מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.2040  ארץ ישראל והרעיון הציוני במחשבה האמריקנית
פרופ' רוברט רוקאוויתרגיל
במהלך הקורס, נבחן בעזרת קריאה ומסמכים, את הרעיון הציוני וארץ ישראל במחשבה האמריקאית מהמאה ה-18 ועד הקמת מדינת ישראל.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 08/02/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 10/03/2006 בשעה 9:00