קורסי החוג לאנגלית בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

סמסטר א'

תכנית כתיבה

מסגרת 120

קורסי בסיס

מסגרת 120

קורסים מתקדמים

מסגרת 121

סמינריונים לתואר ראשון

מסגרת 122

סמינריונים לתואר שני

מסגרת 620

סמסטר ב'

תכנית הכתיבה

מסגרת 120

קורסי בסיס

מסגרת 120

קורסי תיאוריה

מסגרת 120

קורסים מתקדמים

מסגרת 121

סמינריונים לתואר ראשון

מסגרת 122

סמינריונים לתואר שני

מסגרת 620

סמסטר א'
תכנית כתיבה
מסגרת 120
0626.1122.01חיבור 1
גב' הלן כצנלסוןסמ' א'שו"תג'10-8ווב101
ה'10-8ווב101
0626.1122.02חיבור 1
גב' הלן כצנלסוןסמ' א'שו"תג'12-10ווב102
ה'12-10ווב101
0626.1122.03חיבור 1
גב' אנה קיסין-שכטרסמ' א'שו"תא'16-14רוזנברג104
ד'16-14רוזנברג104
0626.1122.04חיבור 1
גב' אנה קיסין-שכטרסמ' א'שו"תא'18-16רוזנברג107
ד'18-16רוזנברג207
0626.2064.01פרוסמינר בספרות
ד"ר אילנה גומלסמ' א'פרו"סא'18-16ווב501
ד'18-16ווב501
0626.2064.02פרוסמינר בספרות
ד"ר שרון זיסר שירליסמ' א'פרו"סב'10-8ווב501
ה'10-8ווב501
קורסי בסיס
מסגרת 120
0626.1280.01מבוא לתרבות אנגליה
דר ארין הנריקסוןסמ' א'שו"תא'12-10ווב001
ד'12-10ווב001
0626.1284.01תרגיל מבוא לתרבות אנגליה
סמ' א'תרגילה'16-14רוזנברג106
0626.1284.02תרגיל מבוא לתרבות אנגליה
סמ' א'תרגילג'14-12רוזנברג102
0626.1284.03תרגיל מבוא לתרבות אנגליה
סמ' א'תרגילג'18-16רוזנברג102
0626.1208.01ניתוח סיפורת
ד"ר אילנה גומלסמ' א'שו"תא'14-12ווב001
ד'14-12ווב001
0626.1212.01תרגיל ניתוח סיפורת
סמ' א'תרגילב'10-8ווב102
0626.1212.02תרגיל ניתוח סיפורת
סמ' א'תרגילה'14-12רוזנברג102
קורסים מתקדמים
מסגרת 121
0626.2271.01שקספיר
גב' לינדה שטרייטסמ' א'שו"תא'12-10ווב103
ד'12-10ווב103
0626.2082.01יהודים ויהדות בספרות אנגליה 1500-1800
דר ארין הנריקסוןסמ' א'שו"תא'16-14ווב103
ד'16-14ווב103
0626.2067.01ספרות אמריקנית מודרנית
פרופ' חנה וירט נשרסמ' א'שו"תב'12-10רוזנברג106
ה'12-10רוזנברג205
0626.2076.01ספנסר
דר' מרים באוםסמ' א'שו"תג'14-12ווב102
0626.2051.01שירת המאה ה-16
דר' מרים באוםסמ' א'שו"תג'16-14רוזנברג106
0626.2090.01צלום וספרות
גב' סוניה וינרסמ' א'ק"מג'12-10גילמן278
0626.2093.01דרמה בריניסאנס
ד"ר גבריאל ביינרסמ' א'שו"תב'16-14רוזנברג102
ה'16-14רוזנברג102
0626.2014.01ספרות פוסט-קולוניאלית
גב' יעל מאוררסמ' א'ק"מג'16-14רוזנברג105
0626.2072.01ריאליזם ונטורליזם
ד"ר מלאת שמירסמ' א'שו"תא'14-12ווב102
ד'14-12רוזנברג105
0626.2315.01שירה רומנטית
דר' אלפנדרי עידיתסמ' א'שו"תב'14-12רקנאטי301
ה'14-12גילמן362
סמינריונים לתואר ראשון
מסגרת 122
0626.3049.01המועקה בספרות ובפסיכואנליזה
ד"ר שרון זיסר שירליסמ' א'סמינרב'12-10ווב401
ה'12-10רוזנברג104
0626.3822.01תיאוריה של בקורת ספרותית
ד"ר רוברט גריפיןסמ' א'סמינרב'14-12ווב501
ה'14-12ווב501
0626.3014.01ספרות יהודית-אמריקנית
פרופ' חנה וירט נשרסמ' א'סמינרב'16-14ווב501
ה'16-14ווב501
סמינריונים לתואר שני
מסגרת 620
0626.4067.01אנונימיות והמחבר
ד"ר רוברט גריפיןסמ' א'סמינרב'18-16ווב501
ה'18-16ווב501
0626.4094.01מתח בין הז'נרים
ד"ר גבריאל ביינרסמ' א'סמינרב'12-10ווב501
ה'12-10ווב501
0626.4098.01הפרטי והצבורי בארה"ב
ד"ר מלאת שמירסמ' א'סמינרא'12-10ווב501
ד'12-10ווב501
סמסטר ב'
תכנית הכתיבה
מסגרת 120
0626.1122.05חיבור 1
גב' הלן כצנלסוןסמ' ב'שו"תג'10-8ווב103
ה'10-8ווב102
0626.1122.06חיבור 1
גב' הלן כצנלסוןסמ' ב'שו"תג'12-10רוזנברג206
ה'12-10רוזנברג105
0626.2064.03פרוסמינר בספרות
גב' אנה קיסין-שכטרסמ' ב'פרו"סא'16-14ווב501
ד'16-14ווב501
0626.2064.04פרוסמינר בספרות
גב' אנה קיסין-שכטרסמ' ב'פרו"סא'14-12ווב501
ד'14-12ווב501
0626.2064.05פרוסמינר בספרות
גב' אנה קיסין-שכטרסמ' ב'פרו"סא'18-16ווב401
ד'18-16ווב105
קורסי בסיס
מסגרת 120
0626.1500.01מבוא לתרבות אמריקה
פרופ' חנה וירט נשרסמ' ב'שו"תב'16-14ווב001
ה'16-14ווב001
0626.1515.01תרגיל מבוא לתרבות אמריקה
סמ' ב'תרגילא'16-14ווב101
0626.1515.02תרגיל מבוא לתרבות אמריקה
סמ' ב'תרגילג'14-12ווב101
0626.1515.03תרגיל מבוא לתרבות אמריקה
סמ' ב'תרגילה'18-16ווב101
קורסי תיאוריה
מסגרת 120
0626.1217.01ניתוח שירה
ד"ר קרן אלקלעי גוטסמ' ב'שו"תב'12-10ווב001
ה'12-10ווב001
0626.1216.01תרגיל ניתוח שירה
סמ' ב'תרגילב'10-8ווב101
0626.1216.02תרגיל ניתוח שירה
סמ' ב'תרגילה'14-12גילמן318
קורסים מתקדמים
מסגרת 121
0626.2094.01דרמה בריטית מודרנית
גב' לינדה שטרייטסמ' ב'שו"תד'12-10ווב103
0626.2271.02שקספיר
ד"ר גבריאל ביינרסמ' ב'שו"תב'16-14רוזנברג002
ה'16-14רוזנברג002
0626.2057.01קריאה רדיקלית של מילטון
דר ארין הנריקסוןסמ' ב'שו"תא'12-10ווב105
ד'12-10ווב105
0626.2097.01אהבה חצרונית בספרות ובפסיכואנליזה
ד"ר שרון זיסר שירליסמ' ב'שו"תב'12-10רוזנברג002
ה'12-10רוזנברג002
0626.2065.01שלהי המאה בספרות אמריקנית
מר מלכיאל קייסיסמ' ב'ק"מג'16-14ווב102
0626.2085.01הרומן הפוליטי באמריקה
ד"ר מלאת שמירסמ' ב'שו"תא'14-12רקנאטי301
ד'14-12רקנאטי301
0626.2054.01הנובלה הגותית במאה ה-18
גב' אמי גרנאיסמ' ב'ק"מג'14-12גילמן221
0626.2350.01צ'אוסר ובני זמנו
גב' דורינא ינקוסמ' ב'ק"מג'14-12רוזנברג106
0626.2081.01דיקנס
גב' בנזימן גליהסמ' ב'ק"מג'12-10גילמן304
סמינריונים לתואר ראשון
מסגרת 122
0626.3043.01סאטירה וקומדיה
ד"ר גבריאל ביינרסמ' ב'סמינרב'12-10ווב301
ה'12-10ווב401
0626.3055.01הסטוריה ותיאוריה של הטקסט
דר ארין הנריקסוןסמ' ב'סמינרא'16-14ווב103
ד'16-14רוזנברג205
0626.3018.01ספרות המסע
ד"ר מלאת שמירסמ' ב'סמינרא'12-10ווב501
ד'12-10ווב501
סמינריונים לתואר שני
מסגרת 620
0626.4073.01שירה אמריקנית 2005-1955
ד"ר קרן אלקלעי גוטסמ' ב'סמינרב'16-14ווב501
ה'16-14ווב501
0626.4074.01ג'ויס-שקספיר ולאקאן
ד"ר שרון זיסר שירליסמ' ב'סמינרב'10-8ווב501
ה'10-8ווב501
0626.4071.01ספרות וגוף
ד"ר אילנה גומלסמ' ב'סמינרא'18-16ווב501
ד'18-16ווב501
0626.4610.01הנרי ג'ימס ווירג'יניה וולף
פרופ' חנה וירט נשרסמ' ב'סמינרב'12-10ווב501
ה'12-10ווב501