בחינות תכנית הלימודים הכלליים והבין תחומיים בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
פוליטיקה ישראלית במבט משוהד"ר בועז שפירא 24/01/200516:0023/02/200518:00
מבוא לתרבות הסייבר: בין אופטימיזם טכנולוגי - מבחן ביתמר משה אלחנתי מועד א': מ- 25/01/05 ב- 9:00 עד 27/01/05 ב- 13:00
מועד ב': מ- 04/03/05 ב- 9:00 עד 06/03/05 ב- 13:00
גרמניה: היסטוריה, חברה ותרבות - עבודהד"ר דורון אברהם מועד א': הגשה עד 27.1.05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
ילדות עזובה: יתומים, ילדי רחוב ונוער עבר - עבודהגב תמר רזי מועד א': הגשה עד ה- 30.1.05 בשעה 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
"הפגיעה השלישית" - דמות האדם בראי הפסיכואנליזה - בחינת ביתמר יוסף טריאסט מועד א': מ- 31/01/05 ב- 9:00 עד 02/02/05 ב- 13:00
מועד ב': מ- 11/3/05 ב- 9:00 עד 13/03/05 ב- 13:00
המלים ככישוף והכישוף שבמלים - מבחן ביתגב שפרה שמואלביץ מועד א': מ- 01/02/05 ב- 9:00 עד 03/02/05 ב- 13:00
מועד ב': מ- 11/03/05 ב- 9:00 עד 13/03/05 ב- 13:00
דת ומוסר בתרבות היהודית הכלליתד"ר שי פרוגל 01/02/200512:3030/03/200518:00
מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד - בחינת ביתד"ר יעל דרמועד א': מ- 04/02/05 ב- 9:00 עד - 07/02/05 ב- 13:00
מועד ב': מ- 15/04/05 ב- 9:00 עד - 18/04/05 ב- 13:00
אבות ובנים: יחידות דוריות בחברה הישראלית - עבודהד"ר אלון גןמועד א': הגשה עד ה- 20.3.05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
מפגש תרבויות: התנגשות או הסתגלות - גישהפרופ אלי דאב 07/02/200512:3009/03/200518:00
להיות קתולי כיום: מבוא להבנת הכנסיה הקתוד"ר אביתר מרינברג 08/02/200512:3016/03/200518:00
בין מגדר ללאום: ילדות וספרות ילדים - מבחן ביתגב תמר רזי מועד א': מ- 11/02/05 ב- 9:00 עד 14/02/05 ב- 13:00
מועד ב': מ- 01/04/05 ב- 9:00 עד 04/04/05 ב- 13:00
הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא-נורמאלי - מבחן ביתד"ר שלמה מנדלוביץ מועד א': מ- 15/02/05 ב- 9:00 עד 17/02/05 ב- 13:00
מועד ב': מ- 01/04/05 ב- 9:00 עד 03/04/05 ב- 13:00
התרבות היהודית באיטליה על רקע הקונטר-ריפד"ר רוני ויינשטיין 17/02/200512:3023/03/200518:00
ילדים טובים, ילדים רעים: בין ספרות ילדים - עבודהגב רימה שיכמנטר מועד א': הגשה עד 3/3/05 בשעה 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
ישראל ארה"ב ויהדות אמריקה במבט משווה - עבודהפרופ אייל נווה מועד א': הגשה עד 03/03/05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף

עבודות סמינריוניות (סמסטר א') יש להגיש עד ה- 02/05/05.

יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר פרסומים באינטרנט ועל לוח המודעות.

לא ינתן מועד ב' להגשת עבודות.

אין ארכות אישיות בהגשת מבחני בית.

עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות התכנית ולא ישירות למורה.

מועדי הגשת סמינריונים בחוגים אחרים, מפורסמים על לוחות המודעות של החוגים המתאימים.

עבודות שלא תמסרנה במועד לא תבדקנה, אלא באישור ועדת ההוראה החוגית ו/או החוג המתאים.

לתשומת לבכם:

ככלל, הפקולטה אינה מקיימת בחינות במועד מיוחד, לכן המלצתנו לכם לעשות מאמץ ולהבחן במועדי א'.

נהלי הבחינות – נא עיינו בידיעון הפקולטה למדעי הרוח.

תזכורת: לאחר מתן הציון הסופי בעבודה סמינריונית, לא ניתן לתלמיד לשנותה, לתקנה, לכתבה מחדש וכו'.

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
על הגוף הפסיכואנליטיד"ר ניצה ירום 06/06/20059:0013/07/20059:00
מי עמד במבחן הזמן: מבט על הקלאסיקה העברית - מבחן ביתד"ר יעל דרמועד א': מ- 07/06/05 ב- 9:00 עד - 09/06/05 ב- 13:00
מועד ב': מ- 15/07/05 ב- 9:00 עד - 17/07/05 ב- 13:00
חברה ומשטר בישראלד"ר בועז שפירא 08/06/20059:0015/07/20059:00
לאקאן, היהדות ושאלת האב בפסיכולוגיהמר יצחק בנימיני 09/06/200516:0005/08/20059:00
תהליכים בהבנת שפהד"ר אורנה פלג 10/06/20059:0020/07/20059:00
הגנום היהודי- התופעה היהודית בהיסטוריה - מבחן ביתפרופ יגאל עילם מועד א': מ- 14/06/05 ב- 9:00 עד 16/06/05 ב- 13:00
מועד ב': מ- 22/07/05 ב- 9:00 עד 24/07/05 ב- 13:00
חזון תעתועים בעין המצלמה - פוקוס מקומיגב רונה סלע 15/06/200512:3017/07/200512:30
באראכה-מיסטיקה צופית בעידן המודרניד"ר אירית בק 20/06/200512:3027/07/20059:00
היהודי המדומה: המיתוס היהודי אצל ניטשה - בחינת ביתמר אלי שיינפלד מועד א': מ- 21/06/05 ב- 9:00 עד 23/06/05 ב- 13:00
מועד ב': מ- 07/08/05 ב- 9:00 עד 09/08/05 ב- 13:00
זהויות שסועות: התארגנויות נשים בראי סוציולוגיד"ר דיאנה לוצאטו 29/06/20059:0003/08/200512:30
בין מסורת למודרנה בזירה הישראלית - עבודהמר נסים ליאון מועד א': הגשה עד 17.7.05 בשעה 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
מסע מילדות לבגרות: השתקפויות בספרות ובפסד"ר דורית הופ 03/07/20059:0003/08/20059:00
אדם ללא אלוהיםד"ר שי פרוגל 04/07/200512:3005/08/20059:00
פוליטיקה ונשים פלסטינאיות בישראל - מבחן ביתגב תגריד יחיא יונס מועד א': מ- 05/07/05 ב- 9:00 עד - 07/07/05 ב- 13:00
מועד ב': מ- 05/08/05 ב- 9:00 עד - 07/08/05 ב- 13:00
שיטות מחקר במדעים קוגניטיבייםמר מיכאל בקמן מועד א': יוגשו עבודות במהלך הסמסטר
מועד ב': בחינת בית
או עבודה
אוכל, שתיה, גבר, אישה - הישראלים הראשונים - עבודהד"ר אורית רוזין מועד א': הגשה עד 31/07/05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
"ארץ-ישראליות" משווקת לגולה בראשית ספרות - עבודהד"ר בשמת אבן-זהרמועד א': הגשה עד 17/07/05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
הרטוריקה של התבונה: האישה כמשבצת ריקה - עבודהגב נועה גדי מועד א': הגשה עד 17/07/05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
ישראל, ארה"ב ויהדות אמריקה במבט משווה - עבודהפרופ אייל נווה מועד א': הגשה עד 31/07/05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
מגרים לולט דיסני - מעשיות האחים גרים - עבודהד"ר חנה לבנתמועד א': הגשה עד 31/07/05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
מעמד הגבר בסביבה פמיניסטית - עבודהד"ר נחום טורצקי מועד א': הגשה עד 31/5/05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
קולנוע וקוגניציה - עבודהמר רונן סלמ צדקה מועד א': הגשה עד 31/07/05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף

עבודות סמינריוניות (סמסטר ב') יש להגיש עד ה- 11/09/05.

יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר פרסומים באינטרנט ועל לוח המודעות.

לא ינתן מועד ב' להגשת עבודות.

אין ארכות אישיות בהגשת מבחני בית.

עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות התכנית ולא ישירות למורה.

מועדי הגשת סמינריונים בחוגים אחרים, מפורסמים על לוחות המודעות של החוגים המתאימים.

עבודות שלא תמסרנה במועד לא תבדקנה, אלא באישור ועדת ההוראה החוגית ו/או החוג המתאים.

לתשומת לבכם:

ככלל, הפקולטה אינה מקיימת בחינות במועד מיוחד, לכן המלצתנו לכם לעשות מאמץ ולהבחן במועדי א'.

נהלי בחינות – נא עיינו בידיעון הפקולטה למדעי הרוח.

תזכורת: לאחר מתן הציון הסופי בעבודה סמינריונית, לא ניתן לתלמיד לשנותה, לתקנה, לכתבה מחדש וכו'.