בחינות החוג לשפה וספרות ערבית בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
מבחן מכינה + מועדים מיוחדיםמורי החוג17/12/20049:0025/02/20059:00
עיון וקריאה באלפג'ד"ר קמילה אדנג24/01/200512:3002/03/200518:00
דקדוק א'גב' מילה ניישטדט25/01/20059:0004/03/20059:00
תרגיל בטכסטים ספרותיים קלאסייםמר איאד זידאן 26/01/200512:3011/03/20059:00
דקדוק ב'ד"ר ישי פלד30/01/20059:0018/03/20059:00
שירה ערבית קלאסיתד"ר איברהים גריס , פרופ יוסף סדן 31/01/20059:00בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
סיפורי "כלילה ודמנה"מר איאד זידאן 02/02/20059:0030/03/200518:00
ז'אנרים אמנותיים קלאסייםד"ר איברהים גריס06/02/200512:3001/04/20059:00
תרגום טקסטים ספרותייםד"ר מחמוד כיאל08/02/200512:3006/04/200518:00
בחינת כניסה - מועד מיוחדבחינת בית
או עבודה
09/02/200516:0001/05/20059:00
מושגי יסוד באסלאםפרופ אורי רובין 09/02/200516:0008/04/20059:00
בחינת כניסה - מועד מיוחדבחינת בית
או עבודה
11/02/20059:0001/05/20059:00
שירת המהג'רד"ר סלימן גובראן 11/02/20059:0013/04/200518:00
תרגיל למושגי יסוד באסלאםד"ר עליזה שניצר13/02/20059:0015/04/20059:00
סיפורת מודרניתד"ר מחמוד כיאל15/02/20059:0025/05/200518:00
מבוא לקוראןפרופ אורי רובין , ד"ר עליזה שניצר17/02/200516:0018/05/200518:00
תיאור מאלטה של שדיאקד"ר סלימן גובראן 18/02/20059:0020/05/20059:00

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
דקדוק א'מר מאדי קבלאן07/06/20059:0010/07/20059:00
שירה מודרניתד"ר סלימן גובראן 08/06/200512:3011/07/200512:30
שירה ערבית קלאסיתד"ר איברהים גריס , פרופ יוסף סדן 09/06/20059:0012/07/20059:00
דקדוק ב'מר מאדי קבלאן , גב' מילנה ניישטדט14/06/20059:0014/07/20059:00
ז'אנרים אמנותיים קלאסייםמר איאד זידאן15/06/200512:3017/07/200512:30
אלף לילה ולילהפרופ יוסף סדן 16/06/200512:3018/07/200512:30
תרגיל בטכסטים ספרותיים קלאסייםמר איאד זידאן 17/06/20059:0019/07/20059:00
ערבית שימושיתמר מאדי קבלאן 19/06/20059:0024/07/20059:00
שירה שיעיתד"ר חאלד סידאוי 21/06/200512:3021/07/200512:30
תרגיל בטכסטים ספרותיים מודרנייםד"ר מחמוד כיאל23/06/200512:3027/07/20059:00
עיון וקריאה בכתאב אלבדא ואלתאריח'ד"ר קמילה אדנג 24/06/20059:0001/08/20059:00
מבוא לספרות ערבית מודרניתד"ר מחמוד גנאים 26/06/200516:0031/07/200512:30
תרגיל בטכסטים דתיים הסטוריוגרפייםד"ר עליזה שניצר28/06/20059:0003/08/20059:00
סופרות ערביותד"ר מחמוד גנאים 30/06/200512:30בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
תרגיל לתולדות הספרות המודרניתגב דורית גוטספלד 03/07/20059:0007/08/20059:00
תרגום טקסטים עיונייםד"ר מחמוד כיאל04/07/200512:3007/08/20059:00
סוגיות בפרשנות הקוראןד"ר עליזה שניצר05/07/200512:3028/07/20059:00
בחינת כניסהבחינת בית
או עבודה
14/07/20059:0005/09/20059:00