קורסי החוג להיסטוריה של עם ישראל בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

לימודי התואר הראשון

קורסי מערך לימודי ההיסטוריה

לימודי ליבה - סמסטר א'

קורסי מערך לימודי ההיסטוריה

לימודי ליבה - סמסטר ב'

העת החדשה - מסגרת 141,140

לימודי התמחות - סמסטר א'

לימודי התמחות - סמסטר ב'

לימודי התואר השני

לימודי התואר הראשון
קורסי מערך לימודי ההיסטוריה
0621.5500.01היסטוריונים ומחשבה היסטורית בעת החדשה
פרופ' איימי סינגר,
פרופ' יוסף מאלי ,
פרופ' יעקב שביט
סמ' א'שיעורב'18-16גילמן144
לימודי ליבה - סמסטר א'
תרגיל בסיסי - מסגרת 141,140
0677.1058.01ארון הספרים היהודי-מקורות לחקר תולדות ישראל
פרופ' דוד אסףסמ' א'תרגילא'18-16גילמן318
ד'18-16גילמןא318
העת העתיקה - מסגרת 121,120
0671.1074.01מבוא להיסטוריוגרפיה מקראית א'
ד"ר ליפשיץ עודדסמ' א'שיעורא'14-12גילמן223
0671.1073.01מכנען לישראל
פרופ' נאמן נדבסמ' א'שיעורב'12-10גילמן305
ד'12-10גילמן305
0677.1087.01יהודה תחת רומא - מחורבן להתחדשות
פרופ' אהרן אופנהיימרסמ' א'שיעורג'18-16רוזנברג103
ה'18-16רוזנברג103
ימי הביניים - מסגרת 131,130
0677.1091.01מיהודה הלוי ועד דון יצחק אברבנאל-יהודים ונוצרים בימי הביניים
פרופ' אליעזר גוטווירטסמ' א'שיעורא'20-18גילמן305
ג'20-18גילמן305
0677.1095.01פרקים בתולדות היהודים בעת החדשה המוקדמת א'
פרופ' אלחנן ריינרסמ' א'שיעורד'14-12גילמן326
0622.1002.01מבוא לתולדות הערבים והאסלאם
ד"ר מירי שפרסמ' א'שיעורב'12-10גילמן223
העת החדשה - מסגרת 141,140
0677.1095.01פרקים בתולדות היהודים בעת החדשה המוקדמת א'
פרופ' אלחנן ריינרסמ' א'שיעורד'14-12גילמן326
0677.1099.01תולדות היהודים בארה"ב 1900-1654
פרופ' רוברט רוקאוויסמ' א'שיעורב'12-10רוזנברג002
0677.1079.01זרמים בתנועה הלאומית היהודית בזמן החדש
פרופ' יוסף גורני סמ' א'שיעורא'12-10גילמן282
0677.1097.01מהלכי מלחמת העולם השנייה והשפעתם על "הפתרון הסופי" 1942-1939
פרופ' דינה פורתסמ' א'שיעורב'14-12ווב001
קורסי מערך לימודי ההיסטוריה
0622.5500.01יהודים וערבים-צמתי הכרעה ונקודות מפנה בעת החדישה
פרופ' אייל זיסר,
פרופ' יעקב שביט
סמ' ב'שיעורג'18-16גילמן144
לימודי ליבה - סמסטר ב'
תרגיל בסיסי - מסגרת 141,140
0677.1058.02ארון הספרים היהודי - מקורות לחקר תולדות ישראל
פרופ' אלחנן ריינרסמ' ב'תרגילב'12-10רוזנברג105
ד'12-10רוזנברג105
0677.1059.01העולם היהודי בעת החדשה 1881 - 1948
פרופ' ירון צורסמ' ב'תרגילב'18-16גילמן318
ד'18-16גילמן318
העת העתיקה - מסגרת 121,120
0671.1075.01מבוא להיסטוריוגרפיה מקראית ב'
ד"ר ליפשיץ עודדסמ' ב'שיעורא'14-12גילמן281
0677.1088.01התקופה הביזנטית - ראשית התחרות על ארץ הקודש
ד"ר יובל שחרסמ' ב'שיעורא'14-12גילמן278
ד'14-12גילמן278
ימי הביניים - מסגרת 131,130
0677.1090.01תולדות יהודי ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה (1099-634)
ד"ר יורם ארדרסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן280
0677.1093.01תולדות יהודי בבל מהכיבוש המוסלמי עד לנפילת בגדאד
ד"ר יורם ארדרסמ' ב'שיעורה'16-14גילמן456
0677.1096.01פרקים בתולדות היהודים בעת החדשה המוקדמת ב'
פרופ' אלחנן ריינרסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן326
0622.1004.01מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית
פרופ' איימי סינגרסמ' ב'שיעורב'14-12גילמן326
0621.1542.01תולדות הנצרות 2005-1350
פרופ' דוד כ"ץסמ' ב'שיעורה'18-16גילמן144
העת החדשה - מסגרת 141,140
0677.1096.01פרקים בתולדות היהודים בעת החדשה המוקדמת ב'
פרופ' אלחנן ריינרסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן326
0677.1100.01תולדות היהודים בארה"ב 2000-1900
פרופ' רוברט רוקאוויסמ' ב'שיעורה'18-16גילמן281
0677.1082.01מהלכי מלחמת העולם השנייה והשפעתם על "הפתרון הסופי" 1945-1942
פרופ' דינה פורתסמ' ב'שיעורב'14-12גילמן281
0621.1542.01תולדות הנצרות 2005-1350
פרופ' דוד כ"ץסמ' ב'שיעורה'18-16גילמן144
לימודי התמחות - סמסטר א'
העת העתיקה - מסגרת 121,120
0671.1224.01גיאוגרפיה היסטורית של א"י באלף השני לפנה"ס
פרופ' נאמן נדבסמ' א'תרגילב'16-14גילמן317
0677.2005.01מירושלים ליבנה
פרופ' אהרן אופנהיימרסמ' א'תרגילג'20-18גילמן323
ה'20-18גילמן323
0677.3014.01יהודים, אדומים, שומרונים וערבים בתקופה החשמונאית והרומית
ד"ר יובל שחרסמ' א'סמינרא'12-10גילמן261
ד'12-10גילמן261
ימי הביניים - מסגרת 131,130
0677.2036.01הנשים בספרד ופורטוגל בימי הביניים
פרופ' אליעזר גוטווירטסמ' א'תרגילא'16-14גילמן323
ג'16-14גילמן323
0677.2038.01הקראים בין איסלאם לקומראן
ד"ר יורם ארדרסמ' א'תרגילב'16-14רוזנברג107
ה'16-14רוזנברג107
0677.3022.01יחיד, קהל וקהילה אצל יהודי מזרח אירופה בעת החדשה המוקדמת
פרופ' אלחנן ריינרסמ' א'סמינרב'12-10גילמן260
ד'12-10גילמן260
העת החדשה - מסגרת 141,140
0677.2039.01החסידות בעיני מתנגדיה: קריאה בכתבי פולמוס ומחלוקת
פרופ' דוד אסףסמ' א'תרגילא'14-12גילמן317
ד'14-12גילמן361
0677.2042.01הלכה ואידיאולוגיה: סוגיות בהתהוותה של האורתודוקסיה
ד"ר שלום רצביסמ' א'תרגילג'12-10רוזנברג206
ה'12-10רוזנברג206
0677.2040.01ארץ ישראל והרעיון הציוני במחשבה האמריקנית
פרופ' רוברט רוקאוויסמ' א'תרגילב'16-14רוזנברג105
ה'16-14רוזנברג103
0677.2041.01ארה"ב, יהודי ארה"ב, גרמניה הנאצית והשואה
פרופ' רוברט רוקאוויסמ' א'תרגילב'18-16גילמן306
ה'18-16גילמן306
0677.3023.01השכלה, חילון ומודרניזציה: תפיסת היהדות משלהי המאה הי"ח
ד"ר שלום רצביסמ' א'סמינרג'14-12רוזנברג102
ה'14-12רוזנברג102
0677.3024.01"חיים חדשים" - דרכה של שארית הפליטה לאחר השואה
ד"ר רוני שטאוברסמ' א'סמינרא'18-16גילמן306
ג'18-16גילמן279
לימודי התמחות - סמסטר ב'
העת העתיקה - מסגרת 121,120
0671.2297.01כתובות עבריות ומשמעותן לשחזור ההיסטוריה של עם ישראל
ד"ר ליפשיץ עודדסמ' ב'שו"תא'12-10גילמן221
0671.1225.01גיאוגרפיה היסטורית של א"י באלף הראשון לפנה"ס
פרופ' נאמן נדבסמ' ב'תרגילב'16-14גילמן317
0677.2043.01מקורות לתולדות היהודים מימי אלכסנדר הגדול ועד מרד החשמונאים
פרופ' בצלאל בר כוכבאסמ' ב'תרגילג'18-16קרטר203
ה'18-16קרטר203
0677.2044.01ירושלים בחזון ובמציאות מחורבן הבית עד הכיבוש המוסלמי
ד"ר יובל שחרסמ' ב'תרגילא'12-10רוזנברג104
ד'12-10רוזנברג206
0671.2324.01בין גולה לגאולה: יהודה והיהודים תחת שלטון בבל ופרס
ד"ר ליפשיץ עודדסמ' ב'סמינרא'18-16גילמןא361
ד'18-16גילמןא361
0677.3025.01פרקים בהיסטוריה צבאית של ארץ ישראל בימי הבית השני
פרופ' בצלאל בר כוכבאסמ' ב'סמינרג'20-18קרטר203
ה'20-18קרטר203
ימי הביניים - מסגרת 131,130
0677.2046.01מדון יצחק אברבנאל עד שפינוזה : בין אמונה לכפירה
ד"ר שלום רצביסמ' ב'תרגילג'12-10רוזנברג105
ה'12-10רוזנברג105
0677.2049.01עולם האישה: נשים וחיי משפחה באימפריה העות'מאנית
ד"ר רות למדןסמ' ב'תרגילב'12-10רוזנברג103
ה'14-12רוזנברג105
0677.3026.01רבנים, חצרנים ובעלי מלאכה - היהודים בספרד
פרופ' אליעזר גוטווירטסמ' ב'סמינרא'16-14רוזנברג209
ג'16-14רוזנברג209
העת החדשה - מסגרת 141,140
0677.2050.01מלחמת העצמאות: מהלכים צבאיים והיבטים אזרחיים באזור מרכז א"י
ד"ר חיים פיירברגסמ' ב'תרגילב'12-10קרטר203
ד'12-10גילמן323
0677.2048.01עימותים רעיוניים ופוליטיים בישראל בשנות החמישים
ד"ר רוני שטאוברסמ' ב'תרגילא'18-16גילמן323
ג'18-16גילמן323
0677.2045.01דמות היהודי האמריקני בקולנוע
פרופ' רוברט רוקאוויסמ' ב'תרגילב'14-12רוזנברג104
ה'14-12רוזנברג104
0677.3028.01נוסעים יהודים בארצות האיסלאם במאה ה-19
פרופ' ירון צורסמ' ב'סמינרד'22-18גילמן318
0677.3027.01יומנים, עדויות וזיכרונות כמקור היסטורי בתקופת השואה
פרופ' דינה פורתסמ' ב'סמינרב'20-16קרטר203
לימודי התואר השני
מסגרת 640,620
שנתי
0671.4507.01ירושלים:הממצא הארכיאולוגי מול התיאור המקראי
ד"ר ליפשיץ עודדסמ' א'סמינרד'12-10קרטר203
סמ' ב'ד'12-10קרטר203
0671.4508.01טקסט וארכיאולוגיה:ממלכת הצפון בין כינון לחורבן
פרופ' פינקלשטיין ישראל,
פרופ' נאמן נדב
סמ' א'סמינרד'14-12גילמןא361
סמ' ב'ד'14-12גילמן204
0677.4017.01המרחב המקודש הארץ ישראלי: פולחן, מסורת וסיפור
פרופ' אלחנן ריינר,
פרופ' עלי יסיף
שנתיסמינרב'14-12קרטר203
סמסטר א'
0677.4003.01מדינת החשמונאים
פרופ' בצלאל בר כוכבאסמ' א'סמינרג'20-16קרטר203
0677.4024.01מלחמת החורבן: הסיבות, המהלכים והתוצאות
ד"ר יובל שחרסמ' א'סמינרא'14-12קרטר203
ד'14-12קרטר203
0677.4025.01המפגש התרבותי בין יהדות לאיסלאם בימי הביניים
ד"ר יורם ארדרסמ' א'סמינרב'18-16גילמן260
ה'18-16גילמן260
0677.4026.01"אומה כמו האומות?"- לאומיות יהודית ולאומיות אחרות
פרופ' יעקב שביטסמ' א'סמינרד'20-16קרטר203
0677.4027.01תנועות הנוער היהודיות לפני מלחמת העולם השניה ובמהלכה
פרופ' דינה פורתסמ' א'סמינרב'20-16קרטר203
0677.4028.01סוגיות בחקר מלחמת העצמאות
פרופ' אניטה שפיראסמ' א'סמינרא'18-14קרטר203
סמסטר ב'
0677.4667.01הנהגה וחברה בבבל התלמודית
פרופ' אהרן אופנהיימרסמ' ב'סמינרה'20-16גילמן323
0672.3483.01אמנות כתיבת ההיסטוריה בעת העתיקה
פרופ' יונתן פרייס סמ' ב'סמינרא'18-14גילמן362
0677.4029.01הקונברסוס והיהודים בימי הביניים וברנסאנס
פרופ' אליעזר גוטווירטסמ' ב'סמינרא'18-16רוזנברג209
ג'18-16רוזנברג209
0677.4645.01משיחיות ואנטי משיחיות : קבלה,שבתאות וחסידות (קריאה ביקורתית)
ד"ר שלום רצביסמ' ב'סמינרג'14-12רוזנברג211
ה'14-12רוזנברג211
0677.4053.01תמונות מחיי נישואין: אהבה וחיי משפחה בקרב יהודי מזרח אירופה
פרופ' דוד אסףסמ' ב'סמינרד'20-16קרטר203
0677.4030.01לתולדות היווצרותו של הסיפר הציוני: ספרות, מיתוס והיסטוריה
פרופ' אניטה שפיראסמ' ב'סמינרא'18-14קרטר203