בחינות החוג לתורת הספרות הכללית בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

סמסטר א'

סמסטר ב'

--------------------------------------------------------------------------------

(1) ככלל, מדיניות הפקולטה היא שלכל סטודנט יש זכות להבחן פעם אחת בכל מקצוע בשנת לימודים אחת.

(2) קיומם של שני מועדי בחינות, א' ו-ב', אינו מקנה לתלמיד זכות להיבחן פעמיים בכל מקצוע ובאותה שנת לימודים.

(3) התלמיד רשאי להיבחן לפי בחירתו במועד א' או במועד ב', או בחלק מן המקצועות במועד א' וביתר המקצועות במועד ב'.

מומלץ לתלמידים להיבחן במועד א'.

(4) חלוקת מבחני בית תהיה בתאריך ובשעה המפורסמים כאן. החלוקה תתבצע כנהוג בבחינה רגילה בחדר שיפורסם ביום הבחינה. דין מבחן בית כדין בחינה רגילה. בחינות הבית תוחזרנה על-ידי התלמידים למזכירות החוג.

תקנון הבחינות מפורסם בדפי המידע הכללי בידיעון הפקולטה.

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
מבוא לתורת התרגוםד"ר ניצה בן ארי 30/01/20059:0030/03/200518:00
בעיות יסוד בתורת הספרות מפרספקטיבה קוגניטיביתפרופ ישעיהו שן 01/02/200512:3016/03/200518:00
טוני מוריסון: קורס מונוגרפי - מבחן ביתד"ר סמדר שיפמן מועד א': מ- 02/02/05 ב- 9:00 עד 06/02/05 ב- 13:00
מועד ב': מ- 04/03/05 ב- 9:00 עד 07/03/05 ב- 13:00
מבוא לתורת הספרותד"ר מיכאל גלוזמן 07/02/200516:0023/03/200518:00
העולם על-פי גוגול וקפקא - בחינת ביתד"ר סמדר שיפמן מועד א': מ- 10/02/05 ב- 9:00 עד 13/0205 ב- 13:00
מועד ב': מ- 18/03/05 ב- 9:00 עד 21/03/05 ב- 13:00
מבוא לסיפורתפרופ מנחם פרי 16/02/20059:0013/04/200518:00
אמנות הרומאן של ג'יין אוסטן - עבודת ביתמר אייל סגל מועד א': הגשת העבודה עד 06/03/05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
בעיות יסוד בחקר השיח - עבודת ביתגב נגה בלבן מועד א': הגשת העבודה עד 06/03/05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
דוד פוגל: מונוגרפיה - עבודת ביתד"ר מיכאל גלוזמן מועד א': הגשת העבודה עד 06/03/05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
דיוקן האדם כאיש צעיר: רומאן החניכה מהמאה ה-18 - עבודת ביתגב תמר עמיאל האוזר מועד א': הגשת העבודה עד 06/03/05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
האניגמה של הרולד פינטר: העקרונות הפואטיים - עבודת ביתד"ר יעל לבוא מועד א': הגשת העבודה עד 06/03/05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
הגיבורה במיתוס ובאגדה - עבודת ביתד"ר יעל רנן מועד א': הגשת העבודה עד 06/03/05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
הספור הקצר של הנרי ג'יימס - עבודת ביתד"ר תמר יעקבי שטרנבר מועד א': הגשת העבודה עד 06/03/05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
הרומאן האירופי במאה התשע עשרה - עבודת ביתד"ר יעל רנן מועד א': הגשת העבודה עד 06/03/05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
הרומאן הפוסט מודרניסטי: קאלווינו, וונגאט - עבודת ביתמר אייל סגל מועד א': הגשת העבודה עד 06/03/05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
עין תחת עין: מבט נשי כאלטרנטיבה פואטית - עבודת ביתגב תמר מרין מועד א': הגשת העבודה עד 06/03/05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
קריאה ברומאנים קנוניים - עבודת ביתגב תמר עמיאל האוזר מועד א': הגשת העבודה עד 06/03/05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
קריאות מקסימליות: פשר החלומות של פרויד - עבודת ביתפרופ מנחם פרי מועד א': הגשת העבודה עד 06/03/05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף

יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר פרסומים באינטרנט .

לתשומת לבכם: נוהל בחינות בית תלוי על לוח החוג.

שיעורים שלא צוינו לעיל, יסתיימו בהגשת עבודות לסיכום הקורס. את העבודות יש למסור למזכירות החוג בלבד עד 6.3.2005 בשעה 13:00.

לא יינתן מועד ב' להגשת עבודות.

עבודות סמינריוניות מסמסטר א' יש להגיש למזכירות החוג עד ה- 2.5.2005. עבודות שלא תימסרנה במועד, לא תיבדקנה, אלא באישור ועדת ההוראה החוגית.

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
ניתוח של תירגומיםפרופ גדעון טורי 07/06/20059:0019/07/20059:00
יסודות השירד"ר תמר יעקבי שטרנבר 09/06/200512:3014/07/200512:30
הסובייקט ואי-המשכיותד"ר עידית אלפנדרי 14/06/200512:3007/08/200512:30
תחנות יסוד בספרות המערב ב'ד"ר אורלי לובין 15/06/200516:0028/07/200512:30
פוסטמודרניזם: שם זמני - בחינת ביתד"ר סמדר שיפמן מועד א': מ- 16/06/05 ב- 9:00 עד 19/06/05 ב- 13:00
מועד ב': מ- 21/07/05 ב- 9:00 עד 24/07/05 ב- 13:00
פואטיקה וז'אנר - הדרמה של פרוזאאיקונים - בחינת ביתד"ר סמדר שיפמן מועד א': מ- 22/06/05 ב- 9:00 עד 26/6/05 ב- 13:00
מועד ב': מ- 03/08/05 ב- 9:00 עד 07/08/05 ב-13:00
מבוא לתורת הספרותד"ר מיכאל גלוזמן 28/06/200516:0002/08/200512:30
מבוא לתורת הרומאןפרופ מאיר שטרנברג 30/06/200516:0004/08/200512:30
מבוא לסיפורת - מבחן קבציםפרופ מנחם פרי 04/07/200512:30בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
ארוס ופוליטיקה בספרות היוונית - עבודת ביתד"ר אהרון שבתאי מועד א': הגשת העבודה עד 20/07/05 ב- 13:00
מועד ב': הגשת העבודה עד 7.8.05 ב- 13:00
בקט המחזאי - עבודת ביתד"ר יעל רנן מועד א': הגשת העבודה עד 20/07/05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
הגרוטסקה ברומאן ובקולנוע - עבודת ביתד"ר יעל רנן מועד א': הגשת העבודה עד 20/07/05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
הקומדיה של חנוך לוין - עבודת ביתד"ר יצחק לאור מועד א': הגשת העבודה עד 20/07/05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
כתוב בעתון ב': ניתוח השיח הפוליטי - עבודת ביתד"ר רן הכהןמועד א': הגשת העבודה עד 20/07/05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
כתוב בעתון: תקשורת ואידאולוגיה - עבודת ביתפרופ טניה רינהרט מועד א': הגשת העבודה עד 20/07/05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
מבוא לתיאוריה קווירית - עבודת ביתגב עמליה זיו מועד א': הגשת העבודה עד 20/07/05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
ספרות היום - עבודת ביתד"ר סמדר שיפמןמועד א': הגשת העבודה עד 20/07/05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
פואטיקות: פורטרטים של משוררים - עבודת ביתגב תמר מרין מועד א': הגשת העבודה עד 20/07/05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
שיח אהבה: מאפלטון עד רולאן בארת - עבודת ביתד"ר מיכאל גלוזמן מועד א': הגשת העבודה עד 20/07/05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
שירה ורדיקליות - עבודת ביתד"ר אהרון שבתאי מועד א': הגשת העבודה עד 20/07/05 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף

יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר פרסומים באינטרנט .

לתשומת לבכם: נוהל בחינות בית תלוי על לוח החוג.

שיעורים שלא צוינו לעיל, יסתיימו בהגשת עבודות לסיכום הקורס. את העבודות יש למסור למזכירות החוג בלבד עד 20.07.2005 בשעה 13:00.

לא יינתן מועד ב' להגשת עבודות.

עבודות סמינריוניות מסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד ה- 11.09.2005 .