שו"תג'12-10רוזנברג103
ה'12-10רוזנברג106
0623.1120.02דקדוק א'
גב' מילה ניישטדטסמ' א'שו"תג'18-16ווב105
ה'18-16ווב105
0623.1122.01דקדוק ב'
ד"ר ישי פלדסמ' א'שו"תא'10-8ווב105
ד'18-16ווב105
0623.1122.02דקדוק ב'
מר מאדי קבלאןסמ' ב'שו"תג'10-8רוזנברג105
ה'10-8רוזנברג105
0623.1122.03דקדוק ב'
גב' מילה ניישטדטסמ' ב'שו"תג'18-16רוזנברג106
ה'18-16רוזנברג205
0623.2308.01ערבית שימושית
מר מאדי קבלאןסמ' א'שו"תג'10-8רוזנברג209
ה'10-8רוזנברג209
0623.2308.02ערבית שימושית
מר מאדי קבלאןסמ' א'שו"תג'12-10רוזנברג105
ה'12-10רוזנברג106
0623.2310.01ערבית שימושית
ד"ר ח'אלד סינדאויסמ' א'שו"תה'20-18ווב105
סמ' ב'ה'20-18ווב105
מבואות (מסגרת 120)
0623.1128.01מבוא לספרות ערבית מודרנית
ד"ר מחמוד גנאיםסמ' ב'שיעורד'18-16גילמן281
0623.1116.01תרגיל לתולדות הספרות המודרנית
גב' דורית גוטספלדסמ' ב'תרגילב'12-10רוזנברג205
0623.1116.02תרגיל לתולדות הספרות המודרנית
גב' דורית גוטספלדסמ' ב'תרגילב'14-12גילמן318
0623.1716.01מושגי יסוד באסלאם
פרופ' אורי רוביןסמ' א'שיעורב'12-10רוזנברג002
0623.1150.01תרגיל למושגי יסוד באסלאם
ד"ר עליזה שניצרסמ' א'תרגילב'14-12רוזנברג103
0623.1150.02תרגיל למושגי יסוד באסלאם
ד"ר עליזה שניצרסמ' א'תרגילד'14-12רוזנברג103
שנה ב'
לימודי יסוד (מסגרת 122)
0623.1122.01דקדוק ב'
ד"ר ישי פלדסמ' א'שו"תא'10-8ווב105
ד'18-16ווב105
0623.1122.02דקדוק ב'
מר מאדי קבלאןסמ' ב'שו"תג'10-8רוזנברג105
ה'10-8רוזנברג105
0623.1122.03דקדוק ב'
גב' מילה ניישטדטסמ' ב'שו"תג'18-16רוזנברג106
ה'18-16רוזנברג205
0623.2105.01מבוא לקוראן
פרופ' אורי רוביןסמ' א'שו"תב'14-12רוזנברג205
ד'14-12רוזנברג205
0623.2105.02מבוא לקוראן
ד"ר עליזה שניצרסמ' א'שו"תב'12-10גילמןא362
ד'12-10גילמןא362
0623.2306.01סיפורת מודרנית
ד"ר מחמוד כיאלסמ' א'שו"תב'16-14רוזנברג105
0623.2306.02סיפורת מודרנית
ד"ר מחמוד כיאלסמ' א'שו"תג'16-14רוזנברג205
0623.2307.01שירה מודרנית
ד"ר סלימאן ג'ובראןסמ' ב'שו"תד'14-12ווב103
0623.2307.02שירה מודרנית
ד"ר סלימאן ג'ובראןסמ' ב'שו"תד'12-10ווב101
0623.2308.01ערבית שימושית
מר מאדי קבלאןסמ' א'שו"תג'10-8רוזנברג209
ה'10-8רוזנברג209
0623.2308.02ערבית שימושית
מר מאדי קבלאןסמ' א'שו"תג'12-10רוזנברג105
ה'12-10רוזנברג106
0623.2310.01ערבית שימושית
ד"ר ח'אלד סינדאויסמ' א'שו"תה'20-18ווב105
סמ' ב'ה'20-18ווב105
תרגילים טקסטואלים (מסגרת 122)
0623.1113.01תרגיל בטכסטים ספרותיים קלאסיים
מר איאד זידאןסמ' א'תרגילג'18-16ווב102
0623.1113.02תרגיל בטכסטים ספרותיים קלאסיים
מר איאד זידאןסמ' ב'תרגילא'16-14ווב105
0623.1114.01תרגיל בטכסטים ספרותיים מודרניים
ד"ר מחמוד כיאלסמ' ב'תרגילב'16-14רוזנברג205
0623.1114.02תרגיל בטכסטים ספרותיים מודרניים
ד"ר מחמוד כיאלסמ' ב'תרגילג'16-14רוזנברג105
0623.1142.01תרגיל בטכסטים דתיים הסטוריוגרפיים
ד"ר עליזה שניצרסמ' ב'תרגילב'18-16ווב102
0623.1142.02תרגיל בטכסטים דתיים הסטוריוגרפיים
ד"ר עליזה שניצרסמ' ב'תרגילד'18-16רוזנברג205
שנה ג'
לימודי יסוד (מסגרת 123)
0623.2354.01שירה ערבית קלאסית
פרופ' יוסף סדןסמ' א'שו"תג'18-16ווב101
0623.2354.02שירה ערבית קלאסית
ד"ר אבראהים ג'ריססמ' ב'שו"תב'18-16רוזנברג205
0623.3105.01ז'אנרים אמנותיים קלאסיים
ד"ר אבראהים ג'ריססמ' א'שו"תב'18-16רוזנברג205
0623.3105.02ז'אנרים אמנותיים קלאסיים
מר איאד זידאןסמ' ב'שו"תא'18-16רוזנברג205
סמינרים (מסגרת 125)
ספרות ערבית קלאסית
0623.3226.01החיבור "סיאסת אלמלוכ" והציביליזציה העבאסית
פרופ' יוסף סדןסמ' א'סמינרא'18-16ווב301
סמ' ב'ג'20-18ווב401
0623.2225.01קמצנות וקמצנים בספרות הקלאסית
ד"ר אבראהים ג'ריססמ' א'סמינרב'20-18ווב301
סמ' ב'ב'20-18ווב301
ספרות ערבית מודרנית
0623.2551.01עיון בספר אל-סאק
ד"ר סלימאן ג'ובראןסמ' א'סמינרג'14-12ווב501
סמ' ב'ג'14-12ווב105
0623.3285.01נורמות בתרגומים הספרותיים
ד"ר מחמוד כיאלסמ' א'סמינרג'14-12גילמן323
סמ' ב'ג'14-12רוזנברג211
דת והסטוריוגרפיה אסלאמית
0623.3227.01נביאי המקרא בראי האסלאם
פרופ' אורי רוביןסמ' ב'סמינרב'12-10רוזנברג206
ד'12-10רוזנברג209
0623.3230.01העליה לרגל למכה לפי כתבי הלכה קלאסיים
ד"ר קמילה אדנגסמ' ב'סמינרא'14-12ווב105
ה'12-10ווב101
בלשנות ערבית
0623.3156.01ערבית יהודית
ד"ר נאסר בסלסמ' א'סמינרא'20-18ווב101
סמ' ב'א'20-18ווב101
שיעורי העמקה (מסגרת 124)
ספרות ערבית קלאסית
0623.2309.01פנורמי-אלף לילה ולילה
פרופ' יוסף סדןסמ' ב'שיעורג'18-16ווב102
0623.3231.01עיון וקריאה באלפרג' בעד אלשדה מאת אלתנוח'י
ד"ר קמילה אדנגסמ' א'שו"תא'14-12ווב105
ה'16-14ווב103
0623.3233.01סיפורי "כלילה ודמנה"
מר איאד זידאןסמ' א'שו"תג'20-18ווב105
0623.3236.01שירה שיעית
ד"ר ח'אלד סינדאויסמ' ב'שו"תה'18-16ווב105
ספרות ערבית מודרנית
0623.2211.01שירת המהג'ר
ד"ר סלימאן ג'ובראןסמ' א'שו"תד'12-10ווב101
0623.2168.01תיאור מאלטה ע"י שדיאק
ד"ר סלימאן ג'ובראןסמ' א'שו"תד'14-12ווב101
0623.2333.01סופרות ערביות
ד"ר מחמוד גנאיםסמ' א'שו"תג'12-10ווב103
סמ' ב'ג'12-10ווב301
0623.3518.01סיפורת ערבית בישראל
ד"ר מחמוד גנאיםסמ' א'שו"תד'18-16ווב301
0623.3228.01תרגום טקסטים ספרותיים
ד"ר מחמוד כיאלסמ' א'שו"תב'14-12ווב301
0623.3229.01תרגום טקסטים עיוניים
ד"ר מחמוד כיאלסמ' ב'שו"תב'14-12ווב301
דת והסטוריוגרפיה אסלאמית
0623.3232.01עיון וקריאה בכתאב אלבדא ואלתאריח' מאת אלמקדסי
ד"ר קמילה אדנגסמ' ב'שו"תא'12-10רוזנברג103
ה'16-14רוזנברג103
0623.3198.01סוגיות בפרשנות הקוראן
ד"ר עליזה שניצרסמ' ב'שו"תב'14-12גילמןא362
ד'14-12ווב401
בלשנות ערבית
0623.2501.01קריאה בכתבי סיבויה וזמח'שרי
ד"ר ישי פלדסמ' א'שו"תא'12-10ווב101
ד'20-18ווב101
תואר שני (מסגרת 620)
0623.4203.01עיון ב"אדב" המוקדם והמאוחר
פרופ' יוסף סדןסמ' א'סמינרג'20-18ווב101
סמ' ב'א'20-18ווב401
0623.4242.01שירה ניאו-קלאסית
ד"ר סלימאן ג'ובראןסמ' א'סמינרג'12-10ווב401
סמ' ב'ג'12-10ווב401
0623.4238.01סוגיות בלשון הספרות
ד"ר מחמוד גנאיםסמ' א'סמינרה'16-14ווב401
סמ' ב'ה'16-14רוזנברג207
0623.4245.01מקומות קדושים באסלאם
פרופ' אורי רוביןסמ' ב'סמינרב'14-12ווב501
0623.4244.01המדיניות הדתית של העבאסים הראשונים
ד"ר קמילה אדנגסמ' א'סמינרא'12-10ווב401
ה'12-10ווב301
0623.4243.01הדיאלקט הערבי של הגליל ודקדוקו
ד"ר נאסר בסלסמ' א'סמינרד'20-18ווב401
סמ' ב'ד'20-18ווב401
0623.4136.01סמינר מחלקתי
שנתישיעורה'14-12ווב103