יחידה 7: מתאם  >>  7.2: מקדם המתאם

מקדם המתאם ישקף את מידת הקשר בין המשתנים בסקלה שבין 1- ל-1, כאשר 0 מציין חוסר קשר, 1 קשר חיובי מושלם ו- 1- קשר שלילי מושלם.

גם 1 וגם -1 "טובים" באותה מידה ומצביעים על קשר לינארי מושלם בין שני משתנים, האחד קשר חיובי מושלם והשני קשר שלילי מושלם.

המדד הנפוץ ביותר, אשר מטרתו לבחון קיומו של קשר לינארי בין שני משתנים בסולם רווח לפחות, נקרא מתאם פירסון (Pearson), ע"ש קארל פירסון. 

הפרמטר של האוכלוסייה מסומן  (, rhoרו) ואילו סטטיסטי המדגם r.

מתאם +1  משמעו קשר לינארי חיובי מושלם, כל הנקודות נופלות על קו ישר:

מתאם -1  משמעו קשר לינארי שלילי מושלם, כל הנקודות נופלות על קו ישר:

 

מתאם 0  משמעו חוסר קשר לינארי בין המשתנים:

במקרה של הגרף הימני יש קשר קוואדרטי (ריבועי) מושלם בין שני המשתנים אך לא נראה אותו בעת חישוב מתאם פירסון משום שמתאם פירסון בודק קשר לינארי.

במקרה של הציור השמאלי אנו רואים שלא קיים קשר בכלל בין המשתנים.

החיים אינם בינאריים ונדיר לקבל קשר מושלם. אנו נקבל ערכים בין 0 ל-1 (או 1-):

בהמשך השיעורים נלמד כיצד לצייר את הקו הטוב ביותר העובר בין הנקודות לפי עקרון מינימום הריבועים כפי שעשינו בחישוב ממוצע.

► חזור                    המשך ◄