מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.3023  השכלה, חילון ומודרניזציה: תפיסת היהדות משלהי המאה ה-י"ח עד מלחמת העולם השנייה
ד"ר שלום רצביסמינר לתואר ראשון
מטרת הסמינריון לעמוד על דרכי התמודדותה של יהדות המאה הי"ט עם תהליכי החילון והמודרניציה שעברו על העם היהודי במאה הי"ט. תשומת לב רבה תוקדש לניסיונם של אישים (מנדלסון ובני חוגו, רב נחמן קרוכמל, שמואל דוד לוצטו, אחד-העם, מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, מרדכי מרטין בובר) להגדיר מחדש את היהדות ומניה וביה את הזהות היהודית. לצד היבט זה תבחן דרכן של התנועות התרבותיות והחברתיות של יהדות המאה הי"ט (הרפורמה, האורתודוקסיה, הניאו-אורתודוקסיה והאסכולה ההיסטורית-פוזיטיבית, הציונות ותנועות לאומיות לא ציוניות) בהתמודדותן עם הבעיות והקשיים שבפניהם ניצב העם היהודי. במסגרת זו ייוחד מקום רב למתח שבין תפיסת היהדות כדת לתפיסתה כתרבות לאומית.
הסמינריון יתבסס על עיון במקורות ראשונים. כך התלמיד ייוודע לתפיסת היהדות של מנדלסון בירושלים, רב נחמן קורמל במורה נבוכים, אחד העם ואחרים, לזיקתם אל המסורת ההגותית היהודית ואל ההגות הכללית, ולהשפעתם של תפיסות אלה על התנועות השונות של יהדות המאה הי"ט.