קורסי החוג לתורת הספרות הכללית בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

לימודי שנה א'

קורסי חובה שנה א' (מסגרת 120)

קורסי חובה שנה ב' (מסגרת 130)

לימודי שנים ב' ו-ג' (מסגרת 128)

שיעורים סמסטר א'

סמינריונים סמסטר א'

(ניתן לקחת כשיעור.הנחייה בדפי המידע הכלליים של החוג)

שיעורים סמסטר ב'

סמניריונים סמסטר ב'

*(קורס מ.א. פתוח גם לתלמידי ב.א. בעלי ממוצע 85)

לימודי תואר שני (מסגרת 620)

לימודי שנה א'
קורסי חובה שנה א' (מסגרת 120)
0628.1212.01מבוא לתורת הספרות
ד"ר מיכאל גלוזמןסמ' א'שיעורה'14-12גילמן281
סמ' ב'ה'14-12גילמן326
(יש ללמוד את מבוא לתורת הספרות בשני הסמסטרים
וכן תרגיל בכל סמסטר)
0628.1132.01תרגיל בתורת הספרות
ד"ר רן הכהןסמ' א'תרגילא'14-12גילמן279
0628.1132.02תרגיל בתורת הספרות
ד"ר רן הכהןסמ' א'תרגילד'14-12גילמן278
0628.1133.03תרגיל בתורת הספרות
גב' תמר עמיאל האוזרסמ' ב'תרגילא'12-10גילמן318
0628.1133.04תרגיל בתורת הספרות
גב' תמר עמיאל האוזרסמ' ב'תרגילה'16-14גילמן279
0628.1133.05תרגיל בתורת הספרות
גב' תמר מריןסמ' ב'תרגילה'16-14גילמן305
0628.1110.01מבוא לסיפורת
פרופ' מנחם פריסמ' א'שיעורב'18-16גילמן282
ד'18-16גילמן282
(השיעור בן 4 ש"ס. יש לבחור הדרכה אישית אחת)
0628.1111.02הדרכה אישית במבוא לסיפורת
מר יונתן שגיבסמ' א'הדרכה אישיתג'18-16גילמן456
0628.1111.03הדרכה אישית במבוא לסיפורת
גב' חדד שירהסמ' א'הדרכה אישיתד'20-18גילמן306
0628.1111.04הדרכה אישית במבוא לסיפורת
גב' חדד שירהסמ' א'הדרכה אישיתד'16-14גילמןא317
0628.1111.05הדרכה אישית במבוא לסיפורת
גב' יערה שחוריסמ' א'הדרכה אישיתד'16-14גילמן306
0628.1111.06הדרכה אישית במבוא לסיפורת
גב' יערה שחוריסמ' א'הדרכה אישיתד'20-18גילמןא317
0628.1121.01יסודות השיר
ד"ר תמר יעקבי סמ' ב'שיעורב'18-16גילמן281
ה'18-16גילמן281
(השיעור בן 4 ש"ס. יש לקחת הדרכה אישית אחת)
0628.1120.02הדרכה אישית ביסודות השיר
גב' לילך ניישטט סמ' ב'הדרכה אישיתב'12-10גילמן318
0628.1120.03הדרכה אישית ביסודות השיר
גב' לילך ניישטט סמ' ב'הדרכה אישיתג'14-12גילמן318
0628.1120.04הדרכה אישית ביסודות השיר
מר אייל סגלסמ' ב'הדרכה אישיתג'14-12גילמןא317
0628.1120.05הדרכה אישית ביסודות השיר
מר אייל סגלסמ' ב'הדרכה אישיתד'16-14גילמןא317
0628.1143.01תחנות-יסוד בספרות המערב ב'
ד"ר אורלי לוביןסמ' ב'שיעורא'14-12גילמן326
ג'12-10גילמן282
קורסי חובה שנה ב' (מסגרת 130)
0628.2119.01מבוא לתורת הרומאן
פרופ' מאיר שטרנברגסמ' ב'שיעורג'14-12גילמן280
ה'16-14גילמן280
0628.1136.01בעיות יסוד בתורת הספרות: מבט מפרספקטיבה קוגניטבית
פרופ' ישעיהו שןסמ' א'שיעורא'16-12גילמן304
0628.3179.01קריאה ברומאנים קנוניים
גב' תמר עמיאל האוזרסמ' א'שיעורא'18-16גילמן281
לימודי שנים ב' ו-ג' (מסגרת 128)
שיעורים סמסטר א'
0628.3070.01קריאה מקסימלית: פשר החלומות של פרויד: סיפורים מקראיים,ועוד
פרופ' מנחם פריסמ' א'שיעורב'16-14גילמן279
0628.3179.01קריאה ברומאנים קנוניים
גב' תמר עמיאל האוזרסמ' א'שיעורא'18-16גילמן281
0628.2418.01מבוא לתורת התרגום
ד"ר ניצה בן אריסמ' א'שיעורב'16-14גילמן281
0628.2398.01סדנה בתרגום פרוזה אנגלית
ד"ר ניצה בן אריסמ' א'שיעורד'18-16גילמן306
0628.2136.01הסיפור הקצר של הנרי ג'יימס
ד"ר תמר יעקבי סמ' א'שיעורב'18-16גילמןא317
0628.3418.01הגיבורה במיתוס ובאגדה בראי הפסיכואנליזה
ד"ר יעל רנןסמ' א'שיעורא'18-16גילמן307
ג'18-16גילמן307
0628.2358.01הרומאן במאה ה-19
ד"ר יעל רנןסמ' א'שיעורא'16-14גילמן281
0628.3059.01האניגמה של הארולד פינטר: עקרונות פואטיים ודימוי ביקורתי
ד"ר יעל לבואסמ' א'שיעורב'16-14גילמן361
ג'14-12גילמן362
0628.3068.01דוד פוגל: מונוגרפיה
ד"ר מיכאל גלוזמןסמ' א'שיעורג'18-16גילמן278
0628.3431.01טוני מוריסון-מונוגרפיה
ד"ר סמדר שיפמןסמ' א'שיעורב'14-12גילמן307
0628.3230.01העולם על פי גוגול וקפקא
ד"ר סמדר שיפמןסמ' א'שיעורד'14-12גילמן307
0628.2671.01דיוקן האדם כאיש צעיר: רומאן החניכה מהמאה ה-18 למאה ה-20
גב' תמר עמיאל האוזרסמ' א'שיעורג'12-10גילמן280
0628.3017.01הרומאן הפוסט-מודרניסטי
מר אייל סגלסמ' א'שיעורה'12-10גילמן307
0628.2430.01עין תחת עין: מבט נשי כאלטרנטיבה פואטית בספרות המאה ה-20
גב' תמר מריןסמ' א'שיעורב'16-14גילמן277
0628.2076.01בעיות יסוד בחקר השיח
גב' נגה בלבןסמ' א'שיעורא'12-10גילמן361
0628.3005.01אמנות הרומאן של ג'ין אוסטן
מר אייל סגלסמ' א'שיעורב'12-10גילמן361
0668.2121.01האשה והאומה בתרבות הצרפתית (1914-1930):רטוריקה והיסטוריה
פרופ' רות א עמוסיסמ' א'שו"תב'16-14ווב103
סמינריונים סמסטר א'
(ניתן לקחת כשיעור.הנחייה בדפי המידע הכלליים של החוג)
(שיעור מ.א. פתוח לתלמידי ב.א. מתקדמים)
0628.3019.01תרגום בכלי התקשורת
פרופ' גדעון טוריסמ' א'סמינרג'16-14גילמןא317
0628.4169.01המטאפורה בשפה, בספרות, באמנות ובשיח הפוליטי
פרופ' ישעיהו שןסמ' א'סמינרג'20-16גילמן455
(קורס מ.א. פתוח לתלמידי ב.א. מתקדמים)
0628.2826.01דוברים ונמענים בשיר ובסיפור
ד"ר תמר יעקבי סמ' א'סמינרב'14-12גילמןא317
(קורס מ.א. פתוח לתמידי ב.א. בממוצע 85)
0628.3077.01ייצוגי אמנות ויזואלית בטקסט הסיפרותי
ד"ר תמר יעקבי סמ' א'סמינרה'12-10גילמןא317
0628.2341.01ט.ס. אליוט
ד"ר יעל רנןסמ' א'סמינרג'16-14גילמןא319
(סמינר מ.א. פתוח לתמידי ב.א. מתקדמים)
0628.3170.01שואה וזכרון
ד"ר מיכאל גלוזמןסמ' א'סמינרג'16-14גילמן277
ה'16-14גילמן455
0628.3022.01טביעת אצבעו של המחבר:פרימו לוי, דוד גרוסמן, אורלי קסטל-בלום
ד"ר סמדר שיפמןסמ' א'סמינרב'12-10גילמן456
ד'12-10גילמן455
שיעורים סמסטר ב'
0628.2501.01ניתוח תרגומים
פרופ' גדעון טוריסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן305
(תנאי קדם: מבוא לתורת התרגום)
0628.2658.01כתוב בעתון: תקשורת ואידיאולוגיה
פרופ' טניה רינהרטסמ' ב'שיעורד'18-16גילמן144
0627.1050.01יסודות הבלשנות התיאורטית
פרופ' טניה רינהרטסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן326
ה'16-14גילמן326
0608.1115.01בין המינים : מבוא לתיאוריות פמיניסטיות עכשוויות
ד"ר אורלי לוביןסמ' ב'שיעורג'18-16גילמן223
0628.2519.01ספרות היום
סמ' ב'שיעורד'12-10גילמן282
0628.3491.01פואטיקות: פורטרטים של משוררים
גב' תמר מריןסמ' ב'שיעורה'12-10גילמן326
0628.3069.01שיח אהבה: מאפלטון עד רולאן בארת
ד"ר מיכאל גלוזמןסמ' ב'שיעורג'18-16גילמן307
0628.3045.01שירה ורדיקליות
ד"ר אהרון שבתאיסמ' ב'שיעורה'18-16גילמן279
0628.3080.01ארוס ופוליטיקה בספרות היוונית
ד"ר אהרון שבתאיסמ' ב'שיעורב'18-16גילמן279
0628.2397.01בקט המחזאי
ד"ר יעל רנןסמ' ב'שיעורא'16-14גילמן305
0628.2585.01הגרוטסקה ברומאן ובקולנוע
ד"ר יעל רנןסמ' ב'שיעורא'18-16גילמן318
ג'16-14גילמן455
0628.3042.01פוסטמודרניזם: שם זמני?
ד"ר סמדר שיפמןסמ' ב'שיעורב'12-10גילמן278
0628.3062.01פואטיקה וז'אנר: פרוזאיקונים ומשוררים כמחזאים
ד"ר סמדר שיפמןסמ' ב'שיעורד'12-10גילמן279
0628.3066.01הקומדיה של חנוך לוין
ד"ר יצחק לאורסמ' ב'שיעורג'14-12גילמן305
ה'14-12גילמן305
0628.3006.01מבוא לתיאוריה קווירית
גב' עמליה זיוסמ' ב'שיעורג'14-12גילמןא362
ה'14-12גילמןא362
0628.2660.01כתוב בעתון ב': ניתוח השיח הפוליטי והתקשורתי
ד"ר רן הכהןסמ' ב'שיעורא'16-14גילמן281
(אין חובת קדם של 'כתוב בעתון' )
0628.2591.01שירה אורבנית-מבודלר עד אבות ישורון
ד"ר חנה סוקר-שווגרסמ' ב'שיעורד'16-14גילמן305
0628.2578.01נרטיבים של כוח ועונג: קריאה בכתבי המרקיז דה סאד וזאכר-מאזיק
גב' עמליה זיוסמ' ב'שיעורג'16-14גילמן326
0628.2093.01הפואטיקה של ניידות מגדרית
גב' עמליה זיוסמ' ב'שיעורה'16-14גילמן278
0628.3054.01מטונימיה ואנאלוגיה
גב' נגה בלבןסמ' ב'שיעורא'12-10גילמן304
0628.3078.01תרגום מאמרים במדעי הרוח
פרופ' גדעון טוריסמ' ב'סדנהג'16-14גילמןא318
0628.2395.01סדנת תרגום
ד"ר רן הכהןסמ' ב'סדנהד'14-12גילמןא317
0628.2728.01סדנת תרגום
ד"ר יעל רנןסמ' ב'סדנהג'18-16גילמן278
סמניריונים סמסטר ב'
0628.4534.01חשיבה מטאפורית ואנאלוגית
פרופ' ישעיהו שןסמ' ב'סמינרג'20-16גילמן221
0628.4171.01מבנה הפוינט הסיפורי: תיאוריות של מבנה ותהליכי הבנה של הסיפור
פרופ' ישעיהו שןסמ' ב'סמינרא'16-12גילמןא319
0628.4170.01ג'ון דאן והאסכולה המטפיזית
ד"ר תמר יעקבי סמ' ב'סמינרב'14-12גילמןא317
*(קורס מ.א. פתוח גם לתלמידי ב.א. בעלי ממוצע 85)
0628.3041.01סופרות ישראליות צעירות: רונית מטלון, צרויה שלו, אלונה קמחי,ר
ד"ר סמדר שיפמןסמ' ב'סמינרב'14-12גילמן277
ד'14-12גילמן320
0628.4172.01נשים וקונפליקטים גלובאליים
ד"ר אורלי לוביןסמ' ב'סמינרב'18-16גילמן455
(סמינר מ.א. פתוח לתלמידי ב.א. באישור המרצה)
0628.3188.01סוגיות בהיסטוריה של תיאטרון
ד"ר יעל לבואסמ' ב'סמינרה'18-16גילמןא362
(באישור המרצה בלבד)
0628.3058.01המפה הסמויה: תיווך תרבותי בשדה התיאטרון בבריטניה בשנות ה-60
ד"ר יעל לבואסמ' ב'סמינרב'18-16גילמן361
ג'16-14גילמן320
0628.3444.01מחזאים אמריקניים: מאוניל עד אולבי
ד"ר יעל לבואסמ' ב'סמינרב'16-14גילמן362
ג'14-12גילמן362
0628.4119.01תרגומים ישנים וחדשים
ד"ר ניצה בן אריסמ' ב'סמינרד'18-16גילמןא317
0628.3072.01מפגשים מהסוג הרביעי
ד"ר אייל דותןסמ' ב'סמינרב'14-12גילמן456
ד'14-12גילמן456
0628.3067.01תרגום ואידאולוגיה
ד"ר ניצה בן אריסמ' ב'סמינרב'14-12גילמן361
0628.4539.01צמיחת הרומן העברי: סוגיות זאנריות, תרבותיות ופוליטיות
ד"ר מיכאל גלוזמןסמ' ב'סמינרג'16-14גילמן324
ה'16-14גילמן324
0628.3214.01ז'נה וברכט: " מה במסיכה איננו מסיכה?"
ד"ר יצחק לאורסמ' ב'סמינרג'12-10גילמןא361
ה'12-10גילמןא361
0628.3079.01הסובייקט ואי-המשכיות
ד"ר אלפנדרי עידיתסמ' ב'סמינרב'16-14גילמןא317
ד'16-14גילמןא361
לימודי תואר שני (מסגרת 620)
0628.4169.01המטאפורה בשפה, בספרות, באמנות ובשיח הפוליטי
פרופ' ישעיהו שןסמ' א'סמינרג'20-16גילמן455
0628.2826.01דוברים ונמענים בשיר ובסיפור
ד"ר תמר יעקבי סמ' א'סמינרב'14-12גילמןא317
0628.2341.01ט.ס. אליוט
ד"ר יעל רנןסמ' א'סמינרג'16-14גילמןא319
0628.4515.01סמינריון למתרגלי מבוא לסיפורת
ד"ר יעל לבואסמ' א'סמינרב'20-18גילמן455
0628.4131.01פורום תלמידי מ. א.
ד"ר תמר יעקבי סמ' א'סמינרה'14-12גילמן455
0669.4014.01מגעים בין תרבויות - מושגי יסוד
פרופ' גדעון טוריסמ' א'סמינרב'16-14גילמן450
0669.4034.01מתן שמות ובניית זהות
פרופ' גדעון טוריסמ' א'סמינרד'18-16גילמן450
0628.4131.01פורום תלמידי מ. א.
ד"ר תמר יעקבי סמ' ב'סמינרה'14-12גילמן455
(קורס שנתי. נפגשים פעם בשבועיים)
0628.4521.01סמינריון למתרגלי יסודות השיר
ד"ר תמר יעקבי סמ' ב'סמינרב'20-18גילמן455
0628.4752.01לשון, הגיון, ובידיון: אליסה בארץ הפלאות
פרופ' מאיר שטרנברגסמ' ב'סמינרג'18-16גילמן319
0628.4170.01ג'ון דאן והאסכולה המטפיזית
ד"ר תמר יעקבי סמ' ב'סמינרב'14-12גילמןא317
0628.4172.01נשים וקונפליקטים גלובאליים
ד"ר אורלי לוביןסמ' ב'סמינרב'18-16גילמן455
0669.4078.01מגעים בין תרבויות - מקרים לדוגמה
פרופ' גדעון טוריסמ' ב'סמינרד'18-16גילמן260
0628.5000.01סדנה א' בפרוזה
מר יובל שמעוניסמ' א'סדנהד'16-14רוזנברג206
0628.5000.02סדנה א' בפרוזה
ד"ר דרור בורשטייןסמ' א'סדנהד'16-14רוזנברג106
0628.5003.02סדנה א' בפרוזה
גב' יהודית קצירסמ' ב'סדנהג'14-12גילמן277
0628.5003.01סדנה א' בפרוזה
גב' אורלי קסטל-בלוםסמ' ב'סדנהג'14-12גילמן455
0628.5000.21אטיוד א' בסיפורת
פרופ' מנחם פריסמ' ב'סדנהב'16-14רוזנברג207
0628.5003.01סדנה א' בפרוזה
גב' אורלי קסטל-בלוםסמ' ב'ס'ב'15-14
0628.5003.02סדנה א' בפרוזה
גב' יהודית קצירסמ' ב'ס'ב'15-14