קורסי החוג לספרות עברית בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

לימודי בסיס - מסגרת 140

פרקים בתולדות הספרות העברית - מסגרת 141

קורסי בחירה - מסגרת 142

שירת ימי הביניים

מיסטיקה והספרות העממית

שירה עברית וישראלית

סיפורת עברית ותרבות ישראלית

סמינריונים - מסגרת 143

סמינריונים עד המאה ה-19 (כולל המאה ה-19)

סמינריונים - המאה העשרים

לימודי התואר השני

סמינריונים סמסטר א'

סמינריונים סמסטר ב'

סדנאות

0615.0000.01אופקים
סמ' ב' ה'20-16רוזנברג103
החוג מציע את הקורסים הפנורמיים הבאים כקורסי
בחירה לתלמידי הפקולטה, וכן כקורסי בחירה
לתלמידי החוג במסגרת מסלולי ההתמחות.
0615.2499.01סיפורי אהבים של ש"י עגנון
פרופ' חנה נוהסמ' א'שו"תד'14-12גילמן144
0615.2240.01אלף סיפור וסיפור: הסיפור האומנותי בימי הביניים
פרופ' טובה רוזןסמ' ב'שו"תב'20-18גילמן282
לימודי בסיס - מסגרת 140
הלימודים ביחידה זו הם בהיקף של 10 ש"ס, ונכללים בהם
הקורסים הבאים: מבוא לשירה ותרגיל ביסודות השירה
מבוא לסיפורת וכן תרגיל ביסודות הסיפורת וכן
שיעור במושגי יסוד בביקורת הספרות.
חובה ללמוד את לימודי הבסיס כולם, עד תום הסמסטר השלישי
מתחילת הלימודים בחוג.
0615.1514.01מבוא לסיפורת
ד"ר איריס מילנרסמ' א'שיעורג'16-14גילמן281
0615.1516.01יסודות הסיפורת
גב טל ולדסמ' א'תרגילא'14-12רוזנברג205
0615.1516.02יסודות הסיפורת
ד"ר עודד יעקב מנדה-לויסמ' א'תרגילג'14-12רוזנברג106
0615.2959.01מושגי יסוד בביקורת הספרות
פרופ' חנה נוהסמ' א'שו"תג'10-8רוזנברג001
0615.1511.01מבוא לשירה
ד"ר יוחאי אופנהיימרסמ' ב'שיעורה'14-12רוזנברג001
0615.1513.01יסודות השירה
ד"ר עודד יעקב מנדה-לויסמ' ב'תרגילב'14-12רוזנברג103
0615.1513.02יסודות השירה
גב' עינת ברעם אשלסמ' ב'תרגילג'12-10רוזנברג209
0615.1513.03יסודות השירה
ד"ר עודד יעקב מנדה-לויסמ' ב'תרגילד'14-12רוזנברג209
0615.1513.04יסודות השירה
גב' עינת ברעם אשלסמ' ב'תרגילה'10-8רוזנברג106
פרקים בתולדות הספרות העברית - מסגרת 141
יחידה זו כוללת חמישה שעורים מהם חובה לבחור
בארבעה (בהיקף של 4 ש"ס כל אחד) - סה"כ 16 ש"ס.
שלושה מן השעורים (שירת ימי הביניים, הספורת העברית,
וקווי מתאר) הם בגדר חובה. מבין שני הקורסים
הנותרים יש לבחור בקורס אחד.
הקבלה לסמינריונים מותנית בהשלמת הקורס המתאים.
0615.1106.01מבוא לשירה העברית בימי הביניים
ד"ר טובה באריסמ' א'שיעורב'16-14רוזנברג001
ה'16-14רוזנברג001
0615.2152.01מבוא למיסטיקה יהודית והסיפור הקבלי
פרופ' מיכל אורוןסמ' א'שיעורב'14-12רוזנברג002
ד'14-12רוזנברג002
0615.2401.01הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות - מבוא היסטורי
פרופ' אבנר הולצמןסמ' א'שיעורב'12-10רוזנברג001
ה'12-10רוזנברג001
0615.2391.01מבוא לאגדה ולספרות עממית
פרופ' עלי יסיףסמ' ב'שיעורב'12-10רוזנברג001
ה'12-10רוזנברג001
0615.2409.01קווי מתאר לשירה העברית מאמצע המאה ה-18 עד סוף ה-20
פרופ' זיוה שמירסמ' ב'שיעורא'18-16רוזנברג001
ד'18-16רוזנברג001
קורסי בחירה - מסגרת 142
שירת ימי הביניים
0615.2238.01השירה והחיים: שירת החול העברית של תקופת תור הזהב בספרד
ד"ר טובה באריסמ' א'שו"תג'14-12רוזנברג105
0615.2240.01אלף סיפור וסיפור: הסיפור האומנותי בימי הביניים
פרופ' טובה רוזןסמ' ב'שו"תב'20-18גילמן282
0615.2239.01דברים שרואים משם: על כוחו של ההקשר בפרשנות הטקסט
ד"ר עידית עינת-נובסמ' ב'שו"תג'12-10רוזנברג205
0615.2242.01"צחוק זה לא צחוק" - על תפישותיו של הצחוק בספרות בימה"ב
ד"ר חביבה ישיסמ' ב'שו"תד'12-10רוזנברג002
מיסטיקה והספרות העממית
0615.2179.01הנסיכה והצפרדע: יחסי מגדר בספרות העממית
ד"ר נילי אריה-ספירסמ' א'שו"תא'12-10רוזנברג002
0615.2180.01לגופו של סיפור - הגוף בפולקלור ובספרות
גב' לימור וייסמןסמ' א'שו"תד'12-10ווב102
0615.2182.01הסיפור החסידי - לבושים לאור הגדול
מר אלישע בורושסמ' ב'שו"תא'12-10רוזנברג209
0615.2217.01עיון בספרותם של חסידי אשכנז
ד"ר עמוס גולדרייךסמ' ב'שו"תב'12-10רוזנברג209
0615.2181.01המדריך המיסטי לחיי היום-יום: קריאה בספר "תומר דבורה"
ד"ר עמוס גולדרייךסמ' ב'שו"תב'16-14רוזנברג209
שירה עברית וישראלית
0615.1166.01התצלום כטקסט בספרות
ד"ר לילי רתוקסמ' א'שיעורב'18-16גילמן281
0615.2540.01"קרייה יפת-כזב": תל-אביב בשירה
ד"ר עודד יעקב מנדה-לויסמ' א'שיעורד'12-10רוזנברג002
0615.2852.01דימויי נשיות בשירה העברית
ד"ר יוחאי אופנהיימרסמ' א'שו"תד'14-12רוזנברג106
0615.2537.01החיפוש הרוחני בשירה: גלבוע, זלדה, וולך
ד"ר לילי רתוקסמ' א'שיעורה'18-16רוזנברג001
0615.2541.01שירה וספורת בעקבות מלחמת העצמאות
ד"ר יוחאי אופנהיימרסמ' ב'שו"תב'16-14רוזנברג106
0615.2538.01מפרשנות לביצוע - קריאת שירה בקול
ד"ר לילי רתוקסמ' ב'שיעורב'18-16רוזנברג206
0615.2817.01הקול האחר בשירה הישראלית (שירת נשים)
ד"ר לילי רתוקסמ' ב'שיעורה'18-16רוזנברג106
סיפורת עברית ותרבות ישראלית
0615.2539.01מאה שנים של תלישות: פרט וחברה בסיפורת העברית של המאה ה-20
גב' עינת ברעם אשלסמ' א'שו"תא'14-12רוזנברג102
0615.2546.01"אדם יהודי מן המרתף":אסטרטגיות של הגדרה עצמית ביצ' של ברנר
ד"ר איריס מילנרסמ' א'שו"תב'14-12רוזנברג001
0615.2549.01"מקום למחשבה": מבחר מרחבים בספרות העברית
ד"ר עודד יעקב מנדה-לויסמ' א'שו"תג'12-10רוזנברג205
0615.2901.01יצירות נבחרות בספרות
סמ' א'שיעורג'18-16ווב001
0615.2499.01סיפורי אהבים של ש"י עגנון
פרופ' חנה נוהסמ' א'שו"תד'14-12גילמן144
0615.2545.01שלום עליכם: המאיר והאפל
פרופ' דן מירוןסמ' א'שו"תא'18-16רוזנברג209
ד'20-16רוזנברג209
הקורס יתקיים במרוכז בין התאריכים: 14.1.05-12.12.04
ויוכר כקורס בחירה במשקל של 2 ש"ס
0615.2550.01קבצנים ומגלי ארצות: הספורת של מנדלי מוכר ספרים
ד"ר דרור בורשטייןסמ' א'שיעורה'14-12רוזנברג103
0615.2548.01יהודית הנדל: הרהורים על זיכרון
ד"ר איריס מילנרסמ' ב'שיעורב'14-12רוזנברג002
0615.2750.01סופר אורח - א.ב. יהושע
גב טל ולדסמ' ב'שיעורה'14-12גילמן144
0615.2341.01"תיקון אומנותי" - פסיכואנליזה על ספת הספרות
ד"ר איריס מילנרסמ' ב'שיעורד'14-12רוזנברג001
0615.2544.01עם הפנים מערבה: מודרניזציה בספרות הילדים העברית
ד"ר יעל דרסמ' ב'שיעורד'16-14גילמן326
סמינריונים - מסגרת 143
סמינריונים עד המאה ה-19 (כולל המאה ה-19)
0615.3016.01יצירות ונמעניהן: ספרות ימה"ב ותורת ההתקבלות
ד"ר חביבה ישיסמ' א'סמינרב'12-10רוזנברג209
ד'12-10רוזנברג211
0615.3001.01אגדות הקדושים בתרבות היהודית: פולחן וסיפורת בתרבות העממית
פרופ' עלי יסיףסמ' א'סמינרא'12-10רוזנברג211
ג'12-10רוזנברג211
0615.3182.01מרכז חדש בהתהוותו: שלבים ראשונים בהתגבשות השירה העברית בספרד
ד"ר טובה באריסמ' ב'סמינרג'16-14רוזנברג211
ה'16-14רוזנברג209
0615.3015.01"אשת חיל" - קול האשה בסיפור העממי ובסיפור האישי
ד"ר נילי אריה-ספירסמ' ב'סמינרא'12-10רוזנברג211
ג'12-10רוזנברג211
0615.3187.01מעולמו המיסטי של ר' נחמן מברסלב
פרופ' מיכל אורוןסמ' ב'סמינרא'14-12רוזנברג211
ד'14-12רוזנברג211
סמינריונים - המאה העשרים
0615.3355.01התאוריה הפוסטקולוניאלית וייצוג הערבי בסיפורת העברית
ד"ר יוחאי אופנהיימרסמ' א'סמינרא'18-16רוזנברג211
ד'18-16רוזנברג211
0615.3241.01מסיפור של שואה לסיפור של לקח: תהליך הלאמת סיפור השואה לילדים
ד"ר יעל דרסמ' א'סמינרא'16-14רוזנברג211
ד'16-14רוזנברג211
0615.3232.01הכתיבה או החיים: הייצוג הטקסטואלי של השואה ומגבלותיו
ד"ר איריס מילנרסמ' א'סמינרב'16-14רוזנברג209
ה'16-14רוזנברג211
0608.3113.01הרקמה העדינה והחומר הגס: סיפורי חניכה בספרות העברית
פרופ' חנה נוהסמ' א'סמינרג'12-10רוזנברג206
ה'12-10רוזנברג206
0615.3248.01דור חדש? השירה בעשרים השנים האחרונות
ד"ר יוחאי אופנהיימרסמ' ב'סמינרב'18-16רוזנברג209
ה'18-16רוזנברג209
0615.3250.01עלייה והגירה: דרמה של זהויות ישראליות
ד"ר איריס מילנרסמ' ב'סמינרב'16-14רוזנברג211
ד'16-14רוזנברג211
0615.3247.01"במרחק השחור": שירת דוד פוגל
ד"ר עודד יעקב מנדה-לויסמ' ב'סמינרב'12-10רוזנברג106
ד'12-10רוזנברג211
0615.3249.01עין צופיה - המבט כנושא ספרותי
ד"ר לילי רתוקסמ' ב'סמינרב'20-18רוזנברג211
ה'20-18רוזנברג211
לימודי התואר השני
סמינריונים סמסטר א'
0615.4626.01השירה העברית במזרח לאחר גירוש ספרד
ד"ר טובה באריסמ' א'סמינרב'18-16רוזנברג211
ה'18-16רוזנברג211
0615.4592.01סיפור ושורשו ביצירותיו של ש"י עגנון
פרופ' מיכל אורוןסמ' א'סמינרב'12-10רוזנברג211
ה'12-10רוזנברג211
0615.4632.01ספרות דור תש"ח
פרופ' אבנר הולצמןסמ' א'סמינרב'14-12רוזנברג211
ה'14-12רוזנברג211
0615.4627.01יסודות ביקורתיים בקריאת סיפורת: משיר השירים עד חיי אהבה
ד"ר לילי רתוקסמ' א'סמינרב'20-18רוזנברג211
ה'20-18רוזנברג211
0615.4628.01"מה זאת אהבה": שירתו הפרסונלית של ח"נ ביאליק
פרופ' זיוה שמירסמ' א'סמינרב'10-8רוזנברג211
ה'10-8רוזנברג211
סמינריונים סמסטר ב'
0615.4629.01אפיגונים או חדשנים: הספ' העברית בספרד הנוצרית באיטליה ובמזרח
פרופ' טובה רוזןסמ' ב'סמינרב'18-16רוזנברג211
ה'18-16רוזנברג211
0615.4630.01אגדות צפת: התהוותה ומשמעותה של אגדת המקום
פרופ' עלי יסיףסמ' ב'סמינרב'14-12רוזנברג211
ה'14-12רוזנברג211
0615.4565.01תחייה ותהייה: הספרות העברית,1901-1881
פרופ' אבנר הולצמןסמ' ב'סמינרב'12-10רוזנברג211
ה'12-10רוזנברג211
0615.4631.01הניאו-סימבוליזם בשירה העברית: שלונסקי, אלתרמן, רטוש
פרופ' דן מירוןסמ' ב'סמינרב'16-14רוזנברג206
ה'18-14רוזנברג206
הסמינר יתקיים במרוכז בין התאריכים: 10.6.05-8.5.05
הסמינר יוכר כסמינר במשקל 2 ש"ס
0615.4604.01חולשה וכוח בקשר בין המינים: קריאה ביקורתית
פרופ' חנה נוהסמ' ב'סמינרב'10-8רוזנברג211
ה'10-8רוזנברג211
סדנאות
0615.4633.01סדנה בכתיבת ביקורת ספרותית
מר חיים נגידסמ' א'סדנהה'18-16רוזנברג209
0615.4402.01קריאה בכתבי יד מימי הביניים
ד"ר טובה באריסמ' ב'סדנהה'12-10רוזנברג206
0615.5000.01סדנה א' בשירה
גב' מאיה בז'רנוסמ' א'סדנהד'12-10רוזנברג206
0615.5001.01סדנה א' בשירה
מר אמיר אורסמ' ב'סדנהד'16-14רוזנברג206
0615.5002.01אטיוד א' בשירה
ד"ר יוחאי אופנהיימרסמ' ב'סדנהה'16-14רוזנברג211