קורסי החוג לפילוסופיה יהודית, תלמוד וקבלה בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

מדור א': ההגות היהודית בעת העתיקה - 120

מדור ב': עולמם של חכמים: הלכה ואגדה - מסגרת 682

מדור ג': הפילוסופיה היהודית בימי הביניים - מסגרת 122

מדור ד': חסידות וקבלה - מסגרת 124

מדור ה': המחשבה היהודית בעת החדשה - מסגרת 126

תוכנית לתואר שני- מסגרת 620

פילוסופיה יהודית, תלמוד וקבלה **
מדור א': ההגות היהודית בעת העתיקה - 120
0682.2075.01התנאים - ספרותם ועולמם
ד"ר ורד נועםסמ' א'שיעורג'12-10גילמן326
0682.2076.01האמוראים - ספרותם ועולמם
ד"ר ורד נועםסמ' ב'שיעורג'12-10גילמן220
0616.5102.01חכם, רשע והאישה - על זהות ומהות בספרות חז"ל
גב' נועה דולב-ישראלישנתיתרגילא'12-10רוזנברג001
0616.5105.01התהוות הנצרות הקדומה: ישו ותנועתו
ד"ר מיכאל מאךסמ' א'שיעורד'14-12גילמן304
0616.5106.01התהוות הנצרות הקדומה: פאולוס ומבנה הכנסיה הקדומה
ד"ר מיכאל מאךסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן304
0682.2070.01מחלוקות פוליטיות וזרמים דתיים בעולמם של חז"ל - חלק א'
ד"ר ורד נועםסמ' א'שיעורא'12-10גילמן278
0682.2077.01מחלוקות פוליטיות וזרמים דתיים בעולמם של חז"ל - חלק ב'
ד"ר ורד נועםסמ' ב'שיעורא'12-10רוזנברג205
0682.1175.01מעמד האישה והנישואין בהלכה ובאגדה
פרופ' מ"ע פרידמןסמ' א'שיעורג'12-10רוזנברג001
0682.2264.01אישות, גירושין והמשפחה בהלכה ובאגדה
פרופ' מ"ע פרידמןסמ' ב'שיעורג'12-10רוזנברג001
0616.3600.01פולקלור, הומור ופנטזיה בספרות חז"ל
ד"ר גדעון בוהקסמ' א'סמינרא'18-16רוזנברג104
ג'18-16רוזנברג104
0616.3102.01רה-מיתולוגיזציה של היהדות: האפוקליפטיקה היהודית הקדומה
ד"ר מיכאל מאךסמ' א'סמינרג'12-10רוזנברג104
ד'12-10רוזנברג104
0616.3600.01פולקלור, הומור ופנטזיה בספרות חז"ל
ד"ר גדעון בוהקסמ' א'סמינרא'18-16רוזנברג104
ג'18-16רוזנברג104
0616.3102.01רה-מיתולוגיזציה של היהדות: האפוקליפטיקה היהודית הקדומה
ד"ר מיכאל מאךסמ' א'סמינרג'12-10רוזנברג104
ד'12-10רוזנברג104
0616.4106.01משיכה ורתיעה מן האשה בספרות יהודית קדם-רבנית*
ד"ר מיכאל מאךשנתיסמינרג'10-8רוזנברג207
0616.4110.01הפילוסופיה של הטוהרה והטומאה*
פרופ' איתמר גרינולדשנתיסמינרד'18-16רוזנברג104
מדור ב': עולמם של חכמים: הלכה ואגדה - מסגרת 682
0682.2075.01התנאים - ספרותם ועולמם
ד"ר ורד נועםסמ' א'שיעורג'12-10גילמן326
0682.2076.01האמוראים - ספרותם ועולמם
ד"ר ורד נועםסמ' ב'שיעורג'12-10גילמן220
0682.1175.01מעמד האישה והנישואין בהלכה ובאגדה
פרופ' מ"ע פרידמןסמ' א'שיעורג'12-10רוזנברג001
0682.2264.01אישות, גירושין והמשפחה בהלכה ובאגדה
פרופ' מ"ע פרידמןסמ' ב'שיעורג'12-10רוזנברג001
0682.2070.01מחלוקות פוליטיות וזרמים דתיים בעולמם של חז"ל - חלק א'
ד"ר ורד נועםסמ' א'שיעורא'12-10גילמן278
0682.2077.01מחלוקות פוליטיות וזרמים דתיים בעולמם של חז"ל - חלק ב'
ד"ר ורד נועםסמ' ב'שיעורא'12-10רוזנברג205
0682.1194.01מבוא לספרות חכמי פרובנס
ד"ר דוד זפרניסמ' א'שיעורא'16-14רוזנברג106
0682.1178.01מבוא לסידור התפילה
ד"ר דוד זפרניסמ' ב'שיעורא'16-14רוזנברג106
0616.3600.01פולקלור, הומור ופנטזיה בספרות חז"ל
ד"ר גדעון בוהקסמ' א'סמינרא'18-16רוזנברג104
ג'18-16רוזנברג104
0682.4020.01מעל קנאה ומאגיה - הסוטה בין מקרא להלכה
ד"ר ורד נועםסמ' א'סמינרג'10-8רוזנברג206
0682.3080.01אשת יפת תואר - בין מקרא להלכה
ד"ר ורד נועםסמ' ב'סמינרג'10-8רוזנברג206
0616.3600.01פולקלור, הומור ופנטזיה בספרות חז"ל
ד"ר גדעון בוהקסמ' א'סמינרא'18-16רוזנברג104
ג'18-16רוזנברג104
מדור ג': הפילוסופיה היהודית בימי הביניים - מסגרת 122
0616.1200.01מבוא לפילוסופיה היהודית של ימה"ב
פרופ' שרה קליין ברסלביסמ' א'שיעורב'18-16רוזנברג002
ד'18-16רוזנברג002
0616.1215.01קריאה במורה נבוכים
ד"ר מנחם לורברבוים סמ' א'שיעורד'14-12גילמן326
סמ' ב'ד'14-12גילמן281
0616.2201.01פירושי הרלב"ג לנסים במקרא
פרופ' שרה קליין ברסלביסמ' א'שיעורב'16-14רוזנברג211
0616.2206.01פירוש אבן תיבון למעשה מרכבה
גב' רבקה קנלרסמ' ב'שיעורב'14-12רוזנברג105
ה'14-12רוזנברג105
0616.3225.01הדמיון התיאולוגי-פוליטי אצל הרמב"ם, הובס ושפינוזה*
ד"ר מנחם לורברבוים שנתיסמינרג'14-12רוזנברג206
ג'14-12רוזנברג206
0616.4231.01תפיסת הנבואה של ר' יהודה הלוי*
ד"ר מנחם לורברבוים סמ' א'סמינרג'12-10גילמן306
0612.4231.01תפיסת הנבואה של ר' יהודה הלוי
ד"ר מנחם לורברבוים סמ' ב'סמינרג'12-10גילמן307
0659.7001.01בעיית השכל במאה ה- יג' (שנתי)
ד"ר יוסף שורץשנתיסמינרג'12-10גילמן324
מדור ד': חסידות וקבלה - מסגרת 124
0616.1318.01מבוא לקבלה - חלק א'
ד"ר יורם יעקובסוןסמ' א'שיעורה'14-12גילמן144
0616.1304.01מבוא לקבלה - חלק ב'
ד"ר יורם יעקובסוןסמ' ב'שיעורה'14-12גילמן281
0616.1316.01קריאה בספר הזוהר
ד"ר יורם יעקובסוןסמ' ב'שיעורג'16-14גילמן281
ה'16-14גילמן281
0616.1316.02קריאה בספר הזוהר
גב' נטע סובולסמ' ב'שיעורא'20-18גילמן278
ג'20-18גילמן278
0616.2322.01שדה התפוחים הקדושים - השבת בקבלה ובחסידות
מר גד שגיבסמ' א'שיעורא'18-16רוזנברג103
0616.2363.01מלך, בן מלך ובתולה - קריאה בטקסטים חסידיים
מר גד שגיבסמ' ב'שיעורא'18-16רוזנברג106
0616.2364.01סודות מן הגורן - ספרות האידרות הזוהרית בראי קבלת צפת
גב' נטע סובולסמ' א'שיעורא'20-18רוזנברג104
ג'20-18רוזנברג104
0616.2366.01שורשי המיסטיקה היהודית בעת העתיקה
ד"ר מיכאל מאךסמ' ב'שיעורד'12-10גילמן326
0616.4312.01קריאה בספר "מערכת האלוהות"*
ד"ר יורם יעקובסוןסמ' א'סמינרג'16-14רוזנברג209
ה'16-14רוזנברג209
0616.4314.01עיונים בחסידות גור*
ד"ר יורם יעקובסוןשנתיסמינרג'14-12רוזנברג104
0616.4307.01מיסטיקה ומאגיה אצל ר"י דמן עכו*
ד"ר עמוס גולדרייךסמ' ב'סמינרה'20-16רוזנברג104
0616.4316.01תיקוני הזוהר*
ד"ר עמוס גולדרייךסמ' ב'סמינרב'14-12רוזנברג107
ה'14-12רוזנברג107
0659.7005.01מרויכלין לוכטר: הקבלה הנוצרית במאות טז-יז
ד"ר יוסף שורץסמ' ב'סמינרב'12-10גילמןא361
מדור ה': המחשבה היהודית בעת החדשה - מסגרת 126
0616.1402.01מהי יהדות ומי הם היהודים - מבוא להגות היהודית ח"א
ד"ר רון מרגוליןסמ' א'שיעורא'14-12גילמן282
0616.1408.01מהי יהדות ומי הם היהודים - מבוא להגות היהודית ח"ב
ד"ר רון מרגוליןסמ' ב'שיעורא'14-12רוזנברג001
0616.1407.01הקולמוס והמעדר: תבונה וטבע אצל שפינוזה וא"ד גורדון
מר יובל ג'ובניסמ' א'שיעורב'16-14רוזנברג002
ד'16-14רוזנברג002
0616.2408.01ריחוק וקירבה: על התפישה היהודית של הקורבן
מר אסף שגיבסמ' א'שיעורב'20-18רוזנברג104
0616.2409.01משה - פירר או מנהיג? פרויד ובובר על משה
ד"ר מיכאל מאךסמ' ב'שיעורג'12-10רוזנברג104
0677.2031.01צמיחת היהדות המודרנית משבתי צבי עד חכמת ישראל
ד"ר שלום רצביסמ' א'תרגילג'14-12גילמן305
ה'14-12גילמן305
0618.2922.01האמת שמבעד לערפל: ביקורת הדת של שפינוזה
מר יובל ג'ובניסמ' ב'שיעורג'12-10גילמן280
0662.2035.01היהודי המדומה: המיתוס של היהודי אצל ניטשה ואצל ז'.-פ. סארטר
מר אלי שיינפלד סמ' ב'שיעורא'18-16גילמן278
0616.4402.01קדושת הארץ וחילונה - מן החסידות לציונות*
ד"ר רון מרגוליןשנתיסמינרג'10-8רוזנברג205
0677.4013.01פרוטסטנטים, קתולים ויהודים -זרמים ותנועות דתיות ביהדות ארה"ב
ד"ר שלום רצבישנתיסמינרה'12-10גילמן323
0677.3020.01הילכו שניים יחדיו? ציונות ודת
ד"ר שלום רצביסמ' ב'סמינרג'14-12רוזנברג102
ה'14-12רוזנברג102
מכינה לתלמוד - חובה לכל תלמידי החוג הנרשמים לחוג החל
0682.1196.01המקרא בראי התלמוד - מכינה לתלמוד *
מר דוד יחזקאלסמ' א'תרגילב'18-16רוזנברג104
0682.1198.01קריאה בסדר נשים - מכינה לתלמוד
מר דוד יחזקאלסמ' ב'תרגילג'18-16רוזנברג206
0682.1199.01קריאה בסדר נזיקין - מכינה לתלמוד
מר דוד יחזקאלסמ' ב'תרגילג'20-18רוזנברג206
תוכנית לתואר שני- מסגרת 620
0616.4111.01שדים וגירושי שדים בעולם היהודי
ד"ר גדעון בוהקשנתיסמינרג'14-12רוזנברג205
0616.4113.01מורים, מחנכים וחינוך ביהדות
פרופ' איתמר גרינולדשנתיסמינרג'14-12גילמן261
0616.4110.01הפילוסופיה של הטוהרה והטומאה*
פרופ' איתמר גרינולדשנתיסמינרד'18-16רוזנברג104
0616.4106.01משיכה ורתיעה מן האשה בספרות יהודית קדם-רבנית*
ד"ר מיכאל מאךשנתיסמינרג'10-8רוזנברג207
0682.4020.01מעל קנאה ומאגיה - הסוטה בין מקרא להלכה
ד"ר ורד נועםסמ' א'סמינרג'10-8רוזנברג206
0682.3080.01אשת יפת תואר - בין מקרא להלכה
ד"ר ורד נועםסמ' ב'סמינרג'10-8רוזנברג206
0682.4004.01ספרות חז"ל - מקור היסטורי ?
ד"ר ורד נועםשנתיסמינרא'10-8רוזנברג206
0616.4231.01תפיסת הנבואה של ר' יהודה הלוי*
ד"ר מנחם לורברבוים סמ' א'סמינרג'12-10גילמן306
סמ' ב'ג'12-10
0659.7005.01מרויכלין לוכטר: הקבלה הנוצרית במאות טז-יז
ד"ר יוסף שורץסמ' ב'סמינרב'12-10גילמןא361
0659.7004.01מדע, עולם וטקסט במאה ה- יב' (שנתי)
ד"ר יוסף שורץשנתיסמינרג'10-8גילמןא319
0616.4314.01עיונים בחסידות גור*
ד"ר יורם יעקובסוןשנתיסמינרג'14-12רוזנברג104
0616.4316.01תיקוני הזוהר*
ד"ר עמוס גולדרייךסמ' ב'סמינרב'14-12רוזנברג107
ה'14-12רוזנברג107
0616.4307.01מיסטיקה ומאגיה אצל ר"י דמן עכו*
ד"ר עמוס גולדרייךסמ' ב'סמינרה'20-16רוזנברג104
0659.7005.01מרויכלין לוכטר: הקבלה הנוצרית במאות טז-יז
ד"ר יוסף שורץסמ' ב'סמינרב'12-10גילמןא361
0616.4402.01קדושת הארץ וחילונה - מן החסידות לציונות*
ד"ר רון מרגוליןשנתיסמינרג'10-8רוזנברג205
0616.4403.01הפילוסופיה הדיאלוגית של מרטין בובר*
ד"ר רון מרגוליןשנתיסמינרג'14-12רוזנברג207
0677.4850.01גלות וגאולה בהיסטוריוגרפיה ובהגות היהודית מאז גירוש ספרד
ד"ר שלום רצביסמ' א'סמינרג'12-10רוזנברג002
0677.4013.01פרוטסטנטים, קתולים ויהודים -זרמים ותנועות דתיות ביהדות ארה"ב
ד"ר שלום רצבישנתיסמינרה'12-10גילמן323
0659.7005.01מרויכלין לוכטר: הקבלה הנוצרית במאות טז-יז
ד"ר יוסף שורץסמ' ב'סמינרב'12-10גילמןא361