מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0671.4508  טקסט וארכיאולוגיה: ממלכת הצפון בין כינון וחורבן
פרופ' נדב נאמן ופרופ' ישראל פינקלשטייןסמינר
הסמינר יעסוק בהיסטוריה ובתרבות החומרית של ממלכת ישראל (הממלכה הצפונית), בעיקר במאות התשיעית והשמינית לפסה"נ. הסמינר יעמת את העדות הכתובה – המקרא והמקורות האשוריים – עם הממצא הארכיאולוגי לסוגיו, במטרה לשחזר את תולדות הממלכה על רקע היסטוריה והתרבות של המזרח הקדום באותה עת. יידונו נושאים כגון התפשטות ממלכת הצפון מבסיסה הקדום בהר אל חבלי המישור והעמקים, היחסים עם ארם דמשק ועם אשור, היחסים עם יהודה, הסחר עם פניקיה והנסיבות שהובילו לקריסת הממלכה.
הערות: הסמינר מיועד לתלמידי תואר שני