יחידה 5: חי בריבוע  >> 5.5:  שאלה לדוגמא

גם בחי בריבוע לאי-תלות יש לבצע תיקון לרציפות עבור ד"ח=1:

עבור ד"ח=1 ניתן לשער השערה חד צדדית.

לדוגמא: האם גברים מעשנים יותר מנשים.

 

מה קורה במצב של ריבוי תאים ?

 

ניתן לעשות חצי עבודה אוטומטית ב-EXCEL:

 

מכינים רשימה של ערכים נצפים ורשימה של ערכים צפויים:

1. עבור חי בריבוע לטיב התאמה בשתי שורות נפרדות באותו הגודל.

2. עבור חי בריבוע לאי תלות בצורת שתי טבלאות נפרדות באותו הגודל.

משתמשים בפקודת (ערכים צפויים,ערכים נצפים=CHITEST(

במקום הערכים הנצפים מזינים את טווח טבלת הנצפים ובמקום הצפויים את טווח טבלת הצפויים ואז

נקבל את ערך ה- .

אם רוצים לקבל את ערך ה-  עצמו: =CHIINV(p-value, df)

 

שתי דוגמאות ב-EXCEL – חי בריבוע לטיב התאמה וחי בריבוע לאי תלות:

 

באי-תלות – יש להזין את הערכים בטבלה: EXCEL יודע לסמן טבלה שלמה ולא רק שורה או טור.

דוגמא לחי בריבוע לאי-תלות:

חוקר מעוניין לדעת האם קיים קשר (תלות) בין סוג ההתקשרות לבין מין. במילים אחרות, האם קיים הבדל בסוג ההתקשרות בין גברים לנשים.  לשם כך הוא דגם 170 נבדקים ומצא:

מה תהיה מסקנתו ברמת בטחון של 95%?

 

פתרון:

 

1. הנחות:  נניח שכל 5 ההנחות מתקיימות.

 

2. השערה:  עבור כל   

 

3. רמת מובהקות:  , השערה דו-צדדית

 

4. בדיקת ההשערה:

אין אף תא שבו   (תזכורת: מותר עד 20% מהתאים, במקרה זה מותר היה תא אחד).

 

ידנית:

 

שתי דרגות חופש, משום שיש לנו 3 טורים ו-2 שורות ולכן (3-1=2)*(2-1=1)= 2.

 

5. מסקנה:  לכן לא ניתן לדחות את ברמת בטחון של 95% לא קיים קשר בין...

אם רוצים לעבוד לפי הטבלה: , ולכן לא ניתן לדחות את .

השאלה החשובה שיש לשאול, ושחי בריבוע לא עונה עליה באופן ישיר, היא מהו מקור הקשר.

חי בריבוע בצורתו זו לבדיקת אי תלות עונה רק לשאלה האם יש או אין קשר מובהק.

► חזור                    המשך ◄