מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.4645  משיחיות ואנטי משיחיות: קבלה, שבתאות וחסידות (קריאה ביקורתית בטקסטים בתרבות יהודית
ד"ר שלום רצביסמינר לתואר שני
השבתאות והחסידות הן שתי התנועות המיסטיות הגדולות של עם ישראל שאחד משורשיהן היא הקבלה. במסגרת הסמינריון ננסה לעמוד על השווה והשונה בין שתי תנועות אלה הן לאור ממצאי המחקר המודרני והן לאור המקורות גופם. התלמיד יעמוד על הרעיון המשיחי כפי שעוצב בקבלה של האר"י ומקומו בהתהוותן של השבתאות והחסידות; על בעיית הזיקה שבין מיסטיקה לחברה; על דמותו של הצדיק כאדם אידיאלי וכמנהיג של קהילה; על משמעותם של מושגים כמו 'גלות', 'גאולה' ו'משיחיות' בהגות החסידית והשבתאית ועל הזיקות שביניהן; על הקהילה החסידית והנהגתה על רקע הבעיות הקונקרטית שניצבה בפניהן יהדות מזרח-אירופה ועוד.
סמינריון זה מיועד גם לתלמידי המ.א המשולב במדעי היהדות