בחינות החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
הומרוס ומיקני: מקורות המסורת האפיתד"ר אסף יסעור לנדאו , פרופ' מרגלית פינקלברג24/01/200516:0023/02/200518:00
הארכיאולוגיה מהי? ד"ר אסף יסעור לנדאו25/01/200516:0025/02/20059:00
תזונה ברקורד הארכיאולוגיפרופ' אבי גופר25/01/200516:0025/02/20059:00
קרמיקה קדומה טיפולוגיה של כלי-חרס א'פרופ' יובל גורן26/01/20059:0002/03/200518:00
מבוא לאומנות ארץ-ישראל והמזרח הקדוםד"ר עירית מ ציפר 27/01/20059:0001/04/20059:00
האדם הקדמון במזרח התיכון- מבוא לפרהיסטוריהד"ר רן ברקאי31/01/200516:0016/03/200518:00
האבנים המתגלגלות-חותמות גליל ואמנות בזעיר אנפיןד"ר עירית ציפר01/02/20059:0018/03/20059:00
הניאולית הקדם-קרמי ב': פניה ותפקודה של מערכת תרבותיתפרופ' אבי גופר02/02/20059:0023/03/200518:00
גיאוגרפיה היסטורית של ארץ-ישראלפרופ' ישראל פינקלשטיין03/02/20059:0030/03/200518:00
מבוא לתולדות המזרח התיכון הקדום: היסטוריה ותולדות הכתב - בחיד"ר יורם כהן04/02/20059:0001/04/20059:00
כלי צור - טיפוסי כלים ושיטות ייצורד"ר רן ברקאי06/02/200512:3006/04/200518:00
מבוא לתרבות מצריים העתיקהד"ר רפאל ונטורה 07/02/200516:0004/05/200518:00
פרהיסטוריה של המזרח הקדום: אנטוליה, צפון סוריה ומסופוטמיהפרופ' זק יקר08/02/20059:0013/04/200518:00
אכדית למתקדמיםד"ר יורם כהן09/02/20059:0015/04/20059:00
מצרית למתקדמיםד"ר דבורה סוויני 09/02/20059:0015/04/20059:00
הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושליםפרופ' ישראל פינקלשטייןמועד א': בחינת בית
או עבודה

מועד ב': {'date': '01/05/2005', 'shift': '9:00'}
הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושליםד"ר שלמה בונימוביץ10/02/200516:0001/05/20059:00
פרוטוהיסטוריה של המזרח הקדום: אנטוליה, צפון סוריה ומסופוטמיהפרופ' ז'אק יקר13/02/20059:0025/05/200518:00
אכדית למתחילים - א'ד"ר יורם כהן15/02/200512:3018/05/200518:00
מצרית למתחילים - א'ד"ר דבורה סוויני 15/02/200512:3018/05/200518:00
מהלבירינט למלחמת טרויה: מבוא לתרבות אגאיד"ר אסף יסעור לנדאו 18/02/20059:0008/04/20059:00

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושליםפרופ' ישראל פינקלשטיין06/06/20059:0010/07/200512:30
טיפולוגיה של כלי חרס ב'פרופ' זאב הרצוג07/06/200516:0011/07/20059:00
תרבויות האלף החמישי והרביעי לפנה"ס בדרום הלבנט - בחינת ביתפרופ' יובל גורן08/06/20059:0012/07/20059:00
הארכיאולוגיה מהי?ד"ר שלמה בונימוביץ10/06/20059:0014/07/200512:30
מבוא לתולדות המזרח הקדום: דת ומיתולוגיה - בחינת ביתד"ר יורם כהן14/06/200516:0019/07/200512:30
היסטוריה של המחשבה הארכיאולוגיתפרופ' אבי גופר15/06/200516:0017/07/20059:00
סוסי יאור ננסיים, מטילי נחושת וקבורת מרכבותד"ר שלמה בונימוביץ 16/06/200516:0018/07/200512:30
תולדות המחקר הארכיאולוגי של ארץ-ישראלפרופ' בנימין זאס17/06/20059:0015/07/20059:00
טקסטים עתיקים וממצא ארכיאולוגיד"ר יורם כהן19/06/20059:0022/07/20059:00
כלי צור - טיפוסי כלים ושיטות ייצורמר רון שימלמיץ20/06/20059:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
כתובות עבריות מתקופת המקרא (אפיגרפיה)פרופ' בנימין זאס21/06/200516:0020/07/200512:30
אכדית למתקדמיםד"ר יורם כהן22/06/200512:30בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
חיתית למתקדמיםפרופ' איתמר זינגר22/06/200512:30בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
מצרית למתקדמיםד"ר דבורה סוויני 22/06/200512:3021/07/20059:00
מבוא להיסטוריה ותרבות מסופוטמיהד"ר יורם כהן24/06/20059:0031/07/200512:30
השלטון האשורי בא"י ושכנותיהפרופ' רן צדוק27/06/20059:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
אכדית למתחילים ב'ד"ר יורם כהן , גב' רקפת רז30/06/20059:0003/08/20059:00
מצרית למתחילים, ב'ד"ר דבורה סוויני 30/06/20059:0003/08/20059:00