מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.4053  תמונות מחיי נישואין: אהבה וחיי משפחה בקרב יהודי מזרח אירופה
פרופ' דוד אסףסמינר לתואר שני
הקורס יעסוק בדרכים שבהן נתפרשו מושגי האהבה, וחיי הנישואין והמשפחה בקרב קבוצות שונות של יהודי מזרח אירופה, במיוחד במאות י"ח וי"ט. לתפיסות אלה היתה השפעה מרחיקת לכת על פניה של החברה היהודית האשכנזית, והן היוו לא רק מקור למנהגי חתונה אופייניים, שעיצבו את פניה של המשפחה היהודית המסורתית וסולם ערכיה (גיל נישואין, שידוכים, הסדרי ה'קעסט'), אלא גם מקור לביקורת חריפה שהפנימה לראשונה השקפות עולם מודרניות. בסמינר נקרא וננתח סוגי מקורות שונים, בעיקר פרקי זיכרונות שבהם מתארים הכותבים, מתוך ניסיונם האישי, את חוויות ההתבגרות שלהם - אם מתוך קבלה והשלמה, אם מתוך ביקורת ומחאה.