בחינות החוג לספרות עברית בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
החיפוש הרוחני בשירה - בחינת בית, תחולק בשיעור האחרוןד"ר לילי רתוק 20/01/200516:0023/03/200518:00
התצלום כטקסט בספרות - בחינת ביתד"ר לילי רתוק 20/01/200516:0009/03/200518:00
השירה והחיים: שירת החול העברית של תקופת תור הזהב בספרדד"ר טובה בארי25/01/200512:3023/02/200518:00
מבוא לסיפורתד"ר איריס מילנר 27/01/20059:0002/03/200518:00
"קרייה יפת כזב": תל-אביב בשירהד"ר עודדיעקב מנדה-לוי 28/01/20059:0011/03/20059:00
סיפורי אהבים של ש"י עגנון - בחינת בית להורדה באתר הקורספרופ' חנה נוה31/01/20059:0008/04/20059:00
לגופו של סיפור - הגוף בפולקלור ובספרותגב לימור וייסמן 01/02/20059:0004/03/20059:00
יסודות הסיפורתגב' טל ולד , ד"ר עודדיעקב מנדה-לוי02/02/20059:0004/05/200518:00
דימויי נשיות בשירה העברית - בחינת ביתד"ר יוחאי אופנהיימר 03/02/20059:0023/03/200518:00
יצירות נבחרות בספרות - בחינת ביתמר דודו רוטמן04/02/20059:0001/04/20059:00
מבוא לשירה העברית בימי הבינייםד"ר טובה בארי 06/02/200512:3030/03/200518:00
"אדם יהודי מן המרתף":אסטרטג' של הגדרה - בחינת ביתד"ר איריס מילנר 07/02/20059:0016/03/200518:00
מושגי יסוד בביקורת הספרותפרופ חנה נוה 08/02/200512:3013/04/200518:00
הנסיכה והצפרדע: יחסי מגדר בספרות העממיתד"ר נילי אריה-ספיר 09/02/200512:3008/04/20059:00
"מקום למחשבה": מבחר מרחבים בספרות העברית - בחינת ביתד"ר עודדיעקב מנדה-לוי 10/02/20059:0025/05/200518:00
מיסטיקה יהודית והסיפור הקבליפרופ מיכל אורון 13/02/20059:0020/05/20059:00
מאה שנים של תלישות: פרט וחברה בספרות העבגב עינת ברעם אשל 15/02/200512:3015/04/20059:00
קבצנים ומגלי ארצות - מבחן ביתד"ר דרור בורשטיין 16/02/20059:0018/03/20059:00
הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונותפרופ אבנר הולצמן 17/02/20059:0006/04/200518:00

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
מפרשנות לביצוע - קריאת שירה בקול - בחינת ביתד"ר לילי רתוק 02/06/200516:0003/08/20059:00
שירת נשים - הקול האחר בשירה הישראלית - בחינת ביתד"ר לילי רתוק 02/06/200516:0028/07/20059:00
שירה וספורת בעקבות מלחמת העצמאותד"ר יוחאי אופנהיימר 07/06/200512:3020/07/200512:30
אלף סיפור וסיפור: הסיפור האומנותיפרופ טובה רוזן 08/06/20059:0002/08/200512:30
דברים שרואים משם: על כוחו של ההקשר בפרשנות הטקסטד"ר עידית עינת-נוב09/06/20059:0001/08/20059:00
קווי מיתאר לשירה העברית מאמצע המאה ה-18פרופ זיוה שמיר 10/06/20059:0018/07/200512:30
הסיפור החסידי - לבושים לאור הגדולמר אלישע בורוש 14/06/20059:0017/07/20059:00
עיון בספרותם של חסידי אשכנז - בחינת ביתד"ר עמוס גולדרייך 15/06/20059:0019/07/20059:00
מבוא לשירהד"ר יוחאי אופנהיימר 16/06/200512:3025/07/200512:30
עם הפנים מערבה: מודרניזציה בספרות הילדים - בחינת ביתד"ר יעל דר קליין 19/06/20059:0024/07/20059:00
"צחוק זה לא צחוק" - על תפישותיו של הצחוקד"ר חביבה ישי 20/06/200512:3021/07/20059:00
המדריך המיסטי לחיי היום-יום: קריאה בספרד"ר עמוס גולדרייך 21/06/200512:3026/07/200512:30
יהודית הנדל: הירהורים על זיכרון - בחינת ביתד"ר איריס מילנר 22/06/20059:0027/07/20059:00
יסודות השירה - בחינת ביתגב עינת ברעם אשל , ד"ר עודדיעקב מנדה-לוי 23/06/20059:0031/07/20059:00
מבוא לאגדה ולסיפור העממיפרופ עלי יסיף 03/07/200512:3004/08/20059:00
"תיקון אמנותי" פסיכואנליזה על ספת הספרות - בחינת ביתד"ר איריס מילנר 04/07/20059:0007/08/20059:00
סופר אורח - א.ב.יהושעגב טל ולד 05/07/20059:0005/08/20059:00