קורסי תכנית הלימודים הכלליים והבין תחומיים בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

תוכנית הלימודים הכלליים והבינתחומיים

לימודי התואר הראשון

תרגיל לפיתוח מיומנויות למידה (מסגרת 666)

שיעורי בחירה ותרגילים

סמסטר א'

סמינריונים

סמסטר ב'

תרגילים לפיתוח מיומנויות למידה (מסגרת 666)

קורס זהה לדת וחברה בישראל שניתן בתשס"ד

שיעורי בחירה ותרגילים

סמינריונים

תוכנית הלימודים הכלליים והבינתחומיים
לימודי התואר הראשון
חשוב: תלמידים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל תשס"ה, חובה להרשם
לתרגיל לפיתוח מיומנויות למידה, בשנה"ל הראשונה. תרגיל זה
מיועד גם לתלמידים שהחלו לימודיהם בתשס"ד וטרם למדו את הקורס
הייעודי.
תלמידים מחוגים אחרים רשאים להירשם לשיעורים, עם טופס הפניה
מחוג האם שלהם, ובכפוף לדרישות הקדם המפורטות בחוברת ההקבצים
הבינתחומיים.
תרגיל לפיתוח מיומנויות למידה (מסגרת 666)
תרגיל חובה לתלמידי הב"א הכללי (לתלמידים שהחלו את לימודיהם
בשנה"ל תשס"ה
תלמידים שהחלו ללמוד בתוכנית בשנה"ל תשס"ד, וטרם השתתפו
בשיעור יעודי, חייבים להשתתף בסדנה לפיתוח מיומנות למידה
ניתן להשתתף בתרגילים אלה כחלק משיעורי הבחירה בהקבצים
המתאימים
בחר אחד מהתרגילים הבאים:
0662.1122.01ילדות עזובה: יתומים, ילדי רחוב ונוער עבריין בתקופת המנדט
גב' תמר רזי סמ' א'שו"תא'18-16גילמן278
0662.1246.01גרמניה - הסטוריה, חברה ותרבות במאות ה-19 וה-20
ד"ר דורון אברהםסמ' א'שו"תג'18-16גילמן220
שיעורי בחירה ותרגילים
מבנה ההקבצים החוגיים מופיע בהמשך.
מבנה ההקבצים הבין-תחומיים ופירוט הקורסים, מופיעים באינטרנט
סמסטר א'
0662.2103.01בין מגדר ללאום: ילדות וספרות ילדים בתקופה הויקטוריאנית
גב' תמר רזי סמ' א'שיעורא'16-14גילמן279
0662.1013.01מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד
ד"ר יעל דרסמ' א'שיעורב'12-10גילמן326
ד'12-10גילמן326
0662.1453.01המילים ככישוף והכישוף שבמילים: גלגמש אחיו וכל השאר
גב' שפרה שמואלביץ סמ' א'שיעורב'14-12גילמן281
0662.1269.01מבוא לתרבות הסייבר: בין אופטימיזם טכנולוגי לאוטופיזם תרבותי
מר משה אלחנתיסמ' א'שיעורב'18-16גילמן220
קורס זהה לקורס שניתן בתשס"ד: ...היבטים סוצילוגיים ואתנוגר
0662.1290.01ישראל, ארה"ב ויהדות אמריקה במבט משווה
פרופ' אייל נווהסמ' א'שיעורב'20-18
0662.1106.01אבות ובנים: יחידות דוריות בחברה הישראלית
ד"ר אלון גןסמ' א'שיעורג'12-10גילמן304
0662.1103.01הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא-נורמאלי: משיגעון לשפיות
ד"ר שלמה מנדלוביץ סמ' א'שיעורג'14-12ווב001
0662.2011.01מפגש תרבויות: התנגשות או הסתגלות - גישה אנתרופולוגית
פרופ' אלי דאבסמ' א'שיעורד'10-8גילמן306
0662.2028.01דת ומוסר בתרבות היהודית והכללית
ד"ר שי פרוגלסמ' א'שיעורד'12-10גילמן282
0662.2034.01להיות קתולי כיום: מבוא להבנת הכנסיה הקתולית בת-זמננו
ד"ר אביתר מרינברגסמ' א'שיעורה'12-10גילמן304
קורס דומה ל"קתולים ויהודים בעולם מודרני" שניתן בתשס"ד
0662.1251.01הפגיעה השלישית - דמות האדם בראי הפסיכואנליזה
מר יוסף טריאסט סמ' א'שיעורד'16-14ווב001
0662.1760.01פוליטיקה ישראלית במבט משווה
ד"ר בועז שפירא סמ' א'שיעורה'10-8גילמן326
0662.1118.01התרבות היהודית באיטליה על רקע הקונטר-ריפורמציה והמעבר
ד"ר רוני ויינשטיין סמ' א'שיעורה'14-12גילמןא362
למודרניות באירופה
סמינריונים
0662.3058.01מדע, ספרות ותרבות - עיצובם של בעלי-חיים בספרי ילדים ונוער
ד"ר טל קוגמן סמ' א'סמינרג'12-10גילמןא319
0662.3057.01נשים ונערות יוצאות אתיופיה במעבר בין-תרבותי
ד"ר מלכה שבתאיסמ' א'סמינרב'16-14גילמן262
0662.3061.01התינוק והמטופל: קוגניציה ורגש בתיאוריות פסיכואנליטיות של הת
ד"ר ענר גובריןסמ' א'סמינרד'14-12גילמן260
0662.3056.01"הצליין החילוני" - אפשרויות של זהות חילונית
ד"ר חנה סוקר-שווגרסמ' א'סמינרה'16-14גילמן262
0662.3059.01תרבות ומאבק: שולטים, נשלטים והשאיפה לצדק חברתי
ד"ר איתן גינזברגסמ' א'סמינרה'18-16גילמןא361
זהה לסמינריון שניתן בתשס"ד
סמסטר ב'
תרגילים לפיתוח מיומנויות למידה (מסגרת 666)
תרגיל חובה לתלמידי הב"א הכללי.
ניתן להשתתף בתרגילים אלה כחלק משיעורי הבחירה בהקבצים
המתאימים
בחר אחד מהתרגילים הבאים:
0662.1125.01"גיבורי שואה" ו"גיבורות שואה" בחברה הישראלית 1945-1961
גב' שרון גבעסמ' ב'שו"תא'14-12גילמן317
0662.2013.01"ארץ-ישראליות" משווקת לגולה בראשית ספרות הילדים העברית
ד"ר בשמת אבן-זהרסמ' ב'שו"תא'20-18גילמן306
0662.2023.01הרטוריקה של התבונה: האישה כמשבצת ריקה
ד"ר נעה גדיסמ' ב'שו"תב'14-12גילמן221
0662.2026.01מעמד הגבר בסביבה פמיניסטית
ד"ר נחום טורצקיסמ' ב'שו"תג'12-10גילמן306
0662.1280.01בין מסורת למודרנה בזירה הישראלית
מר נסים ליאון סמ' ב'שו"תג'16-14גילמן282
קורס זהה לדת וחברה בישראל שניתן בתשס"ד
שיעורי בחירה ותרגילים
מבנה ההקבצים החוגיים מופיע בהמשך.
מבנה ההקבצים הבין-תחומיים ופירוט הקורסים, מופיעים באינטרנט
0662.2032.01באראכה - מיסטיקה צופית בעידן המודרני
ד"ר אירית בקסמ' ב'שיעורא'12-10גילמן326
0662.1262.01תהליכים בהבנת שפה
ד"ר אורנה פלג סמ' ב'שיעורא'16-14גילמן304
0662.1282.01אוכל, שתייה, גבר, אשה - הישראלים הראשונים כבני תרבות
ד"ר אורית רוזין סמ' ב'שיעורא'18-16גילמן220
0662.2035.01היהודי המדומה: המיתוס של היהודי אצל ניטשה ואצל ז'.-פ. סארטר
מר אלי שיינפלד סמ' ב'שיעורא'18-16גילמן278
0662.2010.01מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים
ד"ר חנה לבנתסמ' ב'שיעורב'10-8גילמן280
0662.2976.01מי עמד במבחן הזמן: מבט על הקלאסיקה העברית לילדים
ד"ר יעל דרסמ' ב'שיעורב'12-10גילמן279
תנאי קדם: מבוא לתרבות וחינוך הילד
השיעור זהה לשיעור שנלמד בתשס"ד בחוג לספרות עברית
0662.2046.01מסע מילדות לבגרות: השתקפויות בספרות ובפסיכואנליזה
ד"ר דורית הופ סמ' ב'שיעורב'16-14גילמן282
0662.1310.01שיטות מחקר במדעים קוגניטיביים
מר מיכאל בקמןסמ' ב'שו"תב'16-14גילמן279
ד'16-14גילמן279
0662.2019.01הגנום היהודי - התופעה היהודית בהיסטוריה
פרופ' יגאל עילם סמ' ב'שיעורב'18-16גילמן282
0662.1291.01ישראל, ארה"ב ויהדות אמריקה במבט משווה
פרופ' אייל נווהסמ' ב'שיעורב'20-18גילמן279
0662.2109.01על הגוף הפסיכואנליטי
ד"ר ניצה ירום סמ' ב'שיעורג'14-12גילמן306
0662.2012.01לאקאן, היהדות ושאלת האב בפסיכואנליזה
מר יצחק בנימיניסמ' ב'שיעורג'18-16גילמן306
0662.2022.01אדם ללא אלוהים
ד"ר שי פרוגלסמ' ב'שיעורד'12-10גילמן144
0662.2102.01פוליטיקה ונשים פלסטינאיות בישראל: בין הפרטי לציבורי
גב' תגריד יחיא-יונססמ' ב'שיעורד'14-12גילמן282
0662.1126.01קולנוע וקוגניציה
ד"ר רונן סלמן צדקהסמ' ב'שיעורד'18-16גילמן279
0662.1267.01חברה ומשטר בישראל
ד"ר בועז שפירא סמ' ב'שיעורג'10-8גילמן326
0662.2021.01זהויות שסועות: התארגנויות נשים בראי סוציולוגי
ד"ר דיאנה לוצאטו סמ' ב'שיעורה'12-10גילמן281
0662.2024.01חזון תעתועים בעין המצלמה - פוקוס מקומי
גב' רונה סלעסמ' ב'שיעורה'14-12גילמן220
סמינריונים
0662.3108.01חגיגות וטקסים בביה"ס העברי
ד"ר שושנה סיטון סמ' ב'סמינרא'16-14גילמן319
0662.3234.01"עשני גיבור חיל": הסיפור המיליטריסטי לילדים
ד"ר יעל דרסמ' ב'סמינרב'18-16גילמןא317
0662.3052.01הלא מודע בין מדע לאמונה: פרויד וממשיכיו
ד"ר ערן רולניק סמ' ב'סמינרד'20-16גילמן319