קורסי החוג להיסטוריה של עם ישראל בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

לימודי התואר הראשון

לימודי ליבה - סמסטר א'

לימודי ליבה - סמסטר ב'

לימודי התמחות - סמסטר א'

לימודי התמחות - סמסטר ב'

לימודי התואר השני

לימודי התואר הראשון
לימודי ליבה - סמסטר א'
תרגיל בסיסי - מסגרת 140.141
0677.1058.01ארון הספרים היהודי-מקורות לחקר תולדות ישראל
פרופ' דוד אסףסמ' א'תרגילא'18-16גילמן305
ד'18-16גילמן305
העת העתיקה - מסגרת 120,121
0677.1052.01תולדות עם ישראל בין מלוכה לגלות
פרופ' נאמן נדבסמ' א'שיעורב'12-10גילמן279
ד'12-10גילמן281
0677.1077.01הצלב בארץ הקודש: התקופה הביזאנטית (חלק א' 395-284 לסה"נ)
ד"ר יובל שחרסמ' א'שיעורא'16-14גילמן280
ימי הביניים - מסגרת 130,131
0677.1061.01היהודים בעולם הנוצרי בימה"ב (עד מסעי הצלב)
פרופ' גרמי כהןסמ' א'שיעורא'14-12גילמן281
0677.1080.01המאבק בין המינים בקהילות היהודיות בימה"ב
ד"ר שמחה גולדיןסמ' א'שיעורב'16-14גילמן280
0662.1118.01התרבות היהודית באיטליה על רקע הקונטר-ריפורמציה והמעבר
ד"ר רוני ויינשטיין סמ' א'שיעורה'14-12גילמןא362
העת החדשה - מסגרת 140,141
0615.2401.01הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות - מבוא היסטורי
פרופ' אבנר הולצמןסמ' א'שיעורב'12-10רוזנברג001
ה'12-10רוזנברג001
0662.1290.01ישראל, ארה"ב ויהדות אמריקה במבט משווה
פרופ' אייל נווהסמ' א'שיעורב'20-18
0677.1081.01ישראל בעמים, יהודים וישראלים מול האנטישמיות והשואה
פרופ' דינה פורתסמ' א'שיעורד'14-12
0677.1083.01מאחורי "ישראל הראשונה": שסעים במדינה היהודית 1959-1948
ד"ר ירון צורסמ' א'שיעורג'18-16רוזנברג002
0677.1085.01התנ"ך בתרבות היהודית - מהבאור של מנדלסון עד היום
פרופ' יעקב שביטסמ' א'שיעורב'18-16גילמן304
לימודי ליבה - סמסטר ב'
תרגיל בסיסי - מסגרת 140,141
0677.1058.02ארון הספרים היהודי - מקורות לחקר תולדות ישראל
פרופ' אלחנן ריינרסמ' ב'תרגילב'12-10רוזנברג105
ד'12-10רוזנברג102
0677.1059.01העולם היהודי בעת החדשה 1881 - 1948
ד"ר ירון צורסמ' ב'תרגילג'18-16רוזנברג102
ה'18-16רוזנברג102
העת העתיקה - מסגרת 120,121
0677.1076.01מגלות לגאולה - יהודה והיהודים תחת שלטון בבל ופרס
ד"ר עודד ליפשיץסמ' ב'שיעורא'14-12גילמן278
ד'14-12גילמן279
0677.1078.01הצלב בארץ הקודש: התקופה הביזאנטית (חלק ב' 639-395 לסה"נ)
ד"ר יובל שחרסמ' ב'שיעורא'16-14גילמן280
ימי הביניים - מסגרת 130,131
0677.1089.01תולדות היהודים במזרח התיכון מצמיחת האיסלאם עד לנפילת החליפו
ד"ר יורם ארדרסמ' ב'שיעורג'16-14גילמן317
0677.1090.01היישוב היהודי בארץ ישראל מ-634-1099
ד"ר יורם ארדרסמ' ב'שיעורה'16-14גילמן317
0677.1062.01היהודים בעולם הנוצרי בימה"ב (ממסעי הצלב ואילך)
ד"ר שמחה גולדיןסמ' ב'שיעורב'12-10גילמן326
0677.1092.01ארץ ישראל בתקופת השלטון העות'מאני: מאות ט"ז-י"ז
ד"ר רות למדןסמ' ב'שיעורא'14-12גילמן280
העת החדשה - מסגרת 140,141
0662.1291.01ישראל, ארה"ב ויהדות אמריקה במבט משווה
פרופ' אייל נווהסמ' ב'שיעורב'20-18גילמן279
0677.1082.01השואה, "הפתרון הסופי" ותגובת יהודי אירופה, 1933-1945
פרופ' דינה פורתסמ' ב'שיעורד'14-12ווב001
0677.1084.01מאחורי "ישראל הראשונה": שסעים במדינה היהודית 1977-1959
ד"ר ירון צורסמ' ב'שיעורג'16-14גילמן280
0677.1086.01"עמוד האש": היסטוריה, תיעוד והמאבק על הזיכרון
פרופ' יעקב שביטסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן278
לימודי התמחות - סמסטר א'
העת העתיקה - מסגרת 120,121
0677.2015.01מרד בר-כוכבא
פרופ' אהרן אופנהיימר סמ' א'תרגילב'20-18גילמן323
ה'20-18גילמן323
0677.2017.01ארכיאולוגיה, מקרא ומה שביניהם:תרגיל מתודי בתקופת המקרא
ד"ר עודד ליפשיץסמ' א'תרגילא'14-12גילמן362
ד'14-12גילמן362
0677.2026.01ישראל וארם: קשרים פוליטיים,תרבותיים ודתיים(1112-332 לפסה"נ)
פרופ' צדוק רןסמ' א'תרגילב'14-12רוזנברג107
ה'14-12רוזנברג107
0677.2027.01ארץ ישראל ובבל - יחסי גומלין ותחרות
ד"ר יובל שחרסמ' א'תרגילא'12-10רוזנברג102
ד'12-10רוזנברג102
0677.3010.01מרכזי הנהגה והוראה בארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד
פרופ' אהרן אופנהיימר סמ' א'סמינרב'18-16גילמן260
ה'18-16גילמן323
0677.3011.01ירושלים בתיאור המקראי ובמציאות ההיסטורית
ד"ר עודד ליפשיץסמ' א'סמינרא'16-14גילמן324
ד'18-16גילמן324
0677.3012.01מימי הבית לתקופת המשנה - רצף ותמורה
ד"ר יובל שחרסמ' א'סמינרא'14-12גילמןא317
ד'14-12גילמןא317
0682.4004.01ספרות חז"ל - מקור היסטורי ?
ד"ר ורד נועםשנתיסמינרא'10-8רוזנברג206
ימי הביניים - מסגרת 130,131
0677.2029.01היישוב היהודי בירושלים (638-1260)
ד"ר יורם ארדרסמ' א'תרגילג'16-14גילמן306
ה'16-14גילמן307
0677.3013.01המפגש התרבותי הראשון בין יהדות לאיסלאם
ד"ר יורם ארדרסמ' א'סמינרג'18-16גילמן320
ה'18-16גילמן324
העת החדשה - מסגרת 140,141
0677.2030.01קטן, צר וחמים? ה"חדר" וחינוך ילדים בקרב יהודי מזרח אירופה
פרופ' דוד אסףסמ' א'תרגילא'14-12רוזנברג211
ד'14-12רוזנברג211
0677.2031.01צמיחת היהדות המודרנית משבתי צבי עד חכמת ישראל
ד"ר שלום רצביסמ' א'תרגילג'14-12גילמן305
ה'14-12גילמן305
0677.3019.01מחנות הריכוז בזמן מלחמת העולם השנייה
פרופ' דינה פורתסמ' א'סמינרב'18-16רוזנברג209
ד'18-16רוזנברג206
לימודי התמחות - סמסטר ב'
העת העתיקה - מסגרת 120,121
0677.2033.01מקורות למרד החשמונאים
פרופ' בצלאל בר כוכבאסמ' ב'תרגילג'18-16קרטר203
ה'18-16קרטר203
0677.2034.01תולדותיו של הנביא ירמיהו וההיסטוריה של ימי החורבן
ד"ר עודד ליפשיץסמ' ב'תרגילא'16-14גילמן317
ד'18-16גילמן317
0677.2035.01חברה במראה - הספרות התלמודית כמקור לתהליכים חברתיים וכלכליים
ד"ר יובל שחרסמ' ב'תרגילא'14-12רוזנברג103
ד'14-12רוזנברג206
0677.3015.01כיבושים,התנחלויות וטיהורים דתיים ואתניים בא"י בתקופת בית II
פרופ' בצלאל בר כוכבאסמ' ב'סמינרג'20-18קרטר203
ה'20-18קרטר203
0677.3016.01היסטוריה והיסטוריוגרפיה בספר דברי הימים
פרופ' נאמן נדבסמ' ב'סמינרב'12-10רוזנברג103
ד'12-10רוזנברג103
ימי הביניים - מסגרת 130,131
0677.1074.01ספרות השו"ת כמקור היסטורי-ענייני קהילה וענייני אישות
ד"ר שמחה גולדיןסמ' ב'תרגילב'10-8גילמן307
ד'10-8גילמן307
0677.3017.01האינקויזיציה בימה"ב ותחילת העת החדשה
פרופ' אליעזר גוטווירטסמ' ב'סמינרא'18-16רוזנברג209
ג'18-16רוזנברג209
0677.3018.01תופעת מוות על קידוש השם בקהילה היהודית בימה"ב
ד"ר שמחה גולדיןסמ' ב'סמינרב'14-12רוזנברג205
ד'14-12רוזנברג103
העת החדשה - מסגרת 140,141
0677.2037.01מבוא לתולדות היהודים בארצות האיסלאם במאה ה-19
ד"ר ירון צורסמ' ב'תרגילג'20-18גילמן307
ה'20-18גילמן307
0677.2032.01החברה הישראלית - היסטוריה ותיאוריה
פרופ' יעקב שביטסמ' ב'תרגילב'14-12רוזנברג104
ד'14-12רוזנברג104
0677.3020.01הילכו שניים יחדיו? ציונות ודת
ד"ר שלום רצביסמ' ב'סמינרג'14-12רוזנברג102
ה'14-12רוזנברג102
0677.3021.01ראשית התגבשותה של תודעת השואה בארץ ישראל
ד"ר רוני שטאוברסמ' ב'סמינרא'12-10גילמן277
ג'12-10גילמן277
לימודי התואר השני
מסגרת 620,640
שנתי
0677.4012.01בית הורדוס
פרופ' אריה כשרשנתיסמינרג'14-12קרטר203
0677.4639.01ממלכת יהודה בין מסע סנחריב למסעות נבוכדנאצר
פרופ' נאמן נדבשנתיסמינרב'16-14קרטר203
0677.4018.01השפעת הדת האירנית על דת ישראל בימי שיבת ציון והתקופה ההלניסט
פרופ' צדוק רןשנתיסמינרה'16-14קרטר203
0677.4013.01פרוטסטנטים, קתולים ויהודים -זרמים ותנועות דתיות ביהדות ארה"ב
ד"ר שלום רצבישנתיסמינרה'12-10גילמן323
סמסטר א'
0677.4014.01יהודים ויהדות בעיני העולם היווני וההלניסטי
פרופ' בצלאל בר כוכבאסמ' א'סמינרג'20-16קרטר203
0677.1004.01המשפחה היהודית בימה"ב
ד"ר שמחה גולדיןסמ' א'סמינרב'14-10קרטר203
0677.1196.01עלילת הדם בימה"ב
פרופ' גרמי כהןסמ' א'סמינרא'20-16גילמן324
0677.4015.01מיהו "ספרדי"? - פוליטיקת הזהויות של "המזרחים" בפזורה היהודית
ד"ר ירון צורסמ' א'סמינרה'20-16קרטר203
0677.4850.01גלות וגאולה בהיסטוריוגרפיה ובהגות היהודית מאז גירוש ספרד
ד"ר שלום רצביסמ' א'סמינרג'12-10רוזנברג002
סמ' ב'ג'12-10גילמן278
0677.4016.01ז'בוטינסקי והתנועה הרוויזיוניסטית - אופוזיציה או אלטרנטיבה?
פרופ' יעקב שביטסמ' א'סמינרד'14-10קרטר203
1041.4514.01עליה, הגירה - בניית זהות לאומית בישראל
פרופ' בן-רפאל אליעזר,
פרופ' גורני יוסף
סמ' א'סמינרא'20-16קרטר203
סמסטר ב'
0677.4019.01רבי יהודה הנשיא - מדינאי ורפורמאטור
פרופ' אהרן אופנהיימר סמ' ב'סמינרה'20-16גילמן324
0677.4020.01ההנהגה היהודית תחת שלטון האיסלאם (622-1260)
ד"ר יורם ארדרסמ' ב'סמינרג'20-16גילמן260
0677.1175.01התרבות ותומכיה בימה"ב והרנסנס
פרופ' אליעזר גוטווירטסמ' ב'סמינרא'16-14גילמן260
ג'16-14קרטר203
0677.4021.01זמן, מרחב וטקס: ספרות עולי הרגל העברית בימה"ב
פרופ' אלחנן ריינרסמ' ב'סמינרב'14-12קרטר203
ד'14-12קרטר203
0677.4022.01הבעש"ט: אגדה והיסטוריה
פרופ' דוד אסףסמ' ב'סמינרא'16-12קרטר203
0677.4023.01מנהיגים בצמתים של הכרעה:דוד בן-גוריון ונחום גולדמן,1939-1952
פרופ' דינה פורתסמ' ב'סמינרב'20-16קרטר203