מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0622.5500  יהודים וערבים - צמתי הכרעה ונקודות מפנה בעת החדישה
פרופ' אייל זיסר, פרופ' יעקב שביטשיעור
עניינו של קורס זה הינו בחינה של צמתי הכרעה ונקודות מפנה בתולדותיהם של יהודים וערבים – תרבויות, עמים ויחידים - מאז ראשיתה של העת החדשה. על בססי דיון בצמתים ובנקודות הכרעה ומפנה אלו תיבחנה השפעותיה של העת החדשה על יהודים וערבים במימדים הפוליטי, התרבותי, הרעיוני והחברתי-כלכלי. כן יבחנו יחסי הגומלין שבין ההתפתחויות בתחומים אלו באירופה להתפתחויות מקבילות או מנוגדות בקרב קהילות ויחידים - יהודים וערבים.

במסגרת הקורס נעסוק בהשפעות המודרניזציה על יהודים וערבים, מעמדה של הדת, הופעתן של רעיונות לאומיים ואחרים, התפתחויות תרבותיות, ולבסוף, צמיחתן של מדינות ערביות ולצידן כינונה של מדינת ישראל, ופרוץ סכסוך הדמים בין היודים לערבים בארץ ישראל.
הערות: מבוא כללי - חובה לתלמידי שנה א'
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': עבודה - להגיש עד 16.7.06 ב- 13:00 במזכירות החוג
סמסטר ב', מועד ב': אין מועד ב'