קורסי התכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW בשנת הלימודים תשס"ה

מעודכן ליום ראשון 21 באוגוסט 2005

מקורסי הליבה

מקורסי מסלול רוח

מקורסי מסלול אמנויות

מקורסי מסלול חברה

מקורסי מסלול משפטים

סמינריונים

מקורסי הליבה
0608.1122.01פמיניזמים, חברה ומשפט בישראל
ד"ר דפנה הקרסמ' א'שיעורה'13-10ווב001
0608.1003.01תרבות הגוף: ייצוגי הגוף הנשי באמנות המודרנית
ד"ר טל דקלסמ' ב'שיעורה'12-10גילמן282
הערה: הקורס פתוח לתלמידים שלא השתתפו
בקורס : סקס, שקרים והאמנות המודרנית
0608.1115.01בין המינים : מבוא לתיאוריות פמיניסטיות עכשוויות
ד"ר אורלי לוביןסמ' ב'שיעורג'18-16גילמן223
0608.1133.01שיטות מחקר פמיניסטיות במדעי החברה
ד"ר דפנה הקרסמ' ב'שו"תד'16-13רוזנברג204
לתלמידי שנה ב' ומעלה
מקורסי מסלול רוח
0608.1136.01מבוא לנרטולוגיה: מחשבות על סיפורים
פרופ' חנה נוהסמ' א'שיעורד'18-16גילמן144
0608.1135.01אתיקה פמיניסטית
ד"ר מירי רוזמריןסמ' ב'שיעורה'18-16גילמן282
0608.1110.01מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים
ד"ר מירי רוזמריןסמ' ב'שיעורה'16-14גילמן223
0608.1137.01דרידה קורא שייקספיר
ד"ר מיכל בן-נפתליסמ' ב'שיעורג'18-16רוזנברג103
0608.1138.01כמו באגדות - דברים שוולט דיסני סיפר לכם
גב' רוני הלפרןסמ' ב'שיעורא'14-12גילמן281
מקורסי מסלול אמנויות
0608.1132.01נשים רושמות היסטוריה: קולנוע תיעודי נשי בישראל
גב' יעל מונקסמ' א'שיעורב'16-14גילמן282
0608.1003.01תרבות הגוף: ייצוגי הגוף הנשי באמנות המודרנית
ד"ר טל דקלסמ' ב'שיעורה'12-10גילמן282
הערה: הקורס פתוח לתלמידים שלא השתתפו
בקורס: סקס, שקרים והאמנות המודרנית
מקורסי מסלול חברה
0608.1125.01יחסים בין אישיים בקבוצה
ד"ר פייגין רנהסמ' א'תרגילב'14-12גילמן277
0608.1139.01ביולוגיה ומגדר
פרופ' ג'ני קיןסמ' א'שיעורא'12-10גילמן220
קורס זה זהה לקורס שמספרו היה 06622033
0608.1133.01שיטות מחקר פמיניסטיות במדעי החברה
ד"ר דפנה הקרסמ' ב'שו"תד'16-13רוזנברג204
לתלמידי שנה ב' ומעלה
מקורסי מסלול משפטים
0608.1122.01פמיניזמים, חברה ומשפט בישראל
ד"ר דפנה הקרסמ' א'שיעורה'13-10ווב001
סמינריונים
1411.6617.01משפחה ומשפט בישראל
גב' בלכר-פריגת איילת,
ד"ר הקר דפנה
שנתיסמינרה'15-14טרובוביץ307
0608.3113.01הרקמה העדינה והחומר הגס: סיפורי חניכה בספרות העברית
פרופ' חנה נוהסמ' א'סמינרג'12-10רוזנברג206
ה'12-10רוזנברג206
0608.3111.01זהות ושינוי
ד"ר מירי רוזמריןסמ' א'סמינרד'16-14גילמן262
ד'18-16גילמן319
0608.3112.01דלז וגואטרי: אנטי אדיפוס
ד"ר ליאת פרידמן סמ' ב'סמינרא'16-12גילמן318
0608.3114.01סוציולוגיה פמיניסטית
ד"ר אורנה ששון-לויסמ' ב'סמינרא'17-14רוזנברג211
0608.4000.01עריכת שולחן: סמינר התכנית
פרופ' חנה נוהסמ' ב'סמינרה'14-12רוזנברג206