יחידה 12: בדיקת השערות - המשך  >> 12.3: החלטות וסוגי טעויות

החלטות וסוגי טעויות

 

בתחילת נושא בדיקת ההשערות הוצגה הטבלה הבאה:

 

עתה נקשר בין מרכיבי הטבלה לבין עולם בדיקת ההשערות. הבה נסתכל על המצבים השונים שאנו עלולים להיתקל בהם בבדיקת השערות:

 

המדגם לקוח

 מאוכלוסיית

המדגם לקוח

 מאוכלוסיית

אמת

קביעה סטטיסטית

טעות מסוג

עוצמת המבחן

power

דחיית

רמת הביטחון

confidence level

טעות מסוג

אי דחיית

 

אם  נכונה והמדגם אכן לקוח מאוכלוסיית  הרי שאנו יכולים:

ï לא לדחות את  בצורה מוצדקת, וזאת בהסתברות של , או

ï לדחות את  שלא בצדק. אם ממוצע המדגם נופל באזור הדחייה (למרות שהוא באמת משתייך ל-  ) אנו נחליט לדחות את השערת האפס ואז נבצע טעות מסוג I וזאת בהסתברות של  .

 

שימו לב:  ו-  מחושבים מתחת לעקומת  ומשלימים ל-1. 

עתה בואו נבחן מה קורה אם  לא נכונה ובעצם המדגם לקוח מאוכלוסיית :

ï אם החלטנו לדחות את  הרי שביצענו החלטה נכונה. זוהי עוצמת המבחן, וההסתברות לבצע החלטה נכונה זו (בהנחה ש-  אכן נכונה) היא .

ï אם החלטנו שלא לדחות את  (למרות שממוצע המדגם לא משתייך אליה אלא ל-  ) הרי שביצענו החלטה שגויה. זו מכונה טעות מסוג II, וההסתברות לבצע אותה (בהנחה ש-  אכן נכונה) היא .

 

שימו לב:  ו-  מחושבים מתחת לעקומת  ומשלימים ל-1. 

 

את  ואת  ניתן לחשב אך ורק כאשר קיימת  נקודתית וידועה.

בשרטוט להלן מופיעים מרכיבי הטבלה השונים:

 

► חזור                    המשך ◄