מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.2049  עולם האשה: נשים וחיי משפחה בחברה היהודית באימפריה העות'מאנית
ד"ר רות למדןתרגיל
לאחר משבר גירוש ספרד בשנת 1492 עברה החברה היהודית שינויים דמוגרפיים, תרבותיים וכלכליים רבים. חלק גדול מהעם היהודי שם פעמיו אל תחומי האימפריה העות'מאנית שקלטה בסבר פנים יפות את המגורשים ואת אחיהם שסבלו מרדיפות בארצות אחרות. הנדודים והתלאות, כמו גם המיפגש בין יוצאי גלויות שונות, יצרו חברה יהודית מורכבת ומעניינת שהתרכזה בבלקן, בתורכיה, ובארצות דוברות ערבית: סוריה-א"י ומצרים.
התרגיל יתמקד בשינויים שחלו בחברה ובמשפחה היהודית במאתיים השנים הראשונות שלאחר הגירוש, ובמיוחד במעמדן של נשים בחברה. נעקוב אחר דינים ותקנות הקשורים לנשים ולזכויותיהן, נשווה בין קהלים ועדות במקומות שונים, ונתייחס להשפעות פנימיות וחיצוניות על הפסיקה ההלכתית.
התרגיל יתבסס על קריאה במקורות ראשוניים, כגון: ספרות שאלות ותשובות, תקנות מקומיות, איגרות ותיאורי נוסעים.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 04/07/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 13/08/2006 בשעה 12:30