בחינות החוג ללימודים קלאסיים בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
רומית למתחיליםפרופ רחל בירנבאום 24/01/20058:0004/03/20058:00
רומית למתקדמיםד"ר אשר הופר 24/01/20058:0004/03/20058:00
בחינת בקיאות - יוונית הדרכה אישית24/01/200512:3025/02/20059:00
המחזה "אלקסטיס" לאוריפידספרופ נטע זגגי 27/01/200512:30בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
לשון יוונית למתחיליםד"ר רחל אברמוביץ 30/01/20058:0018/03/20058:00
מבחר משירת הוראטיוספרופ רחל בירנבאום 03/02/20059:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
מבוא לארכיאולוגיה קלאסיתפרופ משה פישר 03/02/200512:3023/03/200518:00
מבוא לספרות היוונית הקלאסיתפרופ מרגלית פינקלברג 03/02/200516:0008/04/20059:00
השלטון הרומי בארץ ישראלד"ר אלה קושניר שטיין 06/02/200512:3015/04/20059:00
מבוא לתרבות המערב : אמנות רומאפרופ משה פישר 13/02/20059:0001/04/20059:00
קריאה בתוקידידסד"ר רחל אברמוביץ 13/02/20059:0020/05/20059:00
מטבעות וכסף בעת העתיקהד"ר אלה קושניר שטיין 16/02/20059:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
בחינת בקיאות - רומית הדרכה אישית18/02/20059:0001/06/200518:00

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
רומית למתחיליםפרופ רחל בירנבאום 06/06/20059:0010/07/20059:00
רומית למתקדמיםד"ר אשר הופר 06/06/20059:0010/07/20059:00
בחינת בקיאות - יוונית הדרכה אישית06/06/200512:3010/07/200512:30
טקיטוספרופ דוד וייסרט 09/06/200512:30בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
לשון יוונית למתחיליםד"ר רחל אברמוביץ 14/06/20059:0018/07/20059:00
לשון יוונית למתקדמיםגב נאוה כהן 14/06/20059:0018/07/20059:00
מבוא לספרות רומיתד"ר אשר הופר 19/06/20059:0024/07/20059:00
שירת האהבה הרומיתד"ר אשר הופר 19/06/20059:0021/07/200512:30
הסטירה הרומיתפרופ רחל בירנבאום 20/06/200516:0025/07/200512:30
מבוא למיתולוגיה יווניתפרופ מרגלית פינקלברג 23/06/200516:0022/07/20059:00
מועדים מיוחדיםבחינת בית
או עבודה
26/06/20059:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
אזרחים,נשים ועבדים באתונהד"ר רחל אברמוביץ 28/06/20059:0001/08/200512:30
ליוויוספרופ יונתן פרייס 28/06/200512:30בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
ארכיאולוגיה של א"י בתקופה ההלניסטית והרומיתפרופ משה פישר 30/06/200512:3005/08/20059:00
קריאה בהומרוספרופ נטע זגגי 30/06/200512:3031/07/200512:30
שירת המשתה ביוון העתיקה - בחינה בע"פפרופ נטע זגגי מועד א': הבחינה תתקיים בע"פ ב- 7.7.05 בשעה 10:00
מועד ב': ב- 31.7.05 הבחינה תתקיים בע"פ בשעה 10:00
ידיעה ומדע בפילוסופיה יוונית - בחינת ביתגב אורנה הררי03/07/20059:0007/08/20059:00
בחינת בקיאות - רומית הדרכה אישית05/07/200512:30בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה