קורסי לימודים פקולטטיים בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

קורסים פנורמיים

החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
0671.1045.01מבוא לתרבות מצריים העתיקה
ד"ר ונטורה רפאלסמ' א'שיעורא'10-8גילמן223
0671.1001.02הארכיאולוגיה מהי?
ד"ר בונימוביץ שלמהסמ' ב'שיעורא'12-10גילמן223
קורסים פנורמיים
(מסגרת 777)
0671.1043.01מבוא לתולדות המזרח התיכון הקדום: היסטוריה ותולדות הכתב
ד"ר כהן יורםסמ' א'שיעורג'16-14גילמן282
החוג לגיאוגרפיה ולסביבת האדם
החוג לבלשנות
0627.1010.01מבוא לבלשנות
ד"ר טל סילוניסמ' א'שיעורה'16-14ווב001
0691.3588.01גיאוגרפיה עירונית-היסטורית של ירושלים
פרופ' גדעון ביגרסמ' א'שו"תא'16-14יד אבנר 305
0691.3589.01גיאוגרפיה של ארצות הים התיכון
פרופ' גדעון ביגרסמ' ב'שו"תד'12-10יד אבנר 013
החוג להיסטוריה
0621.1187.01מבוא להיסטוריה של נשים ומגדר בעידן המודרני 1700-2004
פרופ' בלהה מלמןסמ' א'שיעורא'12-10גילמן144
0621.1079.01ארה"ב בעידן המודרני 1865-1945
פרופ' אייל נווהסמ' א'שיעורג'18-16גילמן144
0621.1542.01תולדות הנצרות 1350-2004
פרופ' דוד כ"ץסמ' ב'שיעורה'18-16גילמן144
החוג להיסטוריה של עם ישראל
0677.1061.01היהודים בעולם הנוצרי בימה"ב (עד מסעי הצלב)
פרופ' גרמי כהןסמ' א'שיעורא'14-12גילמן281
0677.1085.01התנ"ך בתרבות היהודית - מהבאור של מנדלסון עד היום
פרופ' יעקב שביטסמ' א'שיעורב'18-16גילמן304
0677.1084.01מאחורי "ישראל הראשונה": שסעים במדינה היהודית 1977-1959
ד"ר ירון צורסמ' ב'שיעורג'16-14גילמן280
התכנית ללימודי נשים ומיגדר
0608.1110.01מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים
ד"ר מירי רוזמריןסמ' ב'שיעורה'16-14גילמן223
0608.1115.01בין המינים : מבוא לתיאוריות פמיניסטיות עכשוויות
ד"ר אורלי לוביןסמ' ב'שיעורג'18-16גילמן223
החוג ללימודים קלאסים
0672.1401.01מבוא לארכיאולוגיה קלאסית
פרופ' משה פישרסמ' א'שיעורב'16-14גילמן278
0672.1109.01מבוא למיתולוגיה יוונית
פרופ' פינקלברג מרגליתסמ' ב'שיעורב'14-12גילמן144
החוג ללשון העברית וללשונות השמיות
0614.1108.01הלשון העברית לתקופותיה
ד"ר חיים כהןסמ' א'שיעורא'18-16גילמן326
0624.1348.01מפת שפות העולם
ד"ר ברוך פודולסקיסמ' א'שיעורב'16-14גילמן304
0624.4331.01לשונות וכתבים במרחב השמי
ד"ר ברוך פודולסקיסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן280
החוג ללימודי מזרח אסיה
0687.2096.01"הבודהיזם המשוגע" הזן בודהיזם הסיני והיפני
פרופ' יעקב רזסמ' ב'שיעורב'12-10גילמן144
החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה
0638.1104.01מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
ד"ר מאיר ליטבקסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן223
0638.2277.01מנהיגים ומנהיגות בעולם הערבי
פרופ' אייל זיסרסמ' א'שיעורא'18-16גילמן223
החוג למקרא
0612.1286.01מעשה בראשית ומיתוס הבריאה
פרופ' אד גרינשטייןסמ' א'שיעורד'14-12רוזנברג001
0612.1288.01נביאים קוראים בתנ"ך - סיפורי הבריאה, יציאת מצרים והאבות בפרת
ד"ר מאירה פוליאקסמ' ב'שיעורב'12-10גילמן281
החוג לספרות עברית
0615.2499.01סיפורי אהבים של ש"י עגנון
פרופ' חנה נוהסמ' א'שו"תד'14-12גילמן144
0615.2240.01אלף סיפור וסיפור: הסיפור האומנותי בימי הביניים
פרופ' טובה רוזןסמ' ב'שו"תב'20-18גילמן282
החוג לפילוסופיה
0618.1037.01מבוא למטאפיסיקה ולתורת ההכרה
ד"ר ירון סנדרוביץסמ' א'שיעורב'18-16גילמן223
0618.2919.01צדק חברתי במדינת הרווחה
פרופ' יעל תמירסמ' ב'שיעורה'12-10גילמן280
0618.1018.02מבוא לתורת המוסר
ד"ר מירי רוזמריןסמ' ב'שיעורא'20-18גילמן144
החוג לפילוסופיה יהודית, תלמוד וקבלה
0616.1402.01מהי יהדות ומי הם היהודים - מבוא להגות היהודית ח"א
ד"ר רון מרגוליןסמ' א'שיעורא'14-12גילמן282
0616.1318.01מבוא לקבלה - חלק א'
ד"ר יורם יעקובסוןסמ' א'שיעורה'14-12גילמן144
0682.2070.01מחלוקות פוליטיות וזרמים דתיים בעולמם של חז"ל - חלק א'
ד"ר ורד נועםסמ' א'שיעורא'12-10גילמן278
0682.2264.01אישות, גירושין והמשפחה בהלכה ובאגדה
פרופ' מ"ע פרידמןסמ' ב'שיעורג'12-10רוזנברג001
החוג לצרפתית
0668.1250.01תרבות צרפת מימי הביניים ועד המהפכה הצרפתית**
ד"ר מישל קאהןסמ' א'שיעורב'16-14ווב001
0668.1252.01תרבות צרפת מהמהפכה הצרפתית ועד ימינו**
ד"ר דניס שרביטסמ' ב'שיעורג'16-14ווב001
החוג לשפה וספרות ערבית
0623.2309.01פנורמי-אלף לילה ולילה
פרופ' יוסף סדןסמ' ב'שיעורג'18-16ווב102
החוג לתורת הספרות הכללית
0628.2658.01כתוב בעתון: תקשורת ואידיאולוגיה
פרופ' טניה רינהרטסמ' ב'שיעורד'18-16גילמן144
0628.2519.01ספרות היום
סמ' ב'שיעורד'12-10גילמן282
תוכנית הלימודים הכלליים והבין-תחומיים
0662.1453.01המילים ככישוף והכישוף שבמילים: גלגמש אחיו וכל השאר
גב' שפרה שמואלביץ סמ' א'שיעורב'14-12גילמן281
0662.1267.01חברה ומשטר בישראל
ד"ר בועז שפירא סמ' ב'שיעורג'10-8גילמן326
0662.2019.01הגנום היהודי - התופעה היהודית בהיסטוריה
פרופ' יגאל עילם סמ' ב'שיעורב'18-16גילמן282