הקורס המקוון

ברוכים הבאים לקורס המקוון.

כאן תמצאו את החומר התיאורטי המועבר בשיעורי הקורס, הפעם בפורמט אינטרנטי (HTML).

הוא כולל את הנושאים השונים הנלמדים בקורס בתוספת הדוגמאות מן השיעור וכן הרחבה בנושאים תיאורטיים שונים.
בתחתית כל עמוד מצויים 5 כפתורים שעל ידי לחיצה עליהם תוכלו להגיע לכל יתר עזרי הלימוד בקורס:

שאלות לדוגמא תשובות לדוגמא שאלות שנבצע בתרגול מצגת להדפסה לפני השיעור מילון מונחים

הפריט  "שאלות שנבצע בתרגול" מכיל קובץ Word הכולל את השאלות שנבצע בתרגול. הקובץ יופיע באתר באותו השבוע של התרגול, ויש להדפיס אותו לפני התרגול בכדי לחסוך זמן העתקה יקר (ואם תנסו לפתור בעצמכם לפני התרגול, אדרבה).

כמובן שאפשר להגיע לכל הפריטים האלו גם דרך "מאגר הידע".

אנו ממליצים לבקר בקורס המקוון לפני כל שיעור ותרגול ולעבור על התכנים המופיעים בו.  מעבר מוקדם על החומר יסייע רבות בהבנה בזמן ההרצאה ויאפשר למידה טובה יותר.

 

השקענו רבות בהכנת נדבך זה, אך ייתכנו טעויות. נודה לכם על הערות בונות.

בכדי לצפות בשיעורים, יש לוודא שהמחשב שלכם תומך ב-java.  במידה וצריך, ניתן להוריד כאן את התוכנה.

שיעורי הקורס

 

סמסטר א'

 

סמסטר ב'

 

- הגדרות
- משתנים
- טרנספורמציות ושיטות מחקר

- הגדרות
- דוגמאות

- הגדרות
- פעולות על קבוצות
- עצים


- נוסחת בייס
- הרחבה והצגה גרפית של נוסחת בייס
-
פונקצית הסתברות ותוחלת

- טבלת שכיחויות
-
הצגה גרפית של נתונים


- שכיח וחציון
- ממוצע
- ממוצע - תכונות

- אחוזונים
- טווח וחצי התחום הבין-רבעוני

- שונות וסטיית תקן
- תכונות השונות והשפעת טרנספורמציות
- skewness
 

 


- ציוני תקן
- ההתפלגות הנורמלית
- טבלת ערכי ההתפלגות הנורמלית הסטנדרטית
- דוגמאות
- מדדים לנורמליות


- סטטיסטים של מדגם כאומדנים
- התפלגות הדגימה
- משפט הגבול המרכזי- הנחות והשערות
- רמת מובהקות
- בדיקת השערות בפועל ומסקנה
- סיכום

- הנחות, השערות ורמת מובהקות: הרחבה
- בדיקת ההשערה בפועל ומסקנה: הרחבה
- החלטות וסוגי טעויות
- חישוב עוצמה
- n מינימלי


- בניית רווח בר-סמך
- הדגמות
- גודל הרווח בר-סמך
- הקשר בין רווח בר-סמך ובדיקת השערות

 

 

   

- התפלגות t
- דרגות החופש בהתפלגות t
- בדיקת השערות – מבחן t למדגם בודד
- בדיקת השערות ועוצמה
- רווח בר-סמך ב-t למדגם בודד


- מבחן t לשני מדגמים תלויים
- בדיקת השערות – מבחן t לשני מדגמים תלויים
- מדגמים מזווגים
- מבחן t למדגמים בלתי-תלויים
- בדיקת השערות – מבחן t לשני מדגמים בלתי-תלויים

- מבחן F לבדיקת שוויון שונויות
- בדיקת השערות במבחן F
- סיכום t לשני מדגמים, רווח בר סמך ועוצמה

- מבחנים א-פרמטריים - הקדמה
- מבחן Wilcoxon למדגמים מזווגים
- בניית טבלת הסטטיסטים למבחן Wilcoxon
- מבחן Wilcoxon למדגמים בלתי תלויים
-
קירובים נורמליים של מבחנים א-פרמטריים

- התפלגות בינומית
- מבחן הבינום
- בדיקת השערות - מבחן הבינום
- עוצמה - מבחן הבינום
- קירוב נורמלי של הבינום
- הבדל בין פרופורציות


- מבחן חי בריבוע לטיב התאמה
- שאלה לדוגמא
- הקשר בין בינום לחי בריבוע לטיב התאמה
- מבחן חי בריבוע לבדיקת אי תלות
- שאלה לדוגמא

- מבחן אומניבוס, תיקון Bonferroni
- ניתוח שאריות מתוקננות, מבחן McNemar
- בדיקת נורמליות
- סיכום ביניים – הסקה סטטיסטית מבחנים פרמטרים וא-פרמטריים
 

 

- מתאם
- מקדם המתאם
- חישוב מקדם המתאם
- נושאים נוספים
- מובהקות המתאם

- הטרנספורמציה של פישר
- בדיקת הבדל בין מתאמים
- מתאם ספירמן
- מתאם rpb
- מתאמי Cramer's V ו-
φ
- דוגמאות לשאלות ממבחנים

- רגרסיה וניבוי לינארי
- נוסחת הניבוי בציונים גולמיים
- הנחות מודל הרגרסיה
- סיכום ביניים (וקצת תוספות)
- פירוק שונויות

- דוגמא לניבוי באמצעות רגרסיה
- אומדן ברמת האוכלוסייה
- התכווצות המתאם ותופעות שונות
- שאלות לדוגמא ממבחנים

- מתאם מרובה
- שאלות לדוגמא
- מתאם חלקי ומתאם חלק