קורסי החוג לתלמוד - תואר שני בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

לימודי התואר השני

לימודי התואר השני
0682.4004.01ספרות חז"ל - מקור היסטורי ?
ד"ר ורד נועםשנתיסמינרא'10-8רוזנברג206
0682.4005.01"מפני תיקון העולם" - עיונים בגיטין פרק ד (חלק א)
פרופ' מרדכי פרידמןסמ' א'סמינרא'12-10רוזנברג206
0682.4005.02"מפני תיקון העולם" - עיונים בגיטין פרק ד,ה (חלק ב)
פרופ' מרדכי פרידמןסמ' ב'סמינרא'12-10רוזנברג206
0682.4006.01משפט ויושר - סוגיות מסדר נזיקין
ד"ר דוד זפרניסמ' א'סמינרא'14-12רוזנברג206
0682.4007.01אבות נזיקין - סוגיות מסדר נזיקין
ד"ר דוד זפרניסמ' ב'סמינרא'14-12רוזנברג206
0682.4028.01סוגיות נבחרות במסכת שבת ועירובין (חלק א)
פרופ' נח עמינוחסמ' א'סמינרא'18-16רוזנברג206
0682.4026.01סוגיות נבחרות במסכת שבת ועירובין (חלק א)
פרופ' נח עמינוחסמ' ב'סמינרא'18-16רוזנברג206
0682.4020.01מעל קנאה ומאגיה - הסוטה בין מקרא להלכה
ד"ר ורד נועםסמ' א'סמינרג'10-8רוזנברג206
0682.3080.01אשת יפת תואר - בין מקרא להלכה
ד"ר ורד נועםסמ' ב'סמינרג'10-8רוזנברג206