מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.3027  יומנים, עדויות וזיכרונות כמקור היסטורי בתקופת השואה
פרופ' דינה פורתסמינר לתואר ראשון
סמינר זה ינסה לבחון שורה של יומנים שנכתבו בתקופת השואה, הן של בני נוער והן של אנשים בוגרים, ולראות באיזו מידה יכולים הם לשמש כמקור היסטורי מבחינת המהימנות של הפרטים שהם מוסרים:
באילו מקרים התמונה שהם מוסרים מהימנה יותר ומדוע? מהי השפעת הגיל, האיזור והרקע על הכותב/ת? כמו כן יבחן הסמינר כמה עדויות וספרי זכרונות שנכתבו בתקופה הסמוכה למלחמה (מספרם היום הוא רב מכדי לבחון את כולם, בעוד שיומנים מעטים יחסית שרדו) וינתח את תרומתם למידע ההיסטורי. שלוש הסוגיות – יומנים, עדויות וזכרונות – צריכות להיבחן גם מן הפן הספרותי והאנושי-פרטי, ואז תוכלנה לתת ללומד אותן תובנות ולא רק מידע.